Alkoholilla on osansa monissa sairauksissa

Pitkäaikainen runsas ja tiheä alkoholinkäyttö aiheuttaa monia elimellisiä sairauksia. Tunnetuimpia ovat maksasairaudet ja muut elinvauriot.

Maksasairaudet

Alkoholin aiheuttamia maksasairauksia ovat rasvamaksa, maksatulehdus (hepatiitti) ja maksakirroosi. Palaessaan maksassa alkoholi muuttaa sen aineenvaihduntaa, jonka vuoksi esimerkiksi ravintoaineiden hyväksikäyttö häiriintyy. Ravinnosta saatavien rasvahappojen palaminen estyy ja maksaan alkaa kerääntyä rasvaa. Alkoholin poistuttua elimistöstä maksaan muodostunut rasva häviää. Jos alkoholia nautitaan jatkuvasti, maksaan kerääntynyt rasva ei poistu sieltä. Tämän takia runsaan, pitkäaikaisen alkoholinkäytön seurauksena muodostuu ns. rasvamaksa. Hoitamattomana se saattaa tulehtua ja johtaa maksatulehdukseen. Jos alkoholinkäyttö loppuu, maksa voi tervehtyä, mutta juomisen jatkuessa sairaus voi edetä kirroosiksi. Kirroosi on parantumaton, sillä tuhoutunut maksakudos ei uusiudu.

Lisätietoa: Munuais- ja maksaliitto 

 

Diabetes

Diabetes on aineenvaihduntasairaus, jolle on ominaista veren liian suuri glukoosi eli sokeripitoisuus. Alkoholin vaikutus verensokeriin riippuu sekä nautitun alkoholin että syödyn ruoan määrästä. Runsas alkoholinkäyttö etenkin yhdistettynä syömättä jättämiseen tai liikuntaan, lisää alhaisen verensokerin eli hypoglykemian riskiä. Diabeetikon onkin rajoitettava alkoholinkäyttöä enintään kahteen ravintola-annokseen päivässä. Alkoholinkäytön yhteydessä on syytä noudattaa normaalia ateriarytmiä, unohtamatta iltapalaa, sekä huolehtia tavallista tiheämmästä verensokerin seurannasta. Runsaasti sokeria sisältävät juomat, kuten liköörit, eivät ole suositeltavia.

Alkoholinkäyttöä on vältettävä, jos diabeteksen hoitotasapaino on huono.

Lue lisää www.diabetes.fi

Alkoholista ja sydämestä

Runsas alkoholinkulutus suurentaa veren triglyseridipitoisuutta, altistaa lihomiselle sekä lisää maksa- ja aivosairauksia. Satunnainen alkoholin käyttö ei vaikuta veren kolesterolipitoisuuteen, mutta pitkäaikainen käyttö suurentaa veren HDL-kolesterolipitoisuutta. Nykytiedon mukaan kohtuullinen alkoholin käyttö ei vähennä sydän- ja verisuontautien vaaraa.

Alkoholin vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä ja säännöllinen käyttö lisää alkoholiriippuvuuden vaaraa, altistaa ylipainolle ja vaikeuttaa painonhallintaa. Alkoholiperäiset sairaudet alkavat yleistyä päiväannoksen noustessa yli yhden naisilla ja yli kahden miehillä. Alkoholin aiheuttamat sairaudet ovat yksi yleisimmistä työikäisten kuolinsyistä Suomessa. Alkoholin nauttimista sydänsairauksien ehkäisemiseksi ei suositella.

www.sydanliitto.fi

Alkoholi lisää syövän riskiä

Läntisissä teollisuusmaissa alkoholi ja tupakka ovat tärkeimmät suun, nielun ja ruokatorven syöpää aiheuttavat tekijät. Alkoholi voi lisätä myös maksasyövän riskiä, koska se edesauttaa alkoholin aiheuttaman maksatulehduksen ja maksakirroosin kehittymistä. Alkoholi lisää miesten paksusuolen syövän riskiä. Todennäköisesti alkoholi lisää myös naisten paksusuolen syövän riskiä, mutta tulokset eivät ole yhtä selviä kuin miehillä. Ero miesten ja naisten tulosten välillä johtuu luultavasti siitä, että naisten juomat alkoholimäärät ovat keskimäärin miesten juomia määriä pienemmät.

Alkoholin aineenvaihdunnassa syntyvä asetaldehydi on syöpää aiheuttava yhdiste. Erityisesti paksusuolen sisältämät bakteerit saattavat hapettaa alkoholista tuhatkertaiset asetaldehydipitoisuudet verrattuna veressä olevaan pitoisuuteen. Paksusuolen syöpä on yksi yleisimmistä suomalaisilla esiintyvistä syövistä.

Rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin syöpä.  Tärkeimmät rintasyövän riskitekijät liittyvät naisen elinkaareen liittyviin hormonaalisiin tekijöihin. Lihavuus lisää myös vaihdevuosien jälkeen diagnosoitua rintasyöpää. Näiden tekijöiden lisäksi alkoholi lisää rintasyövänriskiä. Ruokavalion runsas folaattipitoisuus saattaa pienentää alkoholin paksusuolen syöpään ja rintasyöpään liittyviä haittavaikutuksia.  Alkoholin syövän riskiä lisäävä vaikutus liittyy nautitun alkoholin määrään, ei niinkään eri juomalajeihin, kuten olueen, viiniin tai väkeviin juomiin.

www.kaikkisyovasta.fi

Kuva: Kuvatoimisto Gorilla

Lue lisää