Alkoholen utgör fortfarande en stor del av studentkulturen

De ungas alkoholkonsumtion har minskat på 2000-talet. Ändå är många studentevenemang alkoholfokuserade.

Då högskoleåret igen kör igång i augusti-september, kommer de nya studenterna att invigas i studentsamfundet med olika evenemang. De gamla traditionerna sitter hårt åt. Studentevenemangen byggs upp kring alkohol, trots att de unga dricker allt mindre.

“En minskad alkoholkonsumtion är ett fenomen som gäller nästan alla västländer”, säger Kirsimarja Raitasalo, specialforskare vid THL.

Exempelvis vid nya studenters gulnäbbsintagningar ska studenterna avlägga en runda, och för att klara rundan ska en på förhand bestämd alkoholmängd drickas.

“I efterhand har jag funderat på att jag under mitt gulnäbbsår aldrig ifrågasatte den stora alkoholkonsumtionen på studentfesterna. Den utgör en så stark del av studentkulturen. Om du vill höra till gänget och lära känna andra, har du inga andra alternativ än att delta på evenemangen”, säger Sofia Nelson, 23, som är nyutexaminerad ekonomie kandidat från Åbo Akademi.

Nya trender utmanar alkoholen

De unga röker också mindre tobak än förr. Narkotikabruket har däremot legat i stort sett på samma nivå under hela 2000-talet.

Exakta orsaker till de ungas minskade användning av rusmedel vet man inte ännu. Exempelvis bland minderåriga kan de sociala medierna inverka på beteendet. Då allt har blivit offentligt, oroar sig de unga för att föräldrarna får veta om de druckit. Samtidigt vill ingen förekomma i de sociala medierna på ett sätt som inte är till deras fördel. De sociala medierna har också flyttat den sociala gemenskapen från ställen utanför hemmet till den virtuella världen.

Bland ungdomar i högskoleåldern kan orsaken också vara tuffare konkurrens eller välbefinnande.

“I ett samhälle som betonar konkurrensanda och välmående ska man inte dricka för mycket, för det ger sämre resultat”, säger Raitasalo.

Sofia Nelson känner igen wellnesstrenden.

“Alkohol är inte längre det enda som är coolt för ungdomar, många tycker istället att sport är det.  Nu ordnas exempelvis studentevenemang, där deltagarna istället för drinkar ska klara av sportuppgifter.”

En tiondel av ungdomarna är nyktra

Fortfarande är det endast en liten andel av studentevenemangen som är alkoholfria. I Studenternas hälsovårdsstiftelses hälsoundersökning om högskolestudenter 2016 ansåg hälften av respondenterna att det väcker uppmärksamhet i gänget om någon inte dricker alkohol. Hälften av respondenterna ansåg också att det ofta saknas ett alkoholfritt alternativ om det på en tillställning serveras alkohol. Undersökningen gällde universitets- och yrkeshögskolestudenter.

Kirsimarja Raitasalo anser att studenternas sätt att konsumera alkohol är typiskt finländsk: de flesta konsumerar alkohol och i allmänhet mer på en gång för att bli fulla. Endast cirka nio procent av högskolestudenterna är helt nyktra. Därför väcker det uppmärksamhet om någon inte dricker.

“Numera vågar jag säga till, om jag inte vill dricka mer.” Som yngre gör man lättare på samma sätt som gänget gör, funderar Nelson.

Studenttraditionerna kan förändras när den nya generationen når högskoleåldern. Bland ungdomar som ännu inte nått högskoleåldern har andelen nyktra nämligen ökat klart. År 2015 uppgav redan en fjärdedel av niondeklassisterna att de var nyktra, medan motsvarande siffra 1995 var en tiondel. De första experimenten med alkohol börjar också i en senare ålder. Framtiden får visa, hurdana studentevenemang denna åldersklass hittar på.

Enni Sahlman

Artikelbild: Shutterstock