Lydia – De värsta monstren finns inte alltid i sagorna

Lydia är ett spel som ändrar på våra uppfattningar om hurdant ett spel kan vara och vad det kan handla om.

Det är mer fråga om en upplevelse, där spelaren ska kunna identifiera sig med en liten flickas liv i en alkoholistfamilj. I Lydia dyker spelaren in i skammens, osäkerhetens och självanklagelsernas värld. Dessa känslor är för många tyvärr vardagsrutin, men i spelet kan känslorna tryggt upplevas bakom en skärm. Lydia fick sin början av en vilja att föra fram dessa känslor och stämningar på ett lättförståeligt och modernt sätt, dvs. i form av ett spel.

Vår spelstudio Platonic Partnership grundades i början av 2017 med passionen att skapa narrativa spel och upplevelser. Vi utgav Lydia i juni 2017 och spelet fick genast mycket uppmärksamhet i olika medier runt om i världen. Det finländska spelet, vars huvudtema är alkoholism ur barnets synvinkel, intresserar på internationellt plan och spelets ursprung bara ökar spelets trovärdighet. Alkoholism är känsligt och man tiger om det, inte ens här i Finland pratar knappast någon om ämnet. Ännu mindre talar man om det ur barnets synvinkel, på ett sätt som skulle intressera vuxna.

Vårt mål att skapa visuellt snygga, starkt ändamålsenliga och helt nya upplevelser för spelare samt för dem som använder de lösningar inom virtuell verklighet som vi utvecklat. Samtidigt ville vi behandla också ömtåliga ämnen ur en litet annorlunda synvinkel eller på ett annat sätt än tidigare. Vårt syfte har inte varit att av Lydia skapa ett undervisningsspel om alkoholens nackdelar, utan vi vill ge en vidare förståelse om hur alkohol inverkar på den närmaste kretsen och i synnerhet på barn.

Lydia är också ett bakvänt underhållningsspel, dvs. ett bra och tryggt illamåendespel, vars syfte är att väcka känslor och tankar hos spelaren. Om ens en endaste spelare upplever sig förstå mer om alkoholism eller börjar fundera på sin egen alkoholkonsumtion, har vi uppnått vårt mål med spelet. Utifrån den respons som vi fått har vi nått vårt mål flera gånger om, men arbetet med att förstå alkoholismens effekter pågår ännu.

Det tar cirka en timme att spela Lydia. Spelet har indelats i kapitlen och du kan när som helst avbryta spelet och fortsätta senare.

Vi hoppas att alla provar på det här spelet som i Finnish Game Awards 2017 vann priset Kreativ prestation och Spelarnas val till årets spel. Vi är oerhört stolta då vi tillsammans med Alko kan göra spelet tillgängligt för alla finländare i en finskspråkig version.

Vi önskar er tankeväckande stunder med vårt spel!

Platonic pojkarna