Alla bryr sig?

Då skolan närmar sig sitt slut är det många föräldrar som funderar på skolavslutningsfesterna. Hur tänker mitt barn festa? Har ungdomarna tillgång till alkohol? Vad ska jag göra om mitt barn dricker? Hur ska jag diskutera saken med mitt barn?

Enligt en skolhälsoenkät är allt fler elever på 8:e och 9:e klass helt nyktra. Men ändå dricker en del av högstadieeleverna i berusningssyfte och de har tillgång till alkohol. Användningen av alkohol och andra rusmedel är ett ständigt tema på föräldrakvällar i högstadiet. Nästan alla föräldrar oroar sig för saken.

I synnerhet då skolornas vårfester närmar sig funderar föräldrar på hur ungdomar firar avslutningen. På många orter samlas ungdomar i stora skaror för att fira att skolåret är slut och sommaren börjar. Fester är en glad sak, men där kan också unga få tillgång till alkohol och det är enkelt att första gången prova på alkohol.

Ungdomar har själva berättat att det finns och bjuds på alkohol, om någon vill ha det. Eftersom minderåriga inte själva kan köpa alkohol, har den köpts eller getts av någon vuxen, som alltså är redo att köpa alkohol till en minderårig. Ofta kan det rentav vara barnets föräldrar. Varje vuxen borde ändå förstå att vara en viktig förebild för unga och fundera på hurdan förebild han eller hon vill vara. Såsom specialforskaren Jenni Simonen skriver i bloggen (på finska) förväntar sig ungdomar att föräldrar aktivt ska diskutera alkoholvanor samt ställa gränser och visa sin auktoritet. Det är alltså ok att vara de föräldrar som inte köper alkohol till sitt barn.

Det är viktigt att föräldrarna är intresserade av barnets festplaner: vilka som deltar på festen, platsen där de festar och vad de tänker äta och dricka på festen. I stället för ett totalförbud kan det vara klokt att med den unga diskutera om de övriga villkoren: hur den unga tar sig till festen, hemkomsttiden, användningen av rusmedel och en plan ifall något går fel eller om situationen blir hotande.

Många föräldrar anser att “hela byn uppfostrar”-mentaliteten redan är föråldrad. Många vill reagera på osakligt beteende och offentlig användning av rusmedel, men saknar modet. I medier diskuteras med jämna mellanrum om det är korrekt att tillrättavisa andras barn och om det är rätt att anmärka om hur andras barn beter sig. På grund av den offentliga diskussionen är det många föräldrar som inte längre vågar ingripa i okända ungdomars beteende. Ändå så oroar sig föräldrarna för samma saker, t.ex. ifråga om ungdomars alkoholvanor.

Många föräldraföreningar ordnar “kvällspromenader” på avslutningsdagen på de ställen där ungdomarna brukar fördriva tiden. Föräldrarnas avsikt är inte att förstöra festen, utan de går på kvällspromenaden med en positiv attityd, de är tillgängliga för ungdomarna, pratar med dem och hjälper dem som är berusade. Ungdomarna ger i allmänhet föräldrarna positiv respons på dessa kvällspromenader. För ungdomar är föräldrarnas närvaro ett bevis på att föräldrarna bryr sig och vill vara närvarande i deras liv. Och att föräldrarna kan ingripa, om allt inte går som det borde på festen.

Finns det kanske också i er by ett behov av att göra en kvällspromenad på avslutningsdagen? Vågar du vara initiativtagaren i din omgivning eller i din skola? Kan du ta ett steg mot ett mer gemenskapligt möte med ungdomarna? Du kan börja med att bjuda några bekanta föräldrar på kvällste och diskutera din idé med dem. Jag tror att ditt förslag kommer att tas emot med glädje! Du kan även bjuda in ungdomar, för ofta är de själva också oroliga för kompisarnas alkoholvanor.

Trots att hela byn inte längre uppfostrar sina medlemmar, kanske den ändå kunde bry sig om ungdomarna?

Ulla Siimes

skribenten är verksamhetsledare vid Finlands Föräldraförbund

Senaste #nofilter-blogginlägg