Alkoholi? Mitä se on?

Alkoholijuomissa oleva alkoholi on nimeltään etyylialkoholi eli etanoli.

Etanolin kemiallinen kaava on C2H5OH. Tämä merkki kertoo siis siitä, mistä alkuaineista alkoholimolekyyli koostuu eli hiilestä, vedystä ja hapesta. Puhdas etyylialkoholi on väritön, polttavanmakuinen neste. Sen kiehumispiste on n. +78°C ja jäätymispiste n. -114°C. Alkoholi on hiukan vettä kevyempää; yksi litra painaa 790 g.

Alkoholia ja huumeita kutsutaan yhteisnimellä päihteet. Alkoholi eräiden muiden päihteiden tavoin lamauttaa aivojen toimintaa eli se humalluttaa. Pieni määrä alkoholia saattaa tuntua virkistävältä; se vähentää jännittyneisyyttä sekä estoja ja saattaa näin helpottaa ihmisten kanssakäymistä.

Toisaalta humalan voimistuessa veren alkoholipitoisuuden kasvamisen myötä sekä fyysinen että henkinen toimintakyky heikkenevät. Toistuvasti käytettäessä sietokyky alkoholin humalluttavalle vaikutukselle kasvaa eli kehittyy toleranssi.

Etanolin lisäksi on olemassa joukko muitakin alkoholeja, joita ei kuitenkaan voi juoda.

Alkoholi on päihde

Toistuvan käytön seurauksena alkoholin humalluttava vaikutus vähenee toleranssin kehittymisen takia.

Jatkuva alkoholinkäyttö voi puolestaan johtaa alkoholisoitumiseen eli riippuvuuden kehittymiseen alkoholille. Riippuvuus voi olla sekä fyysistä että psyykkistä. Alkoholilla on monia haitallisia vaikutuksia terveyteen.

Terveyshaitat ovat suhteessa käytettyyn alkoholimäärään. Haitat voivat olla myös sosiaalisia ja taloudellisia. Ne voivat kohdistua yksilöön itseensä, hänen lähiympäristöönsä tai laajemmin yhteiskuntaan. Kohtuulliseen alkoholinkäyttöön liittyy vähäinen riski saada alkoholin aiheuttamia haittoja.

Mikä on tilavuusprosentti?
Tilavuusprosentti tarkoittaa sitä, kuinka monta millilitraa puhdasta alkoholia on 100 millilitrassa liuosta. Jos ostat esimerkiksi viiniä, jonka tilavuusprosentti on 11, koko litran tölkissä on 8,9 desilitraa muuta nestettä ja 1,1 desilitraa puhdasta alkoholia.