Alkoholi ja aivot

Alkoholin hallitsematonta suurkulutusta ja alkoholiriippuvuutta voidaan pitää aivojen sairautena, sillä aivot ovat menettäneet kyvyn säädellä alkoholinkäyttöä. Hallitsemattoman alkoholinkäytön takia aivot ja muut elimet voivat altistua sairauksille.
Humala johtuu aivojen lamaantumisesta alkoholin vaikutuksesta. Mitä korkeampi veren alkoholipitoisuus on, sitä enemmän aivot lamaantuvat. Humala ilmenee kaikkinaisena aivotoimintojen heikkenemisenä; niin henkiset toiminnat kuin liikkeidenkin säätely kärsivät.

Aivot tottuvat alkoholiin

Alkoholin toistuvan käytön seurauksena elimistö sopeutuu alkoholiin, ja alkoholin humalluttavat vaikutukset pienenevät.

Toleranssiksi kutsuttu ilmiö johtuu ennen kaikkea aivojen tottumisesta alkoholiin. Myös maksan kyky polttaa alkoholia lisääntyy. Toleranssin takia runsaastikin alkoholia nauttinut henkilö saattaa vaikuttaa lähes selvältä ja suoriutua tehtävistä, jotka vastaavan alkoholimäärän nauttineelta, alkoholiin tottumattomalta henkilöltä, eivät onnistu.

Alkoholin toistuvan käytön seurauksena voi olla alkoholiriippuvuuden, alkoholismin kehittyminen.

Miksi alkoholia sitten käytetään?

Alkoholinkäytön ensisijaisena syynä pidetään sen virkistäviä ja mielihyvää tuottavia vaikutuksia, jotka voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Ne ovat keskeisiä riippuvuuden kehittymisen kannalta. Usein tapahtuvan käytön seurauksena mielihyvää tuottavat vaikutukset ilmeisesti koetaan aikaisempaa voimakkaampina. Tämä on omiaan lisäämään alkoholinkäyttöä siinä määrin, että siitä tulee hallitsematonta ja pakonomaista. Alkoholiriippuvuus huonontaa kaikkinaista elämänlaatua, koska alkoholinkäytöstä tulee elämää ohjaava tekijä.

Lue lisää