Masennus ei juomalla parane

Alkoholia ovat ihmiset aina juoneet suruunsa. Jatkuva alkoholinkäyttö aiheuttaa kuitenkin myös masennusta ja synkistää mieltä eikä siten helpota oloa.

Lähes kaikilla on ainakin joskus elämässään raskaita aikoja, jotka kuormittavat ja kuluttavat mielenterveyttämme. Toisaalta ihmiset pystyvät kohtaamaan hyvinkin kuormittavia tapahtumia ilman, että mielenterveys järkkyy. Alkoholi saattaa aluksi lievittää stressin tunnetta, joten mieltä kuormittavat tapahtumat tai jatkuva stressi voivat lisätä alkoholinkäyttöä. Alkoholin arkisen käytön jatkuessa sen aiheuttamat sosiaaliset haitat synnyttävät kuitenkin usein uusia ristiriitoja ja pahentavat stressin tunnetta. Stressi voi myös aiheuttaa repsahduksen henkilöllä, joka yrittää hillitä alkoholinkäyttöään. 

Alkoholi saattaa pahentaa ahdistusta ja masennusta

Ahdistus on ohimenevänä normaali tunne. Ahdistuksen tunne saattaa kuitenkin jatkua pitkään tai toistua usein. Alkoholi lievittää hetkellisesti ahdistusta ja saattaa helpottaa esimerkiksi muiden ihmisten seurassa koettua pelon tai jännityksen tunnetta. Jatkuva ahdistuneisuus saattaakin lisätä alkoholinkäyttöä. Etenkin naisilla alkoholinkäytön jatkaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa paniikkikohtauksia ja pahentaa ahdistusta.

Masentuminen on normaalia monissa elämänkriiseissä. Masentuneen mielenkiinto normaalielämän asioihin heikkenee tai jopa häviää. Surullinen mieli sekä mielihyvän menetys muodostavat masennuksen ytimen. Masennus usein väistyy, mutta sillä on sitkeä taipumus toistua. Alkoholia ovat ihmiset aina juoneet suruunsa. Ylitsepääsemätön suru saattaa siten jopa lisätä alkoholinkäyttöä. Jatkuva alkoholinkäyttö aiheuttaa kuitenkin myös masennusta ja synkistää mieltä eikä siten helpota oloa.

Alkoholi tuo unen mutta vie vireyden

Unettomuus on hyvin tavallista alkoholin väärinkäyttäjillä. Stressin tai ahdistuksen tunteet estävät usein nukahtamisen ja aiheuttavat unettomuutta iltayöstä. Masentuneen uni on lisäksi katkonaista ja saattaa päättyä valvomiseen aamuyöstä. Uneton ei virkisty riittävästi vaan kärsii väsymyksestä. Monella on tapana käyttää alkoholia unilääkkeenä. Unettomuus voi siten lisätä alkoholinkäyttöä. Pieni annos alkoholia kyllä helpottaa nukahtamista, mutta suurempi annos saattaa herättää aamuyöstä kesken unien ja johtaa aamuyön unettomuuteen. Myös runsaan alkoholinkäytön loputtua unettomuus on tavallista, sillä myrskyisä vilkeuni muuttuu helposti painajaisuneksi ja herättää levottoman nukkujan.

Alkoholi peittää oireita

Mielenterveyden häiriöistä kärsivällä potilaalla on tavallisesti erilaisia häiriöitä tai jopa useampia sairauksia yhtaikaa. Näillä potilailla alkoholin ongelmallinen käyttö on usein mieliala- tai ahdistuneisuushäiriön seuralainen. Alkoholiriippuvuuden seurauksilla on taipumus peittää alleen muiden sairauksien oireet. Ne voivat siten aiheuttaa viiveen muiden sairauksien tunnistamisessa ja haitata hoitoa. Raitistuminen mahdollistaa muiden samanaikaisten sairauksien taudin määrittelyn ja hoidon. Usein vasta alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen on mahdollista asianmukaisesti hoitaa esimerkiksi masennustilasta tai paniikkihäiriöstä kärsivää potilasta.

Kuva: Hero/Kuvatoimisto Gorilla

Lue lisää