Lådvinsförpackningar kan återvinnas

Alla transparenta innerpåsar och påsar med aluminiumlaminat samt tappkranar av plast från vinboxar som säljs på Alko kan läggas i ett speciellt insamlingskärl. Boxkartongerna ska sorteras som kartongavfall.

Du kan returnera lådvinsförpackningarnas innerpåsar samt vinpåsar till Alkobutikernas insamlingskärl i Helsingfors, övriga Nyland, Tammerforstrakten och Sydvästra Finland.

Lådvinsförpackningar och innerpåsar för vin är icke pantbelagda dryckesförpackningar och Finland saknar än så länge ett enhetligt system för insamling och återvinning av dem. Innerpåsarna i lådvinsförpackningar har ett isolerande skikt av aluminium eller etylvinylalkohollaminat som försvårar en materialåtervinning. Det isolerande skiktet ska skydda produkten mot bland annat oxidation. Å andra sidan skapar det problem för de flesta avfallsförbränningsanläggningar. Det kan nämligen orsaka rostskador på väggarna till brännugnen.

Vinpåsar blir returbränsle, som ersätter kol vid tillverkning av cement, och framför allt aluminium kan utnyttjas eftersom den binds fullständigt upp i slutprodukten.

Några undantag inom insamlingsområde

Alkobutikerna i Helsingfors och övriga Nyland, i Tammerforstrakten och Sydvästra Finland sorterar och återvinner lådvinsförpackningar med vissa undantag.

Butiker som inte kan erbjuda sortering av lådvinsförpackningar:

  • Helsingfors: Sokos i Helsingfors centrum, Gamla Saluhallen, Södra esplanaden
  • Sydvästra Finland: Jomala Maxinge Center, Mariehamn Sittkoff, Eura, Euraåminne, Raumo centrum Citymarket, Raumo Äyhönjärvi, Säkylä och Saluhallen i Åbo centrum

Utanför Alkos insamlingsområde kan tomma förpackningar fortfarande sorteras i blandsopa som respektive kommun bestämt eller lämnas till plaståtervinnings insamlingsplats.