Symbolen Etiskt visar att människors välbefinnande beaktas

I Alkos sortiment används symbolen Etiskt för att märka produkter som produceras med särskild hänsyn till människors välbefinnande.

Symbolen Etiskt gör det lätt att känna igen etiskt certifierade produkter i Alkos butiker och i webbutiken. Symbolen samlar under sig etiska certifieringar som i sina kriterier särskilt tar hänsyn till människors välbefinnande, men även till miljöaspekter i olika faser av produktionen. Certifieringarna tar hänsyn till aspekter som rör till exempel organisationsfrihet, arbetshälsa och arbetarskydd, rättvis lön, mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter samt etisk affärsverksamhet.

I Alkos sortiment används symbolen Etiskt för att märka produkter som har någon av dessa etiska certifieringar:

Certifikaten beviljas av en extern part som också övervakar uppfyllandet av kriterierna och ansvarsarbetet. Kriterierna för de olika certifikaten varierar. Detaljerad information om certifieringen av produkter märkta med Etiskt-symbolen finns på produktens prislapp eller produktförpackning i Alkos butik, och på produktkortet i Alkos webbutik.

Se alla etiska produkter i Alkos sortiment >>

Etiska certifikat har ofta sitt ursprung i utvecklingsländer

Etisk certifiering har ofta sitt ursprung i utvecklingsländer där den lokala lagstiftningen kan vara svag eller den följs inte. Certifiering utförd av en tredje part gör det möjligt att följa upp att de fastställda kriterierna verkligen uppfylls. Certifieringarna ger verktyg exempelvis till vinodlare för att hantera utmaningar som har identifierats i jordbrukets primärproduktion. Läs mer om mänskliga rättigheter i Alkos inköpskedja.

Hur hittar du produkter märkta med Etiskt-symbolen?

I butiken ser du Etiskt-symbolen på produktens prislapp, om produkten har någon av de etiska certifieringar som anges på denna sida. Därtill har prislapparna för etiska produkter ofta men turkos bakgrundsfärg. I informationen på prislappen ser du också vilken certifiering produkten har.

I webbutiken finns Etiskt-symbolen på produktkortet, om produkten har en av de etiska certifieringar som anges på denna sida. I produktens tilläggsinfo anges vilken etisk certifiering produkten har. I webbutiken kan du också söka produkter märkta med Etiskt-symbolen på fliken för sökfiltren Grönt & etiskt.