Produkter från etisk handel sedan 2007

I sitt sortiment har Alko tiotals produkter som har internationellt certifikat för etisk handel.

Etisk handel bygger på principen att de anställda får korrekt ersättning för sitt arbete, att deras rättigheter respekteras och att arbetsförhållandena är i sin ordning. Produkter med certifikatet Fair Trade (Rättviss handel), Fair for life eller For life har ett allmänt godkänt auditeringssystem. Det finns produkter med etisk handel-certifikat bland viner, bryggeriprodukter och starksprit.

Principer för etisk certifiering

  • Odlarna i utvecklingsländer får rättvis ersättning för sina produkter och sitt arbete
  • De anställda har goda arbetsförhållanden
  • De anställda har rätt att gå med i fackföreningar
  • Produktionen uppfyller miljökriterier
  • Produkterna är spårbara
  • Övervakningssystemet certifierar produkter och råvaror
FAIR TRADE PRODUKTER >
FAIR FOR LIFE PRODUKTER >
FOR LIFE PRODUKTER >

Utöver utvecklingen av sortimentet med etiska produkter har Alko samarbetat inom social ansvar som medlem av Business Social Compliance Initiative BSCI från år 2012 och inspekterar producenterna i riskländer för att säkerställa etiska principer.