Nya förpackningsfläktar: lätt och miljövänligt

En lätt glasflaska skyddar vinet lika väl som en tung, men dess kolspår är betydligt mindre. För drycker som inte skall lagras lämpar sig även andra förpackningsmaterial än glas.

Förpackningens andel av vinets klimatpåverkan är en tredjedel, utan återvinning över 40 procent. Ju lättare och mer lämpat för återvinning emballaget är, desto mindre är dess miljöbelastning. Alkos produktkommunikationschef, Master of Wine Taina Vilkuna påpekar att förpackningen har stor inverkan på hur produkten upplevs.

”Om drycken förpackas i en stor och tung flaska vill man tala om att vinet är av hög kvalitet och att det är välskyddat”, säger hon.

I verkligheten lämpar sig en 330 grams glasflaska lika väl för långvarig lagring som en flaska som väger exempelvis ett par kg, men den lätta flaskans kolspår är avsevärt mindre än den tyngres.

Taina Vilkuna gläder sig åt industrins och konsumenternas förändrade inställning till vinförpackningar. Dagens konsumenter kräver allt oftare lätta och miljövänliga förpackningar och den ekologiska aspekten uppmärksammas i allt högre grad av producenterna och marknadsförarna.

Glasflaskan lämpar sig för mousserande drycker och långvarig lagring

Om avsikten är att lagra ett vin länge, kanske flera år, är glasflaskan det bästa alternativet.

Glas ger vinet ett effektivt skydd eftersom det inte släpper igenom syre som med tiden förstör den ädla drycken.

Glas är även det bästa materialet för emballering av mousserande drycker. Trycket inuti en champagneflaska är cirka sex atmosfärer, vilket motsvarar trycket i ett lastbilsdäck. Tjockt glas klarar det höga trycket utan problem.

Vilkuna påpekar att det inte är orsak att överdimensionera. Alko klassificerar vinflaskor som väger högst 420 gram som miljövänliga. Ifråga om mousserande viner är motsvarande gräns 835 gram.

Plastflaskor lämpar sig för vin som konsumeras omgående

De flesta vinerna köps för omgående konsumtion, inte för lagring.

”För vin med kort livslängd och omedelbar konsumtion är plastflaskan ett utmärkt förpackningsalternativ. Plastflaskans kolspår är också betydligt mindre än glasflaskans”, säger Taina Vilkuna.

Alkos kvalitetskontrollchef Juha Viikari håller med.

”För vin som inte förvaras längre än ett år är andra förpackningsmaterial än glas ypperliga alternativ. Förpackningsmaterialet påverkar inte vinets kvalitet. Plast släpper förvisso igenom små mängder syre, men det har ingen betydelse vid kortvarig förvaring”, säger han.

Inställningen förändras och konsumenterna förstår att vin inte alltid behöver emballeras i glas. Vikari berättar att motsvarande förändring redan har skett ifråga om förslutningarna. För bara 10–15 år sedan var den allmänna uppfattningen att skruvkorken/skruvkapsylen endast lämpar sig för anspråkslösa och billiga viner. I dag resonerar ingen längre så.

Bland annat vin från Nya världen emballeras ofta i plastflaska eller lådförpackning, och vinkulturen i till exempel USA och Australien är inte lika bunden vid gamla traditioner och regler som kulturen i Europa. Nya vinförpackningar utvecklas fortlöpande i både Europa och Nya världen.

Portionsvinpåsar, platta plastflaskor och andra innovationer

Vid första anblicken ser vinflaskan alldeles vanlig ut, men granskar man den närmare upptäcker man att den är platt och tillverkad av återvunnen PET-plast.


Den platta plastflaskan ett exempel på redan lanserade nya och innovativa förpackningslösningar.

Enligt Laura Varpasuo, som ansvarar för Alkos hållbara utveckling, är den platta plastflaskan ett exempel på redan lanserade nya och innovativa förpackningslösningar. I Finland har man utvecklat träfiberförpackningar lämpade för emballering av vätskor.

”Träfiberförpackningarnas vätske- och syregenomsläpplighet vållar ännu problem, men vi kommer nog att ha välfungerande fiberflaskor inom en snar framtid. Det vore fint om dessa kom från skogarnas och ingenjörernas land, Finland”, säger Taina Vilkuna.

Bland de nyaste förpackningstyperna finns små portionsvinpåsar som redan ingår i Alkos sortiment.

”Skulle det inte vara trevligt att kunna köpa även förnämare vin i en sådan förpackning? Varför köpa en hel flaska om man endast vill ha ett eller ett par glas vin?”, undrar Laura Varpasuo.

Taina Vilkuna nämner även aluminiumförpackningarna som har blivit avsevärt bättre under den senaste tiden.

Många nya förpackningstyper förenas av strävan efter att framstå som lika estetiska som den traditionella glasflaskan. Förpackningarna i sig signalerar miljövänlighet.

”Vi uppmuntrar fortlöpande våra leverantörer att erbjuda Alko miljövänligt emballerade varor och vi upptar mer än gärna innovativa lösningar i vårt sortiment när vi erbjuds sådana. Ifråga om innehållet genomgår varorna naturligtvis samma urvalsprocess som alla andra varor. Med tanke på branschutvecklingen hoppas och tror vi att finländarna är beredda att prova nya förpackningar på ungefär samma sätt som nya viner”, avrundar Laura Varpasuo.

Text: Matti Välimäki
Foto: Roope Permanto