Valet av vinförpackning är en klimathandling

Engångsplastflaskor har fått ett dåligt rykte i dessa tider med plastskräp i naturen. Återvinningsbara PET-flaskor är dock en relativt ekologisk förpackning för vin så länge de faktiskt återvinns.

Vi undersöker vinförpackningars miljökonsekvenser och kolavtryck. Enligt en undersökning har följande förpackningarna de minsta klimatkonsekvenserna per liter:

  • lådförpackning 70 CO2e/l
  • vintetra 80 CO2e/l
  • vinpåse 96 CO2e/l
  • PET-plastflaska 245 CO2e/l
  • lätt glasflaska (under 420 gram) 525 CO2e/l
  • konventionell glasflaska (ca 540 gram) 675 CO2e/l

PET-plastflaskors kolavtryck en överraskning

Det mest miljövänliga förpackningssättet för tappade viner är PET-plastflaska. PET-plastflaskans kolavtryck är 245 CO2e/l, medan kolavtrycket för en motsvarande konventionell vinflaska är 675 CO2e/l. Att PET-plastflaskan har mindre kolavtryck beror i synnerhet på dess mindre energibehov i produktionen, jämfört med glas. Pantförsedda PET-flaskor har dessutom en utmärkt återvinningsgrad på över 90 procent i Finland.

Lätta glasflaskor klimatvänligare än konventionella glasflaskor

Miljökonsekvenserna för en lättare glasflaska på 420 gram är naturligtvis mindre än för tunga flaskor och uppgår till 525 CO2e/l. Produkter i sådana lättare glasflaskor finns i hyllor i butiken och i Alkos nätbutik och de är märkta med symbolen Miljöansvarig förpackning

Ju lättare flaska desto mindre klimatkonsekvenser

Den färska undersökningen beaktade inte transporternas inverkan på det totala kolavtrycket och inte heller utsläppen från produktionen av drycken, eftersom vi analyserade dessa faktorer i en tidigare undersökning. De utsläpp som tunga glasflaskor medför mångdubblas i logistiken. Mer detaljerade konsekvenser av transporter är en fråga som Alko bör utreda och också en utmaning, eftersom även partier av samma producent kan komma till Finland längs olika rutter. Ett bra rättesnöre för konsumenter som vill fatta miljövänliga beslut är att ju lättare och mer återvinningsbar en förpackning är, desto mindre är dess klimatkonsekvenser.

Med tanke på miljön är förpackningens vikt och storlek viktiga kriterier. En annan fråga när det gäller förpackningar är hälsa och välbefinnande. Mindre förpackningar, såsom små vinflaskor, är naturligtvis mer ansvarsfulla alternativ än lådviner. 

Målet är att minska miljökonsekvenserna

I den nya undersökningen analyserades utöver CO2e-utsläpp vinförpackningsmaterialen och deras utveckling med tanke på deras återvinningsgrad för att granska problemen med plastskräp på ett övergripande sätt. Alko vill minska miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Därför är vi särskilt intresserade av material som kan återvinnas, i synnerhet återvinningsbar PET-plast, och andra lätta återvinningsbara material såsom aluminium. Även helt nya miljövänliga innovativa material och hållbarhetscertifiering av produktförpackningar och förpackningsmaterial är intressanta.

En plastflaska kan vara ett bra val bara den återvinns

Konsumenterna har blivit medvetna om problemen med engångsplast under den gångna våren. Med tanke på debatten om plast är det väsentligt att förbättra användningen av återvunnet material och se till att återvinningssystemet fungerar. En viktig aspekt på denna punkt är att förpackningarna är försedda med pant. Enligt Palpas statistik är det under 10 procent av plastflaskor med pant som inte återvinns. Med andra ord hamnar de sällan i naturen i Finland.

Så här beräknades CO2-utsläppen

Gaia Consulting analyserade CO2-avtrycket för Alkos, Systembolagets och Vinmonopolets vinförpackningar. Analysen omfattar endast den belastning som produktionen av förpackningarna medför. De övriga bakgrundsuppgifterna bestod av vinproducerande länder och deras försäljningsvolym 2017, och utifrån dessa uppgifter beräknades de genomsnittliga utsläppen för respektive förpackningsmaterial.