Humalainen pyöräilijä on riski liikenteessä

Joka kolmannessa henkilövahinkoon johtaneessa pyöräilytapaturmassa on alkoholi mukana.

Humaltuneena pyöräilleet käyttivät harvemmin kypärää ja saivat kaksi kertaa niin usein pään vamman kuin selvänä pyöräilleet. Tyypillinen tapaturma-ajankohta oli viikonloppuyö. Näin todetaan Liikenneturvan tekemässä tutkimuksessa

Suomalaiset suhtautuvat tankojuoppouteen yllättävän suopeasti, sillä Liikenneturvan vuonna 2017 tekemän kyselytutkimuksen mukaan peräti 42% hyväksyy pyörällä ajon ”pienessä humalassa”. Tankojuoppous on kuitenkin laissa määritelty rikokseksi, ja mikäli humalainen pyöräilijä aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, voidaan hänet tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Humalassa pyöräilevän reaktioaika on pidempi, liikkeiden hallinta vaikeampaa, riskinotto voi kasvaa ja havainnointikyky kaventua. Myös kypärän käyttö unohtuu usein humalassa polkevalta. Oman ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden varmistamiseksi kannattaa siis pyörä jättää aina kotiin, mikäli aiot nauttia alkoholia.

Turvallisesti ennakoiden liikenteessä

Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa liikenteen turvallisuuteen noudattamalla liikennesääntöjä ja tervettä järkeä. Pyöräilijän on hyvä kiinnittää huomio muutamaan tärkeään asiaan:

  • Käytä aina pyöräilykypärää ajaessasi
  • Pyörälamppu ja heijastimet ovat halpa henkivakuutus hämärässä ja pimeällä pyöräillessäsi
  • Huolehdi pyörän kunnosta, erityisesti jarrujen toimivuudesta
  • Huomioi muut tielläliikkujat ja sovita ajonopeus ympäristön mukaan
  • Ennakoi ja näytä suuntamerkkiä kääntyessäsi
  • Älä aja pyörällä, jos olet nauttinut alkoholia

 

Lisätietoa:

Liikenneturva
Trafi

Kuva: Gorilla