Dryckerna prissätts rättvist och opartiskt

Prissättningen på alkoholdryckerna som Alko säljer är öppen. Bolaget publicerar årligen koefficienterna och faktorerna för prissättningen per produktgrupp. Varuleverantörerna fastställer priset på sina produkter och därmed konkurrerar dryckerna i Alkos sortiment med varandra.

Alkos verksamhet i hela värde- och leveranskedjan präglas av ansvar. Produkterna som säljs upphandlas genom en öppen och opartisk urvalsmetod och vem som helst kan erbjuda sin produkter till försäljning hos Alko. Produkterna som väljs till standardsortimentet har egenskaper som bäst motsvarar produktsökningen och erbjuder kunderna det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

I sin prissättning använder Alko en annan metod än de flesta andra detaljhandlare, för Alkos prissättning är fullkomligt öppen och baserar sig på koefficienter och faktorer för prissättningen som publiceras årligen. 

En leverantör kan hitta en lämplig prisklass för sin produkt genom att ändra på produktens försäljningspris på önskat sätt. Leverantörerna fastställer priset på sina produkter, därmed tävlar de olika produkterna i hyllan sinsemellan.

Prissättningen kan justeras tre gånger om året. Om priset som varuleverantören fastställer ändras, överför Alko hela förändringen till sitt konsumentpris.

Alkos försäljningsmarginal är kostnadsbaserad och genom att effektivera verksamheten har bolaget lyckats hålla täckningsbidragskoefficienten på samma nivå i flera år. Täckningsbidragskoefficienten ändrades senast 2102 och då sänktes den. Eventuella skatteändringar avspeglas i sin helhet på alkoholdryckernas konsumentpriser.

Det förekommer små skillnader mellan olika produktgrupper i Alkos täckningsbidragskoefficient. Alkos verksamhet är effektiv, det genomsnittliga täckningsbidraget är endast 17 procent.

Alkos täckningsbidrag täcker bland annat butiksnätets kostnader, servicepersonalens löner och produktinköpen samt kostnaderna för kvalitetskontrollen.

Alkoholskatten varierar enligt dryckesgrupp (starksprit 45,50 euro, vin 30,80 euro och öl 32,00 euro per liter 100-procentig alkohol).