Feedback till butiken

Så, hur har vi lyckats? Snåla inte med din feedback - hjälp oss bli bättre. Berätta för oss om ditt senaste besök i en Alko-affär genom att svara på enkäten. Det tar ca 5 minuter att svara.

Delta i enkäten

Ytterligare information om enkäten

Dina åsikter och idéer är viktiga för oss. Vi lär oss av ris och blir glada över ros. 

I enkäten kan du utvärdera ditt senaste butiksbesök, ge respons på urvalet och berätta hur vi kan betjäna dig ännu bättre framöver. 

Du kan också skicka hälsningar till butikspersonalen.