Milloin riskirajalla?

Oman alkoholinkäytön arviointi on hankalaa. Milloin käyttö on kohtuullista ja milloin kolkutellaan riskirajoja?

Alkoholinkäytön riskirajat

  • Korkean riskin taso on miehillä 23–24 annosta* ja naisilla 12–16 annosta viikossa. Tämä voidaan katsoa hälytysrajaksi, jolloin alkoholinkäyttöön viimeistään tulisi puuttua. 

  • Kohtalaisen riskin taso on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Tällöin alkoholinkäyttö alkaa aiheuttaa kehossa pitkäkestoisempia muutoksia. Juomistapoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Lähde: Käypä hoito -suositus.

*Yksi annos on esimerkiksi viinilasi (12 cl), pieni keskiolut- tai siideripullo, annos väkevää viiniä (8 cl) tai annos viinaa (4 cl).

Mitä on kohtuukäyttö ja riskikulutus

Alkoholin käytöstä voi aiheutua terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Kohtuukäyttäjälle riski saada haittoja on vähäinen. Käytön kasvaessa juomisella saattaa olla enemmän haitallisia vaikutuksia.  

Kun alkoholia kuluu paljon kerralla tai käyttö on runsasta pidemmällä aikavälillä, puhutaan riskikäytöstä. Riskirajojen ylittyminen voi vaarantaa terveydentilan ja yleisen hyvinvoinnin. Pitkäaikainen runsas ja tiheä alkoholinkäyttö aiheuttaa mm. monia elimellisiä sairauksia. Asetetut riskitasot on laadittu terveille ja normaalipainoisille aikuisille, eikä niissä huomioida yksilöllisiä eroavaisuuksia. 

Alkoholinkäyttöön liittyvät riskit kohoavat annosmäärien ja juomistiheyden lisääntyessä. Henkilökohtaiseen riskialttiuteen vaikuttavat juomismäärien ohella monet yksilölliset tekijät. Perimä, sukupuoli, ikä, kehon koko, terveydentila, erilaiset lääkitykset, raskaus ja muut tilannetekijät voivat aiheuttaa ongelmia elämän eri osa-alueilla jo hyvin pienillä käyttömäärillä.

Oman alkoholinkäytön arviointiin on lukuisia tapoja:

Lisää tietoa mm. PäihdelinkkiEHYT ry ja A-klinikkasäätiö.