Alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt

Alkoholin käyttö on arkipäiväistynyt ja koskettaa jokaista. Valtaosa suomalaisista miehistä ja naisista käyttää alkoholia. Suurimmalla osalla käyttö on kohtuullista eikä haittoja siksi ole odotettavissa.

Alkoholinkulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta keskeinen ongelma on runsas kertakulutus eli humalajuominen. Viimeisen 10 vuoden aikana alkoholin kokonaiskulutus on pysynyt melko tasaisena tai jopa hieman vähentynyt.

Tästä huolimatta alkoholinkulutuksen aiheuttamat haitat ovat kasvaneet. Seuraamukset näkyvät erilaisina oireina ja sairauksina. Nämä johtavat heikentyneeseen työ- ja toimintakykyyn. Ongelmakäytön aiheuttama henkinen ja taloudellinen taakka on suuri myös henkilölle itselle ja hänen lähipiirilleen. Läheisten on vaikea tietää, miten toimia erilaisissa pulmatilanteissa, kun hoitoon sitoutumista vielä vaikeuttavat häpeä ja ongelman salailu.

500 000 riskikäyttäjää
Alkoholi on merkittävä työikäisten kuolemien aiheuttaja. On arvioitu, että henkilöitä, joilla alkoholinkäyttö on terveysriski, on Suomessa noin 500 000. Terveydenhuollon naispotilaista noin 10 % ja miespotilaista lähes 20 % on alkoholin ongelmakäyttäjiä.

Lähde: Käypä hoito 2015.