Symbolen Etiskt visar att människors välbefinnande beaktas

I Alkos sortiment används symbolen Etiskt för att märka produkter som produceras med särskild hänsyn till människors välbefinnande.

Symbolen Etiskt gör det lätt att känna igen etiskt certifierade produkter i Alkos butiker och i webbutiken. Symbolen samlar under sig etiska certifieringar som i sina kriterier särskilt tar hänsyn till människors välbefinnande, men även till miljöaspekter i olika faser av produktionen. Vid certifieringarna beaktas till exempel aspekter som rör rättvisa löner, mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter samt miljöbestämmelser som skyddar både odlarnas välbefinnande och naturen.

Symbolen Etiskt samlar under sig tre etiska certifieringar

I Alkos sortiment används symbolen Etiskt för att märka produkter som har någon av dessa etiska certifieringar:

Certifieringarna har olika kriterier. Mer information samt kriterierna för att få de olika certifikaten finns i länkarna.

Se alla etiska produkter i Alkos sortiment >>

Invecklade anskaffningskedjor en utmaning vid säkerställande av etisk hållbarhet

Alko skaffar produkter från cirka 70 länder. I vår inköpskedja ingår mer än 600 dryckesleverantörer och cirka 1 700 andra leverantörer av tjänster eller varor. Inköpskedjorna för produkterna är komplicerade och består av flera faser. Läs mer om mänskliga rättigheter i Alkos inköpskedja.