Milloin riskirajalla?

Oman alkoholinkäytön arviointi on hankalaa. Milloin käyttö on kohtuullista ja milloin kolkutellaan riskikäyttöä?

Alkoholinkäytön arviointiin on lukuisia tapoja: yksinkertaisimmillaan tukkimiehen kirjanpito päivittäin. Nykyään on lukuisia sovelluksia, joita voi käyttää avukseen.

Kohtuukäyttö ja riskikäyttö

Alkoholin käytöstä voi aiheutua haittoja, jotka voivat olla sekä terveydellisiä, sosiaalisia että taloudellisia. Kun alkoholin käyttö on kohtuullista, riski saada haittoja on vähäinen. Käytön kasvaessa vähitellen joudutaan kuitenkin tasolle, jolla juomisella saattaa olla haitallisia seuraamuksia. Tällöin on siirrytty alkoholin riskikäyttöön.

Riskikulutus tai riskikäyttö puolestaan tuo mukanaan tunnusmerkkeinään: kerralla paljon ja runsaasti myös pidemmällä aikavälillä. Niille asetetut tasot kertovat ne juomamäärät, joiden ylittyessä arvellaan olevan suurentunut riski terveydentilan ja yleisen hyvinvoinnin vaarantumiseen. Asetetut riskitasot on laadittu terveille ja normaalipainoisille aikuisille. Nämä rajat eivät huomioi yksilöiden henkilökohtaista riskialttiutta.

Alkoholinkäyttöön liittyvät riskit kohoavat annosmäärien ja juomistiheyden lisääntyessä. Henkilökohtaiseen riskialttiuteen vaikuttavat juomismäärien ohella monet yksilölliset tekijät. Perimä, sukupuoli, ikä, kehon koko, terveydentila, erilaiset lääkitykset, raskaus ja muut tilannetekijät voivat aiheuttaa ongelmia elämän eri osa-alueilla jo hyvin pienillä käyttömäärillä.

Lisää tietoa mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, EHYT ry ja A-klinikkasäätiö.

Alkoholinkäytön riskirajoihin kannattaa tutustua osoitteessa www.thl.fi