Alkon hovimaistajien joukko löytää virheen

Toivottavasti et ole joutunut tekemään laatuvirheellisen tuotteen palautusta Alkoon. Jos näin on käynyt, olemme korvanneet sinulle tuotteen ja vieneet tiedon laatupoikkeamasta tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle asti.

Jos samasta tuotteesta on tullut palautuksia myös muilta asiakkailtamme, on tuote takuuvarmasti otettu myös Alkon laadunvalvonnan tutkittavaksi. Asiakaspalautteen sekä riskikartoituksien perusteella rakennetulla laadunvalvontaohjelmallamme tähtäämme poikkeamien löytämiseen jo ennen tuotteen päätymistä asiakkaillemme. Tästäkin huolimatta viime vuonna saimme palautuksina noin 14 000 virheelliseksi koettua tuotetta.

Tuotelaadun varmistaminen Alkossa alkaa siitä, että jokainen myyntiin tulevalle juomalle edellytetään laboratoriotestausta ennen myynnin aloitusta. Näin varmistetaan, että tuote täyttää kyseiselle juomaryhmälle asetetut vaatimukset. Suuri osa tuotelaadun ongelmatilanteista liittyy kuitenkin ominaisuuksiin, joille ei ole mitattavissa olevia raja-arvoja eikä välttämättä edes laboratoriomittausmenetelmää. Tämän tyyppiset poikkeamat pyritään löytämään Alkon asiantuntijaraadin testauksessa, joka toimii asiakkaidemme palveluksessa ”hovimaistajana”, jotta myyntiin päätyisi vain laatukriteerit täyttäviä tuotteita.

Korkkivika on ongelmista yleisin

Tavanomaisin kohtaamamme laatuhaaste liittyy ns. korkkiaromiin. Kyseinen kellarin tai homeen tuoksusta tunnistettava virhe on ihmisnenälle harmittavan pienissä määrin havaittavissa, sillä jo reilu gramman miljardisosa virhearomia aiheuttavaa yhdistettä pystytään aistimaan. Korkkivikaisia tai muuten laadultaan poikkeavia tuotteita poistetaan Alkossa vuosittain myynnistä kymmeniä tuhansia myyntipakkauksia ennen niiden päätymistä asiakkaillemme (vuonna 2017 55 000 tuotetta). Viestimme systemaattisesti tavarantoimittajillemme löytämistämme virheistä, sillä tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa yhä suurempi määrä näistä ongelmista pystyttäisiin tunnistamaan ja estämään jo tuotteen valmistusvaiheessa.

Moniin muihin elintarvikkeisiin nähden alkoholijuomat ovat pilaantumisen suhteen kestäviä tuotteita. Juomien sisältämä alkoholi, etanoli, on kiistatta haitallinen yhdiste, mutta tuotteen säilyvyyden kannalta se on erinomaisen hyödyllinen ainesosa. Kun tähän yhdistetään alkoholijuomille tyypillinen happamuus, saadaan aikaan neste, jossa elintarvikkeissa ruokamyrkytyksiä aiheuttavat mikrobit eivät tyypillisesti pysty lisääntymään. Muita tuotteen aromiin vaikuttavia bakteereja tavataan erityisesti oluissa ja näiden kohdalla puutumme tilanteeseen silloin kun vaikutus makuun on niin merkittävä etteivät tuotteen laatuodotukset täyty.

Erilaisten virheyhdisteiden aistiminen ja siitä aiheutuvaan virheeseen reagoiminen on yksilöllistä, jonka takia poikkeamatilanteen tulkinta tehdään Alkossa aina ryhmätyönä. Lähes 8 000 tuotteen valikoimassamme on laaja kirjo erilaisia valmistusmenetelmiä ja raaka-ainepohjia, joiden hyväksyttävän tuotelaadun määrittäminen kokeneellekin maistajaryhmälle on haasteellista. Tuotelaadusta saatava palaute onkin erittäin tärkeää, jotta osaamme jatkossakin kiinnittää huomiota juuri niihin asioihin jotka ovat asiakkaillemme merkityksellisiä.

Juha Viikari

Kirjoittaja on laadunvalvonnan päällikkö Alkossa.

#nofilter-blogitekstit