Raskaus ja imetys

Koska vauvan kannalta turvallisia rajoja alkoholinkäytölle ei tiedetä, on suositeltavaa, että äiti lopettaa alkoholinkäytön raskausaikana kokonaan.

Raskaustestin näyttäessä positiivista pysähtyy moni tuleva äiti miettimään omia terveystottumuksiaan. Ravitsemus, liikunta, lepo sekä päihteiden käyttö ovat asioita, joilla on oman terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi vaikutusta myös syntyvään lapseen. Raskaudenaikaiset elämäntapavalinnat voivat vaikuttaa omaan ja lapsen elämään vuosiakin eteenpäin.

Suurimmalle osalle tulevia äitejä alkoholinkäytön lopettaminen on itsestään selvää, eikä sitä tarvitse erikseen pohtia tai perustella itselle tai läheisilleen. Puoliso ja ystävät ovat tärkeitä raskauden aikaisen raittiuden tukijoita. Yhä useammin myös lasta odottavan puoliso vähentää omaa alkoholinkäyttöään, jotta lapselle voidaan luoda mahdollisimman hyvät edellytykset terveeseen kehitykseen jo häntä odotettaessa. Juomisen lopettaminen voi kuitenkin olla osalle äideistä yllättävän vaikeaa. Jos alkoholia on tottunut käyttämään runsaasti, elimistö ei sopeudu käytön muutoksiin helposti. Ystävät ja läheiset voivat olla avuksi ottamalla raskaana olevan huomioon tilanteissa, joissa nautitaan alkoholia. 

Nollatoleranssi jo raskautta suunnitellessa

Omaa juomista on hyvä pohtia jo raskautta suunniteltaessa tai viimeistään silloin, kun tiedetään raskauden alkaneen. Koska vauvan kannalta turvallisia rajoja alkoholinkäytölle ei tiedetä, on suositeltavaa, että äiti lopettaa alkoholinkäytön raskausaikana kokonaan. Tuoreimpien tutkimusten mukaan alkoholi voi vaurioittaa sikiötä jo silloin, kun odottava ei vielä edes tiedä raskauden alkaneen. Alkoholinkäyttö onkin suositeltavaa lopettaa jo raskautta suunniteltaessa. Mitä enemmän ja mitä useammin raskauden aikana käyttää alkoholia, sitä suurempi sikiövaurion riski on. Erityisen vaarallista on humalahakuinen juominen – satunnainenkin. Alkoholin vaikutukset sikiöön ovat yksilöllisiä ja pienikin määrä voi aiheuttaa sikiövaurion. On myös hyvä tiedostaa, että kohtuullinenkin alkoholinkäyttö voi vaikuttaa hedelmällisyyteen ja vaikeuttaa raskaaksi tuloa.

Mitä vauvalle tapahtuu kun juot?

Alkoholi kulkeutuu äidistä istukan läpi sikiöön. Kun odottava äiti juo, alkoholi läpäisee istukan ja kulkeutuu napanuoran kautta sikiön kaikkiin kudoksiin. Alkoholi kulkeutuu myös sikiön virtsan kautta lapsiveteen, jota sikiö ”juo” eli lapsivedestä alkoholi kulkeutuu jälleen takaisin sikiöön. 

Alkoholi on sikiölle myrkyllistä eikä sen elimistö pysty käsittelemään alkoholia samoin kuin aikuisen. Alkoholi poistuu lapsivedestä hitaammin kuin äidin tai sikiön verestä. Lapsiveden alkoholipitoisuus voi siis olla ajoittain veripitoisuuksia korkeampi. Lopulta alkoholi palaa istukan läpi takaisin äitiin, jonka maksa lopulta eliminoi alkoholin.

Alkoholi vaurioittaa syntyvää lasta

Runsas alkoholin käyttö on suurin yksittäinen sikiön kehityshäiriöiden syy. Joka vuosi syntyy arviolta 600 – 3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Sikiön keskushermosto kehittyy koko raskauden ajan, ja alkoholi voi vaurioittaa sikiötä raskauden jokaisessa vaiheessa.

Alkoholialtistuksen aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kuvataan termillä FASD (fetal alcohol spectrum disorders). Vaurioita ovat muun muassa kasvuhäiriöt, älyllisen ja kielellisen kehityksen viivästymät, erilaiset keskushermoston toimintahäiriöt, elinten epämuodostumat, kehitysvammat ja psyykkiset oireet. Lievimpiä vaurioita ovat muun muassa puheen, tarkkaavaisuuden, keskittymiskyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat. Alkoholialtistuksen oireet voivat ilmetä vasta kouluiässä.

Kohtuullisesti myös raskauden jälkeen

Alkoholi erittyy myös äidinmaitoon. Äidinmaidon ja veren alkoholipitoisuudet vastaavat suunnilleen toisiaan. Kertasyötön yhteydessä lapsi saa noin viisi prosenttia äidin painoon suhteutetusta alkoholiannoksesta. Vaikka määrä ei ole niin suuri, että lapsi tulisi siitä humalaan, on suositeltu, että imetystä kannattaa välttää 3–4 tunnin ajan alkoholin nauttimisesta. 

On myös hyvä ottaa huomioon, että pienikin lapsi aistii vanhemman humalatilaan liittyvän kömpelön käsittelyn, epävarmuuden ja turvattomuuden. On hyvä pohtia, antaisitko itse lapsesi humalassa olevan henkilön hoiviin? Lasta tulisi hoitaa selvin päin, jotta lapsen viesteihin ja tarpeisiin voi vastata oikealla tavalla. Alkoholi muuttaa aikuisen käyttäytymistä. Aikuisen mielestä harmiton hauskanpito voikin lapsen näkökulmasta olla hämmentävä, nolostuttava tai jopa pelottava kokemus.

Lisätietoa:

Kehitysvammaliitto 
Verneri.net
Lastenseurassa.fi

Lue lisää