Ikääntyneet käyttävät alkoholia siinä missä muutkin aikuiset

Yleisesti ottaen alkoholinkäyttö vähenee ikääntyessä, mutta elämänaikaiset tottumukset, ystävät ja perhepiiri vaikuttavat siihen, miten kukin juo ja missä tilanteessa.
Alkoholinkäyttöä pidetään kohtuullisena, kun se on harvoin toistuvaa, alkoholia juodaan kerralla vähän ja humalaan asti juominen on poikkeuksellista.

Yli 65-vuotiaille alkoholinkäytön riskirajat ovat alhaisemmat kuin työikäisille. Alkoholinkäytön riskit eivät todennäköisesti nouse liian suuriksi, jos kerralla ei juoda enempää kuin kaksi annosta alkoholia, viikossa ei juoda enempää kuin seitsemän annosta ja vähintään yksi päivä viikossa pidetään ilman alkoholia.

Iän myötä ihmiskehon nestepitoisuus vähenee ja rasvakudoksen suhteellinen osuus lisääntyy. Elimistössä tapahtuu myös hormonaalisia muutoksia. Useimmilla yli 65-vuotiailla alkaa lisäksi olla jo käytössä lääkärin määräämiä lääkkeitä, jotka otetaan huomioon määriteltäessä yli 65-vuotiaille riskirajoja.  

Lääkityksen yhteensopivuus alkoholin kanssa on aina hyvä varmistaa lääkäriltä tai apteekista. Monilla yleisesti käytetyillä lääkkeillä (esim. diabetes-, verenpaine- tai verenohennuslääkitys) voi olla yllättäviä yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.

Lähde: EHYT ry. Lue lisää oheisesta pdf:stä (isoteksti).
Eläkeikäisen väestön alkoholinkulutus on lisääntynyt tasaisesti 1980-luvun puolivälistä lähtien. Kehityksen taustalla on alkoholinkäytön kasvu.