Miksi alkoholi ei sovi alaikäiselle?

Nuoren kehittyvät aivot ovat aikuisen aivoja herkemmät alkoholin vaikutuksille. Koska alkoholi voi aiheuttaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista riippuvuutta, sen käyttö ei sovi kasvavalle nuorelle.

Nuoruus on psyykkisen ja fyysisen kehityksen kannalta herkkää aikaa eikä nuoren päätöksenteko- ja arviointikyky ole kehittynyt aikuisen tasolle. Kehossa tapahtuvat hormonaaliset muutokset ovat voimakkaita ja tunne-elämä ailahtelee. Joskus nuoren suuri tarve saada sosiaalista hyväksyntää voi lisätä riskinottoa myös suhteessa alkoholiin. Nuorelle alkoholinkäytöllä ei ole mitään myönteisiä terveysvaikutuksia.

Varhain aloitettu alkoholinkäyttö vaikuttaa myöhempään päihdekäyttäytymiseen

Alkoholinkäytön aikaisen aloittamisen on huomattu vaikuttavan keskeisesti päihdekäyttäytymiseen myöhemmällä iällä. Myös kotioloissa varhaisnuorelle tarjottu alkoholi alentaa nuorten kynnystä käyttää alkoholia keskenäänkin.

Varhain aloitettu alkoholinkäyttö lisää todennäköisyyttä alkoholiriippuvuuden syntymiseen myöhemmällä iällä. Mitä nuorempana päihteille altistutaan, sitä suurempi on päihderiippuvuuden riski. Nuorten päihteiden käytön aloittamiseen vaikuttavat ennen kaikkea ulkoiset tekijät kuten ystäväpiiri.

Alkoholi alentaa lapsen tai nuoren verensokeria

Vaaratekijä nuorilla ei ole alkoholin palaminen elimistössä. Sen sijaan matala verensokeri on tavallisin poliklinikoilla todettu lasten ja nuorten alkoholimyrkytysoire ja alkoholin aiheuttaman tajuttomuuden tai kuoleman syy. Aivojen energiansaanti ja toimintakyky riippuvat veren sokeripitoisuudesta. Verensokerin vähentymisestä voi seurata tajuttomuus, aivovaurio tai jopa kuolema. Tällöin veren alkoholipitoisuuden ei tarvitse olla edes kovin korkea.

Lapset ja nuoret alkoholimyrkytyksen riskiryhmiä

Alkoholin humalluttavassa vaikutuksessa on huomattavia yksilöllisiä eroja. Runsaan alkoholimäärän nopea nauttiminen voi aiheuttaa alkoholimyrkytyksen. Alkoholimyrkytyksen riskiryhmän muodostavat ensi kertoja alkoholia nauttivat lapset ja nuoret, jotka kokemattomuuttaan ovat juoneet liikaa.

Alkoholinkäyttö altistaa nuoren tapaturmille

Suomalaisilla nuorilla tapaturmat ovat ehkä merkittävin alkoholinkäyttöön liittyvä yksittäinen haitta. Humalahakuinen juomatapa yhdistettynä nuorten kokeilevaan alkoholinkäyttöön altistaa nuoret erityisesti akuuteille haitoille. Esimerkiksi liikenteessä veren alkoholipitoisuuden kohotessa 0,2 promillella kuolemaan johtavan onnettomuuden riski kaksinkertaistuu. Valtaosa alkoholin aiheuttamista kuolemaan johtavista tapaturmista ja onnettomuuksista tapahtuu vähän tai kohtuullisesti juoville.

Alkon Lasten seurassa -ohjelman www.lastenseurassa.fi -sivustolla otetaan kantaa alkoholinkäyttöön lasten seurassa – miten lapsi sen näkee. Sivusto on pääosin suomeksi.

Lue lisää