Alkoholi ja lääkkeet

Alkoholilla ja lääkkeillä voi olla monen tyyppisiä ja joskus huonostikin ennakoitavissa olevia yhteisvaikutuksia.

Alkoholia on muinoin pidetty varsin merkittävänä lääkeaineena. Todellisten lääketieteellisten perusteiden puuttuessa ja haittavaikutusten tultua tunnetuiksi alkoholia ei enää käytetä lääkkeenä. Ainoita poikkeuksia ovat ihon puhdistus ja viilentäminen 50–70-prosenttisella alkoholiliuoksella sekä metanoli- ja etyleeniglykolimyrkytyksen hoito.

Alkoholin ja lääkeaineiden samanaikaisesta käytöstä voi seurata yhteisvaikutuksia, joista kannattaa keskustella myös lääkkeet määränneen lääkärin kanssa.

Yhteisvaikutusten syntytavat ovat moninaiset. Alkoholi voi vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen tai hajoamiseen elimistössä, jolloin lääkkeen vaikutusaika elimistössä muuttuu. Toisaalta vaikuttaessaan samaan elimeen tai elimistön toimintaan alkoholi ja lääke voivat vahvistaa tai kumota toistensa vaikutuksia.

Hermoston toimintaa lamaavat lääkkeet

Koska alkoholi lamaa hermoston toimintaa, samansuuntaisesti vaikuttavan lääkkeen samanaikainen käyttö vahvistaa alkoholin vaikutusta eli tehostaa humalaa. Seurauksena voi olla vakava myrkytys tai suorituskyvyn ratkaiseva heikentyminen. Tällainen yhteisvaikutus on mm. alkoholilla ja bentsodiatsepiineilla (ahdistuslääkkeet), barbituraateilla (unilääkkeet), masennuslääkkeillä, voimakkailla kipulääkkeillä sekä eräillä muilla keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä.

Särky ja kuumelääkkeet

Tavalliset apteekista ilman reseptiä saatavat särky- ja kuumelääkkeet, kuten asetyylisalisyylihappo (aspiriini), ibuprofeeni, ketoprofeeni ja vastaavat aiheuttavat jo yksinäänkin ruoansulatuskanavan ärsytystä ja lisäävät pitkään käytettyinä suolistoverenvuodon riskiä. Samanaikainen alkoholinkäyttö lisää huomattavasti mahaan ja suolistoon kohdistuvaa ärsytystä.

Verenpainelääkkeet

Koska alkoholi laajentaa kehon verisuonia, alkoholin ja verenpainelääkkeiden yhteiskäyttö voi johtaa liian voimakkaaseen verenpaineen laskuun.

Diabeteslääkkeet

Monet diabeteslääkkeet ja alkoholi aiheuttavat yhdessä voimakkaan verensokerin laskun, joka voi johtaa tajuttomuuteen. Jos taas diabeteslääkkeet jätetään ottamatta alkoholin vuoksi, seurauksena voi olla sokeritaudin kooma veren sokeripitoisuuden noustessa voimakkaasti.

Antabusreaktio

Useat lääkkeet vaikuttavat alkoholin hajoamiseen. Jos niitä otetaan yhdessä alkoholin kanssa, saadaan aikaan niin sanottu antabusreaktio. Tämä ilmenee pahoinvointina, oksenteluna, ihon punoituksena, sydämen tiheälyöntisyytenä ja päänsärkynä. Reaktion voivat aiheuttaa antabuksen lisäksi jotkut diabeteslääkkeet ja antibiootit.

Lue lisää