Alko på Rusmedelsdagarna – hot eller möjlighet?

Alko beslöt att i år delta i Rusmedelsdagarna med en egen monter och lyfta fram det viktiga FASD-temat tillsammans med Kehitysvammaliitto. Vi här på Alko var till en början aningen fundersamma över deltagandet. Kan vi främja medvetenhet om FASD på det sätt som vi vill? Är deltagandet ett hot eller en möjlighet?

Rusmedelsdagarna 2019 arrangerades 8-9 maj på Kulturhuset i Helsingfors. Det är Finlands största utbildningsevenemang som fokuserar på rusmedel och riktar sig speciellt till professionella, volontärer och sakkunniga inom social- och hälsovårdssektorn.

Alkoanställda har i flera år besökt Rusmedelsdagarna i egenskap av deltagare. Förra året deltog Alkos kommunikationsdirektör Maritta Iso-Aho i Rusmedelsdagarna för att presentera vår kampanj Barnets börda. I år deltog vi för första gången med en egen monter.

Vårt deltagande väckte rentav lite oro på förhand bland oss på Alko. Vilka frågor skulle Alkos närvaro och synlighet väcka bland mässbesökarna? Kanske det skulle hagla negativa kommentarer? Oron visade sig dock vara obefogad och mottagandet var alldeles utmärkt!

Vi skapade vår monter i samarbete med Kehitysvammaliitto. Vårt mässtema var FASD (fetal alcohol spectrum disorders), det vill säga det breda spektrum av fosterskador som alkohol orsakar. Det var lätt att välja det här viktiga ämnet som tema, eftersom Alko i flera år har samarbetat med Kehitysvammaliitto för att öka medvetenheten om FASD. Vi har synliggjort temat årligen på FASD-dagen 9.9 genom att öppna våra butiker klockan 9.09.

Lockbetet i vår monter var, utöver Herra Hakkarainen-tuggummin, en frågesport med flervalsfrågor som testade mässbesökarnas kunskaper om FASD. Under två dagar fick vi 261 svar. Antalet överträffade alla våra förväntningar, så stort tack till alla som svarade!

Ett klart flertal av de svarande visste vad bokstavskombinationen FASD står för. Också det att alkohol är det rusmedel som orsakar mest fosterskador och att det är säkrast att inte alls dricka alkohol under graviditet var fakta som de flesta svarande kände till. Störst spridning var det bland svaren på frågan om antalet barn med alkoholskador som föds årligen. I Finland föds varje år så många som 600-3 000 barn med olika skador som beror på att mamman använt alkohol under graviditeten. Mängden väckte bestörtning, för många som svarade trodde att antalet är mindre än det i verkligheten är.

Vi på Alko blev särskilt glada över en kommentar från en mässbesökare från Tammerfors som arbetar med förebyggande drogarbete. Hen var överraskad över att Alko är med och sprider kunskap om FASD på Rusmedelsdagarna och konstaterade att vårt arbete är viktigt och ansvarsfullt: “fantastiskt, jag får riktigt kalla kårar”.

En annan innerlig stund i vår monter var när en grupp FASD-ungdomar besökte oss för att utbyta nyheter och erfarenheter.

För oss på Alko blev deltagandet på Rusmedelsdagarna väldigt positivt med trevliga möten och intressanta diskussioner, så våra farhågor visade sig vara helt ogrundade. Vad ska vi hitta på nästa år för att sprida ännu mer kunskap om FASD?

Maiju Sirviö

Skribenten är Alkos hållbarhetsexpert och en av dem som arbetade i Alkos monter på Rusmedelsdagarna.

Senaste #nofilter-blogginlägg