Ett grönt val -symbolerna ger miljöinformation om drycken

Ett grönt val -symbolerna och produkter markerade med dessa i Alkos sortiment ger information om producentens engagemang i miljöarbete och hållbar utveckling.

Under Ett grönt val -påteckningen finns sex olika typer av information om miljösatsningar och ett sortiment som omfattar hundratals drycker. Där finns de gamla bekanta dryckerna av ekologiskt och biodynamiskt producerade råvaror samt även veganska produkter, naturviner, viner som har ett  lokalt certifikat för hållbar utveckling och viner i lättare glasflaskor.


Ekologiskt

  Ekologiskt

Målet med ekologisk produktion, det vill säga ekoodling, i jordbruk är framför allt att förbättra markens kolbindningsförmåga och bördighet samt att den naturliga miljön som omger odlingarna ska må bättre och få en ökad biodiversitet. Ett kriterium för ekologisk vinproduktion är därtill en lägre tillåten sulfithalt i slutprodukten och givetvis så lite rester av främmande ämnen som möjligt.

En fördel med ekologisk produktion ur ett ännu större perspektiv är den gynnsamma inverkan som odlingsjordens förbättrade kolbindningsförmåga har på dämpningen av klimatförändringen.

Principer för ekoodling och certifiering:

 • Bearbetningen av marken upprätthåller liv och jordmånens naturliga bördighet
 • Växtskyddsåtgärderna bygger på naturliga processer och skadar inte den övriga miljön; bara en begränsad mängd växtskyddsmedel är tillåten
 • Också materialet för frösådd och övriga metoder för växtförökning är producerat på certifierade ekologiska sätt
 • Rengöringsmedel som används i olika faser är godkända av EU (krav inom EU)
 • Ekocertifikaten är oftast landsspecifika, i synnerhet utanför EU
 • Alko fick sitt första certifierade ekovin så tidigt som 1994 och dess eget symbol for konsumentkommunikation år 2007. Andelen ekologiska drycker växer kontinuerligt och numera har vi flera hundra drycker med ett ekologiskt certifikat i sortimentet.
EKOLOGISKA PRODUKTER >

 

Biodynaaminen symboli

  Biodynamiskt

Biodynamisk odling är till stor del detsamma som ekologisk odling, med samma positiva miljökonsekvenser. Biodynamiska preparat anses bland annat hjälpa vinrankorna att växa bättre och stöda bekämpningen av skadegörare. Dessutom följer biodynamiska odlare till exempel månens och olika planeters rörelser och naturens egen rytm som helhet.

På global nivå är Demeter-certifikatet det vanligaste certifikatet för en biodynamiskt odlad produkt. Biodynamisk odling är en allt större trend framför allt i Frankrike, men produkter kommer också från Spanien, Italien, Österrike och Tyskland samt Kalifornien.

Alla biodynamiska produkter i Alko’s sortiment has också en ekocertifikat.

BIODYNAMISKA PRODUKTER >

 

Vegaaninen symboli

  Veganskt

Veganska alkoholdrycker produceras utan animaliska ämnen eller material och de innehåller inga animaliska råvaror. Det finns ingen internationell enhetligt övervakad standard eller certifiering för vegansk produktion. De veganska produkterna i Alkos sortiment är märkta som veganska utifrån producentens uppgift.

Ökningen av köttproduktionen och -konsumtionen är ett av de största hoten mot en hållbar utveckling. Utöver de som strikt håller sig till vegankost finns det allt fler personer som exempelvis av ekologiska skäl väljer att övergå till att äta delvis vegetariskt. Den veganmärkning som även efterlysts av Alkos kunder finns nu som extra information och stöd för kundernas val.

VEGANSKA PRODUKTER >

 

  Naturviner

Naturviner odlas och produceras med naturenliga metoder utan syntetiska kemikalier. Vinrankorna odlas utan syntetiska bekämpningsmedel och i allmänhet används inga kemikalier i produktionen av vinerna. Naturviner varken klarnas, filtreras eller stabiliseras.

Naturvinerna är en växande trend runt om i världen och i Finland. Konsumenterna är allt mer intresserade av alkoholdryckernas råvaror, produktionsmetoder och tillsatsämnen. Tills vidare finns ingen egen lagstiftningen eller standarder för naturviner i Europa. Alko klassificerar viner som naturviner enligt producentens uppgift och också förutsätter en samhörande påteckning på själva produkten.

NATURVINER >

 

Paikallinen ekosertifiointi symboli

  Lokalt certifikat för hållbar utveckling

Certifieringen som ett vin fått i ursprungslandet ger information om arbetet för att främja hållbar utveckling i vinproduktionen.

Kraven på certifiering för hållbar utveckling kan variera mellan olika länder, men typiska krav inom vinodlingen och -produktionen är minskad vatten- och energikonsumtion samt användning av förnybar energi. På dessa faktorer ställs inga krav exempelvis inom ekologisk produktion.

Alko har fastställt följande grundar för märkning av ursprungsländernas certifieringar i sortimentets produktinformation:

 • Certifieringen gäller vinodling och/eller tillverkning vid en produktionsanläggning. Minst 50 procent av certifieringens krav hänför sig till miljöaspekter. 
 • Certifieringen är specifik för ett land eller en delstat. Egna certifieringar för mindre geografiska områden omfattas inte av märkningen.
 • Vilken producent som helst kan fritt ansöka om certifieringen.
 • En utomstående revisor gör inspektioner för att övervaka att kraven uppfylls.
 • Produkt- och producentspecifika certifieringar är tydligt åtskilda och har sina egna krav.
 • Certifikatet är synligt på produktförpackningen.

De lokala certifieringarna för hållbar utveckling i Alkos vinsortiment: 

Australien: Entwine
Chile: Certified Sustainable Wine of Chile
Frankrike: Terra VitisHaute Valeur EnvironnementaleFair’n’Green
Italien:
 VIVA Sustainability and CultureEqualitas
Kalifornien, USA: Certified California Sustainable WinegrowingSustainability In Practice SIP Certified
Nya Zeeland: Sustainable Winegrowing New Zealand
Schweiz: Fair’n’Green
Spanien: Wineries for Climate Protection (WfCP)
Sydafrika: 
Integrity and Sustainability Certified
Tyskland: 
Fair’n’Green
Österrike: Certified Sustainable Austria (Zertifiziert Nachhaltig Austria), Fair’n’Green

LOKALT CERTIFIERADE VINER >

 

Kevyempi lasipullo symboli

  Miljöansvarig förpackning

Förpackningsmaterialet har stor betydelse för dryckers miljökonsekvenser. Kartongförpackningar och vinpåsar är lätta, har ett litet koldioxidavtryck, är lätta att återvinna och särskilja även utan separata symboler. Däremot är det svårare att känna igen lättare glasflaskor och till exempel användning av återvunna råvaror utan tilläggsinformation. Man hittar dessa i urvalet genom att de märkts med symbolen Miljöansvarig förpackning.

En vinflaska av glas i standardstorlek kan väga till och med över ett kilo. Största delen av miljökonsekvenserna för vin i glasflaskor kommer från glasproduktionen. Glastillverkning är mycket energikrävande, eftersom temperaturen är 1400-1600˚C. Ju mindre en glasflaska väger desto mindre glas har använts i den, och därför minskar även dess CO2e-belastning. De lättare glasflaskorna minskar också bränsleförbrukningen vid transport och därmed också koldioxidutsläppen samt mängden glasavfall. Med symbolen för miljöansvarig förpackning märks 0,75 L vinflaskor i glas som väger högst 420 g och 0,75 L flaskor med mousserande vin som väger högst 835 g.

Förutom en minskad användning av förpackningsmaterial minskar användning av återvunnet och/eller ansvarsfullt producerat biobaserat material avsevärt förpackningars miljökonsekvenser. Miljöcertifiering av förpackningar, till exempel FSC eller Svanmärket, innebär att producenten har förbundit sig till hållbar utveckling. I Alkos urval får dessa produkter också symbolen Miljöansvarig förpackning.

PRODUKTER I MILJÖANSVARIGA FÖRPACKNINGAR >