Så här inverkade corona på vinproduktionen under 2020

Vinåret 2020 har varit ett annorlunda år för vingårdarna och producenternas vinkällare. Fastän pandemin har medfört stora utmaningar är den aktuella årgången utmärkt.

Coronan har påverkat vinproducenterna, liksom all annan affärsverksamhet runt om i världen”, säger Alkos produktkommunikationschef, Master of Wine Taina Vilkuna som i sitt jobb följer med vinbranschen. Pandemin har haft negativ inverkan på vingårdarna och den globala vinmarknaden.

Skördearbete med säkerhetsavstånd

I år skördades vinet under undantagsförhållanden. En tröst i sorgen var dock att skörden, nästan överallt, mognade avsevärt tidigare än vanligt.

”Den södra delen av jordklotet kom relativt lätt undan eftersom lejonparten av skörden var bärgad tidigt på våren innan coronapandemin slog till på allvar. När pandemin var på antågande kunde odlarna forcera skördearbetet”, säger Taina Vilkuna.

Skördearbetet i Europa kunde också inledas­­ tidigt, innan pandemins andra våg slog till. Problem uppstod dock i Gamla världen på grund av att druvorna ofta plockas för hand och odlarna på många håll hade svårigheter att rekrytera tillräcklig säsongsarbetskraft. Arbetskraftens rörlighet begränsades av bland annat karantänsbestämmelserna.

På vingårdarna är det lyckligtvis relativt lätt att hålla säkerhetsavstånden. Inkvarteringen och bespisningen av säsongsarbetarna tarvade vissa förändringar och anpassningar, vilket medförde extra kostnader för vinodlarna.

Coronapandemin påskyndar övergången till maskinell plockning

Taina Vilkuna tror att pandemin påskyndar övergången till maskinellt skördearbete, som redan i dag dominerar på vingårdarna utanför Europa.

”Jag kan tänka mig att övergången sker först på de vingårdar som har ekonomiska och terräng­mässiga förutsättningar och sådana druvsorter som är lämpade för maskinellt skördearbete. Dagens maskiner är så skonsamma att vinets kvalitet i allmänhet inte blir lidande av det maskinella skördearbetet”, säger Taina Vilkuna. Hon tror att även den växande kritiken av säsongsarbetarnas arbetsförhållanden främjar övergången från manuellt till maskinellt skördearbete.

Kvalitetsskörd – men kanske för stor

I år har vinodlarna runt om i världen kunnat glädja sig åt en skörd av ovanligt hög kvalitet. Glädjen grumlas dock av att coronapandemin sedan i våras avsevärt har reducerat efterfrågan på vin.

Eftersom försäljningen haltar var vinhusens tankar och lager överfulla redan före skördetiden. Av den orsaken har det, trots den höga kvaliteten, inom många områden lönat sig att lämna druvorna oplockade.

”Årets skörd skulle ha varit stor och av mycket hög kvalitet nästan överallt i Europa. I bland annat Spanien var utsikterna utmärkta, men den spanska regeringen lovade att betala upp till 60 procent av det normala kilopriset förutsatt att odlarna lämnade druvorna oplockade”, säger Taina Vilkuna.

Ett annat drabbat område är italienska Chianti, där den tillåtna skördemängden reducerades med 20 procent. I Champagne kom producentorganisationerna överens om exceptionellt små skörde­mängder. Orsaken var att efterfrågan på den bubblande festdrycken hade sjunkit dramatiskt.

Överloppsvin blir handdesinfektionsmedel

Eftersom överproduktion av vin inte är en ny företeelse har EU även förr stött etanoldestillation av färdigt vin. Taina Vilkuna säger med glimten i ögat att man genom att lukta på handdesinfektionsmedel ibland kan säga av vilket vin det har destillerats.

Fastän himlen inte är molnfri finns det positiva aspekter på skördebegränsningen.

”Lyckligtvis förlöpte skördetiden utan störtregn och annat som kunde ha försämrat kvaliteten. Det är bra att kunna välja de bästa druvorna och lämna de sämre oplockade.”

Årets största bekymmer är coronapandemin, men vinproducenterna tampas även med andra problem. Taina Vilkuna påpekar att de allt tidigare skördarna på olika håll i världen återspeglar klimatförändringen. Den höga skördekvaliteten till trots åsamkar de klimatrelaterade extrema väderleksförhållandena problem på många håll. De ­extrema förhållandena tar sig uttryck i bland annat knoppskadande frost, druvskadande hagel­skurar, översvämningar och omfattande skogsbränder i exempelvis Australien och Kalifornien.

Läget i Australien har nu lugnat sig, men bränderna gav en del av skörden allvariga rökskador. I Kalifornien bärgades skörden under besvärliga förhållanden: Mitt i rökhavet och ofta i nattens mörker eftersom de höga temperaturerna omöjliggjorde arbete på odlingarna dagtid.

Stora svårigheter för de små

Coronapandemin har gjort livet surt för alla företag, men de större har i regel klarat sig bättre än de små.

Taina Vilkuna berättar att vinhandeln har koncentrerats till de stora aktörerna. De mindre specialaffärerna har förlorat kunder till supermarketarna. Många kunder har dessutom övergått till förmånligare viner och till stora, välbekanta varumärken.

Vinproducenterna behöver bland annat flaskor, korkar, kapsyler och lådförpackningar vars tillverkare har drabbats av samma begränsningar som andra fabriker. Taina Vilkuna berättar att produktionen och materialtransporterna har blivit långsammare, vilket har bidragit till i synnerhet de mindre vinproducenternas besvärliga sits. De större vinföretagen är och har varit starkare i sin upphandling.

Vinturismen stagnerade

Flera vinproducenter har lidit av den stagnerade vinturismen eftersom besökarna utgör en viktig inkomstkälla för vingårdarna. Även många finländska vinaktörer har haft problem under året, bland annat på grund av ute­bliven försäljning till restaurangerna under våren.

Alkos sortiment växte

”Alkobutikerna har hållit öppet under hela coronapandemin. Vi har erbjudit oss att betala leverantörsfakturorna snabbare än normalt. Därtill har samtliga leverantörer tillgång till Alkos web­butik”, säger Taina Vilkuna. Webbutikens sortiment omfattar nu över 10 000 varor.

Text: Lasse Pakarinen Foto: gettyimages