Ett grönt val -symbolerna ger miljöinformation om drycken

Produkter märkta med Ett grönt val -symboler i Alkos sortiment, ger information om producentens engagemang i miljöarbete och hållbar utveckling. Känner du redan till Ett grönt val -symbolerna?

Under Ett grönt val finns sex symboler:

Biodynamiskt

Biodynaaminen symboli

Biodynamisk odling motsvarar på många sätt ekologisk odling och medför samma positiva miljökonsekvenser. Den största skillnaden är användningen av biodynamiska preparat, som bland annat anses hjälpa vinrankorna att växa bättre och stöda bekämpningen av skadegörare. I biodynamisk odling iakttas dessutom naturens rytm exakt, och den baserar sig på jordklotets rörelser, årstider, månens kretslopp och dygnsrytmen.

På global nivå är Demeter-certifikatet det vanligaste certifikatet för biodynamiskt odlade produkter. Alla biodynamiska produkter i Alkos sortiment har också ekologisk certifiering.

Ta del av biodynamiska produkter >>

Ekologiskt

Luomu symboli

Ekologisk produktion strävar efter att främja odlingsmarkers bördighet samt en större biodiversitet i den omgivande naturen. I ekologisk produktion ökar odlingsmarkens förmåga att binda koldioxid i luften, vilket är bra med tanke på klimatförändringen.

Enligt kriterierna för ekologiskt vin ska produkten bland annat innehålla mindre sulfiter dvs. svavelföreningar som används som konserveringsämne i vin. Även halterna av andra främmande ämnen är mindre i ekologiska produkter. Att vinet är ekologiskt innebär dock inte att produkten helt saknar tillsatser eller främmande ämnen. Läs mer om tillsatser och främmande ämnen i alkoholdrycker.

Principerna för ekologisk odling och certifiering är till exempel:

 • Bearbetningen av marken upprätthåller liv och jordmånens naturliga bördighet.
 • I ekologisk produktion används inte syntetiska kemikalier, men naturliga bekämpningsmedel är tillåtna.
 • Rengöringsmedel som använts i olika produktionsfaser är godkända av EU.

Symbolen för ekologisk produktion omfattar flera internationella ekologiska certifikat. Varje certifiering beviljas av ett nationellt organ i respektive land.

Ta del av ekologiska produkter >>

Lokalt certifikat för hållbar utveckling

Paikallinen ekosertifiointi symboli

Den certifiering som en produkt fått i ursprungslandet ger information om arbetet för att främja hållbar utveckling i dryckesproduktion. Kraven på lokal certifiering varierar något från land till land. Vanliga åtgärder i till exempel vinodling och -tillverkning är dock sparsam förbrukning av vatten och energi samt användning av förnybara energikällor. I till exempel ekologisk produktion ställs inga sådana krav.

Alko har fastställt följande grunder för användning av symbolen för lokal certifiering av hållbar utveckling:

 • Certifieringen gäller vinodling och -tillverkning vid en produktionsanläggning. Minst 50 procent av certifieringens krav hänför sig till miljöaspekter.
 • Certifieringen är specifik för ett land eller en delstat. Egna certifieringar för mindre geografiska områden omfattas inte av märkningen.
 • Alla dryckesproducenter ska fritt kunna ansöka om certifiering.
 • En utomstående revisor gör inspektioner för att övervaka att kraven uppfylls.
 • Produkt- och producentspecifika certifieringar är tydligt åtskilda och har sina egna krav.
 • Certifikatet är synligt på produktförpackningen.

Lokalt certifierade hållbara produkter i Alkos sortiment:

Ta del av lokalt certifierade produkter >>

Miljöansvarig förpackning

Kevyempi lasipullo symboli

Förpackningsmaterialet har stor betydelse för dryckers miljökonsekvenser Allmänt gäller att ju lättare en förpackning är, desto mindre är dess miljökonsekvenser. Läs mer om förpackningars miljökonsekvenser.

Med symbolen för miljömässigt ansvarsfull förpackning märks:

 • Glasflaskor för bryggeriprodukter på 0,33 liter som väger högst 220 g och på 0,5 liter som väger högst 300 g.
 • Glasflaskor för vin på 0,75 liter som väger högst 420 g.
 • Glasflaskor för mousserande vin på 0,75 liter som väger högst 835 g.
 • Glasflaskor för starka alkoholdrycker på 0,7 liter som väger högst 450 g.
 • Miljöcertifierade förpackningar: Till exempel märkningen FSC (Forest Stewardship Council) eller Svanmärket på förpackningen innebär att producenten har förbundit sig till hållbar utveckling. För att beviljas Svanmärket ska förpackningen till minst 80 procent vara tillverkad av återvunna eller biobaserade råvaror.

Bra förpackningar ur klimatperspektivet är också till exempel kartongförpackningar och vinpåsar, eftersom de är lätta och har ett litet kolavtryck. De är lätta att notera i Alkos sortiment, och därför har de inte separat märkts som miljömässigt ansvarsfulla förpackningar.

Ta del av produkter i miljöansvarig förpackningar >>

Naturvin

Naturviner odlas och produceras med naturenliga metoder utan syntetiska kemikalier. Till exempel syntetiska bekämpningsmedel används inte. I vintillverkningen används i allmänhet inga kemikalier, eftersom naturviner varken klarnas, filtreras eller stabiliseras. Naturviner innehåller därför inga eller nästan inga sulfiter dvs. svavelföreningar, som i allmänhet används som konserveringsmedel i viner. Läs mer om tillsatser och främmande ämnen i alkoholdrycker.

Naturvin har blivit allt populärare i världen och Finland. Konsumenterna är allt mer intresserade av alkoholdryckernas råvaror, produktionsmetoder och tillsatsämnen.

Det finns ingen gemensam reglering eller certifiering som gäller naturviner i Europa. Ändå används exempelvis i Frankrike från och med 2020 märkningen "Vin méthode nature" för naturviner. Naturvinerna i Alkos sortiment är märkta som naturvin utifrån producentens uppgift.

Ta del av naturviner >>

Veganskt

Vegaaninen symboli

Veganska drycker produceras utan animaliska ämnen eller material och de innehåller inga animaliska råvaror. Till exempel i normal vinproduktion kan man använda gelatin, ägg, kasein dvs. animaliska proteiner eller fisklim för att göra drycken klarare. Läs mer om veganska viner.

Det finns ingen internationell enhetligt övervakad standard eller certifiering för vegansk produktion. De veganska produkterna i Alkos sortiment är märkta som veganska utifrån producentens uppgift.

Se veganska produkter >>