Miten suhtautua nuoren juomiseen ja kuinka keskustella asiasta yhdessä?

Vaikka alaikäisten alkoholinkäyttö on vähentynyt viime vuosina, koskettaa alkoholi tavalla tai toisella jokaisen nuoren elämää. Vanhemman on tärkeää olla kartalla nuoren ajatuksista ja tukea häntä myös päihteisiin liittyvissä pohdinnoissa.

Lapsi muodostaa ensimmäiset käsityksensä alkoholista kotona. Käyttävätkö vanhemmat alkoholia, onko juominen harmitonta, tarjotaanko maistiaisia myös alaikäisille vai kuuluuko alkoholi vain aikuisille?

Lapsi aistii herkästi pienimmätkin muutokset perheen ilmapiirissä ja alkoholia kohtuullisestikin nauttivan vanhemman käytös saattaa aiheuttaa lapsessa hämmennystä ja jopa pelkoa. Lapset törmäävät myös alkoholimainoksiin ja muuhun alkoholiviestintään usein hyvin varhaisessa vaiheessa. Siksi jo kouluikäisen on syytä tietää perusasiat päihteistä. Apuna keskusteluun voi käyttää esimerkiksi Harold-peliä. Lue lisää Koulutus Elämään Säätiön ja Alkon yhteisestä Harold-pelistä täällä.

Alkoholin haittavaikutukset ovat nuorelle samat kuin vanhemmillekin. Alkoholi on kuitenkin nuoren kehittyville aivoille haitallisempaa kuin aikuiselle. Myös kokemattomuus ja se, ettei tunne omia rajojaan, voivat johtaa vakaviin seurauksiin, ja nuoret ovatkin alkoholimyrkytyksen riskiryhmää. Lue lisää, miksi alkoholi ei sovi nuorille.

Nuorten alkoholinkäyttö väheni vuonna 2019, mutta täysi-ikäisistä enää harva on raitis

Nuorten, erityisesti alaikäisten, alkoholinkäyttö on ollut laskusuuntaista. Vuonna 2019 12-vuotiaista pojista ja tytöistä 97 % ilmoitti, ettei käytä lainkaan alkoholijuomia (lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, Nuorten terveystapatutkimus 2019). Syitä tälle myönteiselle kehitykselle on etsitty esimerkiksi vanhempien tiukentuneista asenteista ja alkoholin saatavuuden hankaloitumisesta. Erilaiset terveys- ja hyvinvointitrendit näkyvät vahvasti nuorten elämässä ja osa valitsee vapaaehtoisen juomattomuuden. Vaikka valtaosa nuorista voi hyvin, kaikilla tilanne ei ole näin myönteinen. Usein nuorilla ongelmat eivät liity pelkästään päihteisiin, vaan haasteita on silloin myös muilla elämän osa-alueilla.

Vaikka raittiustrendi onkin yleistynyt, tulee alkoholi mukaan nuorten kuvioihin usein aikuistumisen kynnyksellä. 18-vuotiaista enää 16 % pojista ja 12 % tytöistä ilmoitti, ettei käytä alkoholijuomia. Myös humalajuominen yleistyy iän myötä. Reilut 20 % 18-vuotiaista pojista ja tytöistä kertoi juoneensa itsensä humalaan 1−2 kertaa kuukaudessa tai useammin. (Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, Nuorten terveystapatutkimus 2019.) Täysi-ikäisillä juominen liittyy pääosin hauskanpitoon ja rentoutumiseen, mutta myös suruun, ahdistukseen ja tylsistymiseen (lähde: A-klinikkasäätiö, Aikuistuminen ja päihteet-nuorten kysely 2018).

Aikuisen on hyvä olla kartalla nuoren elämästä

Nuoret, usein myös nuoret aikuiset, haluavat keskustella alkoholiin liittyvistä ajatuksista vanhempiensa kanssa. Aikuisen on tärkeää kuunnella nuoren mielipiteitä ja kunnioittaa hänen näkemyksiään. Aikuinen on myös aina malli nuorelle. Pohdi, miltä oma alkoholinkäyttösi näyttää lapsen tai nuoren silmin. Lue lisää, miten aikuisten alkoholinkäyttö näyttäytyy lasten silmin katsottuna.

Älä osta alaikäiselle alkoholia, vaikka hän sitä pyytäisi. Alaikäinen ei lain mukaan saa pitää hallussaan alkoholijuomia ja myös alkoholin myyminen sekä välittäminen alle 18-vuotiaalle on kiellettyä. Myöskään kotona tarjotut alkoholimaistiaiset eivät välttämättä vähennä nuoren kiinnostusta juomakokeiluihin. Päinvastoin vanhemmat antavat viestin, että nuorten alkoholinkäyttö on sallittua.

On hyvä muistaa, että viime kädessä vanhemmat ovat aina vastuussa alaikäisestä nuorestaan ja hänen tekemisistään. Vaikka kaikki nuoret eivät kokeile tai käytä alkoholia, on jokaisen nuoren hyvä tietää perusasiat alkoholista.

Puhu alkoholista nuoren kanssa

  • Kysy, onko nuorelle tarjottu alkoholia?

  • Kerro, mitä humala tarkoittaa ja kysy, onko nuori tai hänen ystävänsä olleet koskaan humalassa?

  • Kysy, onko nuoren kaveripiirissä paineita alkoholinkäyttöön?

  • Keskustelkaa, millaisin sanoin voi kieltäytyä tarjotusta alkoholista.

  • Pohtikaa, kuinka toimia, jos joku julkaisee sosiaalisessa mediassa humalaisia kuvia itsestään tai muista?

  • Keskustelkaa, miten kertoa kaverille, ettei hänen kannattaisi juoda enempää?

  • Sopikaa yhdessä, miten pitää toimia, jos kaveri sammuu?

  • Sopikaa pelisäännöt, miten toimia, jos nuori juo itsensä humalaan tai tulee humalassa kotiin.

Lisää vinkkejä keskustelun tueksi löydät Mannerheimin lastensuojeluliiton -sivuilta.

Artikkelin pääkuva: Shutterstock