I sällskap av barn – barn förstår inte vuxnas alkoholkonsumtion

Ansvarsprogrammet I sällskap av barn utmanar till att fundera över hur vuxnas alkoholkonsumtion, även måttlig sådan, kan påverka barns liv och hur den kan kännas för barn.

Erfarenhet av en närstående vuxens missbruk i den egna barndomen kan påverka ens liv ännu som vuxen.