Lådvinsförpackningar kan återvinnas

Aluminium av vinpåsar utnyttjas 100% vid tillverkning av cement, och plast används som bränsle för att ersätta kol.

Du kan returnera lådvinsförpackningarnas innerpåsar samt vinpåsar till Alkobutikernas insamlingskärl i Helsingfors, övriga Nyland och Sydvästra Finland.

Hur fungerar vinpåseåtervinning?

Alla transparenta innerpåsar och påsar med aluminiumlaminat samt tappkranar av plast från vinboxar som säljs på Alko kan läggas i ett speciellt insamlingskärl. Boxkartongerna ska sorteras som kartongavfall.

Vinpåsar blir returbränsle, som ersätter kol vid tillverkning av cement, och framför allt aluminium kan utnyttjas eftersom den binds fullständigt upp i slutprodukten. Att organisera denna återvinning är Alkos förpliktelse som medlem av Baltic Sea Action Group.

Varför har Alko organiserat separat återvinning?

Lådvinsförpackningar och innerpåsar för vin är icke pantbelagda dryckesförpackningar och Finland saknar än så länge ett enhetligt system för insamling och återvinning av dem. Tomma förpackningar kan skickas till den kommunalas återvinningscentralen och sorteras i de fraktioner som respektive kommun bestämt. Innerpåsarna i lådvinsförpackningar har ett isolerande skikt av aluminium eller etylvinylalkohollaminat som försvårar en materialåtervinning. Det isolerande skiktet ska skydda produkten mot bland annat oxidation. Å andra sidan skapar det problem för de flesta avfallsförbränningsanläggningar. Det kan nämligen orsaka rostskador på väggarna till brännugnen.

Några undantag inom insamlingsområde

Alkobutikerna i Helsingfors och övriga Nyland och Sydvästra Finland sorterar och återvinner lådvinsförpackningar med vissa undantag. Butiker som inte kan erbjuda sortering av lådvinsförpackningar:

  • Helsingfors: Sokos i Helsingfors centrum, Gamla Saluhallen, Södra esplanaden

  • Sydvästra Finland: Jomala Maxinge Center, Mariehamn Sittkoff, Eura, Euraåminne, Raumo centrum Citymarket, Raumo Äyhönjärvi, Säkylä och Saluhallen i Åbo centrum