Raskaus ja imetys

Koska vauvan kannalta turvallisia rajoja alkoholinkäytölle ei tiedetä, on suositeltavaa, että äiti lopettaa alkoholinkäytön raskausaikana kokonaan.
Yhä useammin molemmat puolisot lopettavat alkoholinkäytön tai ainakin vähentävät  sitä, jotta lapselle voidaan luoda mahdollisimman hyvät edellytykset terveeseen kehitykseen jo häntä odotettaessa.

Alkoholinkäyttö on suositeltavaa lopettaa jo raskautta suunniteltaessa. Alkoholi voi vaurioittaa sikiötä jo silloin, kun odottava ei vielä edes tiedä raskauden alkaneen.

Mitä enemmän ja mitä useammin raskauden aikana käyttää alkoholia, sitä suurempi sikiövaurion riski on. Erityisen vaarallista on humalahakuinen juominen – satunnainenkin.

Lopeta tai vähennä – sillä tuet tulevan lapsesi kehitystä

Suurimmalle osalle tulevia äitejä alkoholinkäytön lopettaminen on itsestään selvää, eikä sitä tarvitse erikseen pohtia tai perustella itselle tai läheisilleen. Juomisen lopettaminen voi joillekin äideille olla yllättävän vaikeaa. Jos alkoholia on tottunut käyttämään runsaasti, elimistö ei sopeudu käytön muutoksiin helposti.

Kiinnitä alkoholinkäyttöön huomiota jo raskautta suunnitellessasi

Oman juomisen määrä ja mahdollinen liikakäyttö on hyvä tunnistaa jo raskautta suunniteltaessa tai viimeistään, kun tiedetään raskauden alkaneen. Puoliso ja ystävät ovat merkittäviä raskauden aikaisen raittiuden tukijoita. Ystävät ja läheiset voivat  olla avuksi ottamalla raskaana olevan huomioon tilanteissa, joissa nautitaan alkoholia. 

Sikiö kehittyy kohdussa koko raskauden ajan. Alkoholin käytön lopettaminen on oikea päätös missä tahansa raskauden vaiheessa. Jokaisena päihteettömänä päivänä sikiö saa kehittyä rauhassa.

Mitä vauvalle tapahtuu kun juot?

Alkoholi kulkeutuu äidistä istukan läpi sikiöön Kun odottava äiti juo, alkoholi läpäisee istukan ja kulkeutuu napanuoran kautta sikiön kaikkiin kudoksiin. Alkoholi kulkeutuu myös sikiön virtsan kautta lapsiveteen, jota sikiö ”juo” eli lapsivedestä alkoholi kulkeutuu jälleen takaisin sikiöön.

Alkoholi on sikiölle myrkyllistä eikä sen elimistö pysty käsittelemään alkoholia samoin kuin aikuisen. Alkoholi poistuu lapsivedestä hitaammin kuin äidin tai sikiön verestä. Lapsiveden alkoholipitoisuus voi siis olla ajoittain veripitoisuuksia korkeampi. Lopulta alkoholi palaa istukan läpi takaisin äitiin, jonka maksa lopulta eliminoi alkoholin.

Alkoholi aiheuttaa monenlaisia sikiövaurioita (FASD)

Runsas alkoholin käyttö on suurin yksittäinen sikiön kehityshäiriöiden syy. Sikiön keskushermosto kehittyy koko raskauden ajan, ja alkoholi voi vaurioittaa sikiötä raskauden jokaisessa vaiheessa. Alkoholin aiheuttamat vauriot sikiölle vaihtelevat lievistä hyvin vakaviin. 

Alkoholialtistuksen aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kuvataan termillä FASD (fetal alcohol spectrum disorders). Vaurioita ovat muun muassa kasvuhäiriöt, älyllisen ja kielellisen kehityksen viivästymät, erilaiset keskushermoston toimintahäiriöt, elinten epämuodostumat, kehitysvammat ja psyykkiset oireet. Lievimpiä vaurioita ovat muun muassa puheen, tarkkaavaisuuden, keskittymiskyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat. Alkoholialtistuksen oireet voivat ilmetä vasta kouluiässä. 

Kohtuullisesti myös raskauden jälkeen

Alkoholi erittyy myös äidinmaitoon. Äidinmaidon ja veren alkoholipitoisuudet vastaavat suunnilleen toisiaan. Kertasyötön yhteydessä lapsi saa noin viisi prosenttia äidin painoon suhteutetusta alkoholiannoksesta. Vaikka määrä ei ole niin suuri, että lapsi tulisi siitä humalaan, on suositeltu, että imetystä kannattaa välttää 3–4 tunnin ajan alkoholin nauttimisesta. 

On myös hyvä ottaa huomioon, että pienikin lapsi aistii äidin humalatilaan liittyvän kömpelön käsittelyn, epävarmuuden ja turvattomuuden. On hyvä pohtia, antaisitko itse lapsesi humalassa olevan henkilön hoiviin? Lasta tulisi hoitaa, imettää ja käsitellä selvin päin, jotta lapsen viesteihin ja tarpeisiin voi vastata oikealla tavalla.