Ekomärkning betyder inte att produkten är fri från tillsatsämnen

Tillsatsämnen utgör en viktig del av produkterna, för med dem blir produkterna högkvalitativa och hållbara samt håller jämn kvalitet. Alkos uppdaterade guide berättar om de vanligaste tillsatsämnena och främmande ämnena i alkoholdrycker.
Tillsatsämnen och främmande ämnen i alkoholdrycker och särskilt i livsmedel väcker regelbundet diskussion i medierna. Konsumenterna är för närvarande särskilt intresserade av produkter och val som är skonsamma för miljön. Kunderna vill göra medvetna val och bättre förstå vad produkterna innehåller och hur de har tillverkats. Ekologiska produkter jämställs ofta med en produkt som är fri från tillsatsämnen. Om produkterna är ekomärkta eller märkta som biodynamiska innebär ändå inte att produkten inte innehåller tillsatsämnen och främmande ämnen. Vid olika produktionssätt (bl.a. vid odling och hantering av druvor och spannmål) och exempelvis vid ekologisk certifiering av produkter fästs uppmärksamhet på de tillsatsämnen som används och deras mängd i produkter av olika produktgrupper. Slutansvaret för att märkningarna är korrekta har tillverkaren av produkten.

Det finns starka grunder för att använda tillsatsämnen såväl i alkoholdrycker som i livsmedel. Tack vare dem blir produkterna högkvalitativa och hållbara samt håller jämn kvalitet. Alkos uppdaterade guide (endast på finska) sammanställer de vanligaste tillsatsämnena som används i alkoholdrycker, i synnerhet hjälpämnen som används inom vinproduktionen samt de vanligaste främmande ämnena som eventuellt förekommer i alkoholdrycker.

Förpackningsmärkningar på alkoholdrycker och deras korrekthet är särskilt viktiga med tanke på allergier och överkänslighet. Vid Alkos kvalitetskontroll av produkter fastställs bl.a. alkoholprocenten, som jämförs med märkningen på etiketten. Också exempelvis svaveldioxidhalten i ekomärkta viner fastställs i alkoholkontrollaboratoriet (ACL). Med analys säkerställs att svaveldioxidhalten i produkten motsvarar högst den lägre halten som i lagstiftningen fastställts för ekologiska viner. I destillerade produkter fastställs metanolhalten. Metanol påträffas alltid i små mängder i alkoholdrycker, men i stora halter är metanol mycket farlig för hälsan.

 
Den nu publicerade guiden har gjorts i samarbete med experter från Valvira samt Allergi- och astmaförbundet. Arbetsgruppen vid Allergi- och astmaförbundet uppger att ny forskningsdata om alkoholdrycker och överkänslighet för de tillsatsämnen och främmande ämnen som de innehåller inte har producerats sedan guiden utkom föregående gång 2013. Glutenfrihet är emellertid en växande trend, som också märks i ett ökat utbud av glutenfria produkter, i synnerhet av glutenfria ölsorter.

Den nu uppdaterade guiden utges endast i elektronisk form. Mer information för intresserade ger guiden genom ett stort antal länkar till Eviras, Valviras, EFSA:s och EU-kommissionens webbplatser.  Guiden beskriver också de olika roller som Alkos kvalitetskontroll, ACL och Valvira har inom tillsynen av tillsatsämnen och främmande ämnen. Alkos kvalitetskontroll och ACL deltar aktivt i tillsynen av tillsatsämnen och främmande ämnen i Alkos sortiment. Med samarbetet säkerställer vi att de produkter som finns på Alkos hyllor bevisligen är högkvalitativa och säkra samt att etikettmärkningarna är behöriga.

Satu Aalto

skribenten är kemist vid alkoholkontrollaboratoriet ACL.