Förpackningsmaterialet för drycker medför stora klimatkonsekvenser

Förpackningsmaterialet för drycker medför stor för en stor andel av dryckernas koldioxidavtryck. En bra tumregel är att ju lättare och mer återvinningsbar en förpackning är, desto mindre är dess klimatkonsekvenser.

Enligt undersökningar som Alko beställde 2018 och 2019 varierar vinförpackningars kolavtryck per liter en hel del. Glasflaskor orsakar de största utsläppen och klimatkonsekvenserna per liter, medan vinlådor orsakar de minsta. Med tanke på klimatkonsekvenserna är förpackningens vikt och storleksklass väsentliga kriterier.

Olika vinförpackningars koldioxidavtryck per liter:

  • Vinlåda 70 g CO2e/l
  • Kartongtetra 85 g CO2e/l
  • Vinpåse 96 g CO2e/l
  • Aluminiumburk 190 g CO2e/l
  • PET-plastflaska 245 g CO2e/l
  • Lätt glasflaska (under 420 gram) 525 g CO2e/l
  • Konventionell glasflaska (ca 540 gram) 675 g CO2e/l

När det gäller vin och öl står förpackningarna för de största klimatkonsekvenserna. När det gäller starka alkoholdrycker står förpackningen för den näst största andelen av koldioxidavtrycket efter destilleringen. Valet av förpackning är med andra ord inte oväsentligt! Läs mer om alkoholdryckers miljökonsekvenser.

Stora skillnader i koldioxidavtrycket mellan olika förpackningsmaterial

Enligt undersökningen är det mest miljövänliga förpackningssättet för tappade viner en PET-plastflaska. Dess koldioxidavtryck är endast 36 procent av en konventionell flaskas koldioxidavtryck. PET-plastflaskors mindre koldioxidavtryck beror på att tillverkningen av dem kräver mindre energi jämfört med tillverkningsprocessen för glas som kräver mycket höga temperaturer på ca 1 400-1 600 ˚C, vilket kräver en hel del energi.

Klimatkonsekvenserna relaterade till en lättare glasflaska på 420 gram är också mindre än för konventionella glasflaskor. En lätt glasflaskas koldioxidavtryck är ca 22 procent mindre än för en konventionell gasflaska. Produkter i lättare glasflaskor är i Alkos sortiment märkta med Grönt val under symbolen för miljömässigt ansvarsfull förpackning. Läs mer om Ett grönt val -symbolen för miljöansvarig förpackning.


Det mest miljövänliga förpackningssättet för tappade viner en PET-plastflaska.

Lättare material har mindre klimatkonsekvenser

Enligt studier har vinlådor, vintetror och vinpåsar de minsta koldioxidavtrycken och miljökonsekvenserna per liter dryck. Även aluminiumburkars koldioxidavtryck är mindre än för plast- och glasflaskor, om burken består av minst 70 procent återvunnet aluminium, vilket är den genomsnittliga andelen. Trots användning av återvunnet aluminium är burkarnas koldioxidavtryck dock större än för andra lätta förpackningar.

Om förpackningen är lätt och kan återvinnas minskar klimatkonsekvenserna också för många andra drycker

I undersökningen analyserades vinförpackningars klimatkonsekvenser, men resultaten kan också tillämpas på andra dryckesförpackningar. Samma tumregel som för vinförpackningar gäller alltså också för bryggeriprodukter och förpackningar för starka alkoholdrycker: ju lättare och mer återvinningsbar en förpackning är, desto mindre är dess klimatkonsekvenser.

Det är alltid bra att återvinna oberoende av material

Konsumenterna har blivit medvetna om alla de problem som engångsplast medför, såsom det flytande skräpet i oceanerna och mikroplasten i vattendragen. Med tanke på avfallsproblemet är effektiv återvinning väsentligt vare sig materialet består av glas, plast, aluminium eller kartong. Det är viktigt att förse dryckesförpackningar med pant, eftersom det uppmuntrar konsumenter att returnera dyrbart material. Även dryckesförpackningar utan pant bör sorteras korrekt. Läs mer om återvinning och sortering av dryckesförpackningar.

I samarbete med leverantörerna

Med hänsyn till klimatpåverkan utvecklar Alko förpackningarna i sitt sortimentet i samarbete med leverantörerna, så att förpackningarna är utsläppssnåla och enkla att återvinna. Med tanke på detta har Alko gjort forskningsdata om dryckers miljö- och klimatpåverkan samt en CO2-utsläppskalkylator (på engelska) tillgängliga för leverantörerna.

Bakomliggande forskning

År 2018 beräknade Gaia Consulting CO2e-avtrycket för olika slags vinförpackningar (vinlådor, vintetror, vinpåsar, PET-plastflaskor, lätta glasflaskor och konventionella glasflaskor) i Alkos, svenska Systembolagets och norska Vinmonopolets sortiment. Ta del av slutrapporten (på engelska).

I en fortsatt studie av Gaia Consulting 2019 analyserades aluminiumförpackningars koldioxidavtryck. Till skillnad från den tidigare studien beräknades koldioxidavtrycket utifrån externa data i stället för data om monopolens egna sortiment, eftersom aluminium spelar en marginell roll i vinförpackningar. Därför nämns dessa separat i forskningsresultaten. Ta del av slutrapporten om aluminiumförpackningar (på engelska).