Alkoholi työpaikalla – selvästi hyvää työtä

Työntekijän tai kollegan alkoholiongelmaan puuttuminen on vaikea tilanne kelle tahansa. Ongelman ei kuitenkaan kannata antaa kehittyä niin pitkälle, että vakavaan puuttumiseen on tarvetta. Mitä aikaisemmin asian ottaa puheeksi, sen parempi.

Aina juomisen ei tarvitse mennä riskikäytön puolelle, vaan myös kohtuullisen alkoholinkäytön haitat saattavat näkyvät työelämässä esimerkiksi työtehon alenemisena. Jokaisella, niin esimiehellä kuin työkaverillakin, on oikeus ja velvollisuus ottaa asia puheeksi, mikäli työkaverin vointi aiheuttaa huolta. Ongelmien kanssa painivan työntekijän näkökulmasta asiallinen ja avoin suhtautuminen tekee hankalankin asian käsittelystä hieman helpompaa.

Lisääkö työelämän muuttuminen alkoholiongelmia?

Automaatio, robotiikka ja digitalisaatio muuttavat työelämää vauhdilla. Rutiininomaisen työn määrä vähenee ja luovan työn tarve lisääntyy. Työelämä vaatii entistä itsenäisempää oman työn johtamista, kun työn tekeminen ei ole enää aikaan tai paikkaan sidottua. Etätyön lisääntyminen taas muuttaa työn ja vapaa-ajan rajan häilyväksi, ja alkoholista saattaa muodostua rutiininomainen tapa markkeerata työpäivän päätöstä. Tutustu A-klinikkasäätiön tietopakettiin päihdehaitattomasta etätyöstä. Materiaali on suunnattu kaikille etätyötä tekeville.

Muuttuva työelämä saattaa lisätä työn aiheuttamaa stressiä ja sitä voidaan yrittää lievittää alkoholin avulla. Alkoholi on kuitenkin huono stressinlievittäjä, sillä vaikka lasi tai pari saattaa rentouttaa, vaikuttaa illalla nautittu alkoholi heikentävästi unen laatuun. Se taas vaikuttaa jaksamiseen ja vireyteen seuraavana päivänä. Lue lisää, miksi unta ei kannata houkutella alkoholin avulla.

Alkoholi työyhteisössä – työkaluja työpaikoille

Ota puheeksi päihteet työpaikalla on esimiehille suunnattu maksuton verkkokurssi. Kurssin tavoitteena on edistää työhyvinvointia sekä ehkäistä päihdehaittoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. A-klinikkasäätiön julkaisemaa verkkokurssia tuotetaan osana Alkon Selvästi hyvää työtä -vastuullisuusohjelmaa.

Työpaikan päihdeohjelma on dokumentti, jossa kuvataan muun muassa ehkäisevää päihdetyötä ja mahdollista työntekijän hoitoonohjausta koskevat tavoitteet ja menettelytavat. Päihdeohjelma on toimintaa ohjaava apuväline sekä johtamisen tuki ja työkalu. Lisäksi se on tehokas tapa ehkäistä päihdehaittoja ja rakentaa työhyvinvointia.

Päihdeongelmia ennaltaehkäisevä toiminta on osa työpaikoilla yhteisesti tehtävää työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Myös työterveyshuollolla on aktiivinen rooli päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä. Työnantajan sekä työterveyshuollon yhteistyö päihdeasioissa onkin erityisen tärkeää.

Lue lisää työpaikan päihdetyöstä ja päihdeohjelmasta Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Alkoholista aiheutuu merkittäviä kustannukset työpaikoille

Ehyt ry:n tilaaman ja Alkon rahoittaman Numerot Puhuvat -tutkimuksen mukaan alkoholinkäyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Määrä on vain maltillinen arvio, sillä todellinen luku saattaa yltää jopa 900 miljoonaan euroon. Suoria alkoholin aiheuttamia kustannuksia ovat esimerkiksi humalan tai krapulan aiheuttamat poissaolot ja niistä aiheutunut työpanoksen menetys tai työtapaturma. Epäsuoria kustannuksia ovat esimerkiksi mahdollisesta irtisanomisesta aiheutuneet uuden henkilön rekrytoinnin ja perehdytyksen kustannukset.

Tutkimuksesta selviää myös, että oikein mitoitetut toimet alkoholin haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi työpaikalla maksavat itsensä takaisin. Säästöjä syntyy esimerkiksi parantuneesta tuottavuudesta ja vähentyneistä sairauspoissaoloista. Taloudellisten vaikutusten lisäksi päihdehaittojen ehkäisy työpaikoilla on inhimillisesti tärkeää. Lue uutinen (20.3.2018) tutkimusraportin julkaisusta. 

Tilaa maksuton, painettu versio raportista tai lataa raportin pdf-versio.

Selvästi hyvää työtä -ohjelma nostaa esiin alkoholihaitat työelämässä

Alkon Selvästi hyvää työtä -vastuullisuusohjelma käynnistyi vuonna 2015. Ohjelman kumppanit ovat A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, KELA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus. Ohjelman tavoitteena on nostaa keskustelua sekä tuottaa materiaalia ja työkaluja alkoholihaitoista työelämässä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lähteet:
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Työturvallisuuskeskus