Haitalliseen päihteidenkäyttöön kannattaa puuttua nopeasti

Alkoholiongelmaan puuttuminen on usein vaikea paikka. Mahdollisen ongelman ei kannata antaa kehittyä niin pitkälle, että vakavaan puuttumiseen on tarvetta. Työpaikan päihdeohjelma ja päihdepelisäännöt antavat konkreettisia työkaluja asian puheeksi ottamiselle.

Aina juomisen ei tarvitse mennä riskikäytön puolelle, vaan myös kohtuullisen alkoholinkäytön haitat näkyvät työelämässä muun muassa työtehon alenemisena. Ongelman yleisyydestä huolimatta kuitenkin vain joka viidennellä työpaikalla on päihdeohjelma.

Jokaisella, niin esimiehellä kuin työkaverillakin, on oikeus ja velvollisuus ottaa asia puheeksi, mikäli työkaverin vointi aiheuttaa huolta. Alkoholismi on sairaus, eikä päihdeongelmasta kärsivän syyllistäminen edistä mitään.

Työkaluja puheeksioton avuksi

Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssin tavoitteena on helpottaa päihteiden käytön puheeksiottamista työpaikoilla, parantaa työyhteisön työhyvinvointia ja hallita kustannuksia. Kurssi auttaa esimiestä kehittämään avointa keskustelukulttuuria, tunnistamaan päihdehaittoja ja ottamaan asia puheeksi ajoissa. Varhainen välittäminen on työnantajan ja työyhteisön etu. A-klinikkasäätiön julkaisema verkkokurssi on tuotettu osana Alkon Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa.


Ohjeita ja malleja päihdeohjelman tekoon

Työpaikan päihdeohjelmassa kuvataan tavoitteet, menettelytavat, sisällöt, toimenpiteet ja tehtävänjaot työpaikan ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Ohjelman tavoitteena on päihdehaitaton työpaikka ja se toimii toimintaa ohjaavana apuvälineenä ja johtamisen tukena. 

Lisätietoa:

Työturvallisuuskeskus
EHYT ry Huugo-sivusto
Työterveyslaitos Päihdeohjelmaopas

Päihdetyö on myös tärkeä osa työpaikan työturvallisuustyötä. Päihteiden väärinkäyttö on riski työpaikan työturvallisuudelle. Työturvallisuus voi vaarantua myös työntekijän vapaa-ajan alkoholinkäytön vuoksi: esimerkiksi alkoholin runsas käyttö heikentää unen laatua ja voi siten johtaa keskittymiskyvyn alenemiseen työssä. Lue lisää päihdetyöstä työpaikalla Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.