Alkos grupp av provsmakare upptäcker defekter

Förhoppningsvis har du inte varit tvungen att returnera en produkt till Alko på grund av ett kvalitetsfel. Om så har skett, har du fått ersättning för produkten och vi har fört uppgiften om kvalitetsavvikelse till tillverkaren eller importören av produkten.

Om också andra kunder har returnerat samma produkt, har vi absolut säkert fört produkten till Alkos kvalitetskontroll för undersökning. Vårt program för kvalitetskontroll som baserar sig på kundrespons och riskkartläggningar har som mål att upptäcka avvikelser redan innan produkten når våra kunder. Trots det returnerade kunderna ifjol cirka 14 000 produkter som de ansåg vara defekta.

I Alko inleds kontrollen av produktkvaliteten med att varje produkt som ingår i sortimentet ska genomgå ett laboratorietest innan den börjar säljas. På så sätt säkerställs att produkten uppfyller de krav som ställs för respektive produktgrupp. En stor del av problemsituationerna med produktkvaliteten hänför sig emellertid till egenskaper, där gränsvärden inte kan mätas eller det inte nödvändigtvis finns någon laboratoriemätningsmetod. Alkos expertråd försöker vid tester hitta avvikelser av denna typ. Expertrådet betjänar våra kunder som provsmakare, så att till försäljning endast kommer produkter som uppfyller kvalitetskriterierna.

Korkdefekter är det vanligaste problemet

Det vanligaste kvalitetsfelet som vi stöter på är kopplat till den s.k. korkaromen. Felet märks av att vinet doftar källare eller mögel. Människonäsan observerar felet redan vid retfullt små mängder, eftersom redan en miljarddels gram av den förening som ger upphov till den defekta aromen kan förnimmas. Produkter med korkarom eller som på något annat sätt är avvikande avlägsnas årligen hos Alko i tiotals tusen förpackningar från försäljningen innan de når kunderna (55 000 produkter år 2017). Vi informerar systematiskt våra varuleverantörer om de fel vi upptäckt, eftersom vårt mål är att i framtiden ska en allt större mängd av dessa problem kunna identifieras och förebyggas redan i tillverkningsskedet av produkten.

Jämfört med många andra livsmedel är alkoholdrycker produkter som ganska sällan blir förskämda. Alkoholen eller etanolen som finns i dryckerna är obestridligt en skadlig förening, men med tanke på produktens hållbarhet är den en utmärkt nyttig ingrediens. I kombination med den för alkoholdrycker typiska surheten uppstår en vätska där sådana mikrober som förorsakar matförgiftningar i livsmedel normalt inte kan föröka sig. Andra bakterier som inverkar på produktens arom påträffas särskilt i öl och ifråga om dessa ingriper vi i situationer där deras effekt på smaken är så betydande att kvalitetsförväntningarna på produkten inte uppfylls.

Att kunna förnimma olika defekta föreningar och de fel som de förorsakar är individuellt, och därför undersöker vi i Alko alltid avvikelser som ett grupparbete. I vårt sortiment på nästan 8 000 produkter finns ett brett urval av olika tillverkningsmetoder och råvarubaser. På grund av detta är det också för en erfaren provsmakargrupp en utmaning att fastställa produktkvaliteten. Därför är den respons vi får om produktkvaliteten mycket viktig, för då kan vi i också i fortsättningen fästa uppmärksamhet på sådant som är viktigt för våra kunder.

Juha Viikari

Skribenten är chef för kvalitetskontrollen på Alko.

Senaste #nofilter-blogginlägg