#nofilter: Alkon Vihreä valinta

Alkon valikoiman tuotetiedoissa on ollut luomusta kertova symboli jo vuodesta 2007. Viime vuosien aikana ympäristöasioiden painoarvo ostospäätöksiä tehtäessä on kasvanut. Samalla asiakkaat ovat kaivanneet yhä monipuolisempaa ympäristötietoa valintojensa tueksi. Toisaalta ympäristötyöhön panostavat juomatuottajat ovat kaivanneet kanavaa, jolla heidän tuottamansa tieto tulisi helposti Alkon asiakkaan saataville.

Kuluttajatuotteiden ympäristösertifikaattien on ennustettu olevan tulevaisuudessa yhä oleellisempia valintakriteerejä, ja joidenkin arvioiden mukaan jopa nousevan asiakkaiden arvostuksissa tuotebrändien rinnalle. Vihreä valinta -tuotetiedoilla haluamme Alkossa helpottaa niiden tuotteiden löydettävyyttä, joissa tuottaja on tavalla tai toisella panostanut kestävään kehitykseen. Esimerkiksi kevyempiä lasisia viinipulloja on itse asiassa ollut valikoimassamme jo vuodesta 2013, mutta meillä ei ole ollut keinoa auttaa asiakkaitamme niiden löytämisessä; samoin alkuperämaan kestävän kehityksen sertifiointeja on ollut tuotevalikoimassa vuosikaudet. Vegaaneille soveltuvien tuotteiden merkitsemistä puolestaan ovat asiakkaat aktiivisesti pyytäneet. Tuotteiden ympäristötietoprojektin alkuvaiheessa pyysimme kuluttajapaneeliltamme mielipiteitä ja palautetta suunnitelmiimme näistä tuotetiedoista ja niiden tunnisteiksi ajatelluista symboleista. Paneelista saamaamme palautetta käytimme symbolien viimeistelyyn sekä tuotehakutoiminnon kehittämiseen. Alkon verkkokaupassa Vihreä valinta-tietoja voi käyttää tuotehauissa huomattavasti helpommin ja monipuolisemmin kuin vanhoja tietoja luomusta ja biodynaamisuudesta. Vihreä valinta-tuotetietojen joukkoa on mahdollisuus myös joustavasti laajentaa; tulevaisuudessa varmasti tunnistetaan lisää taustatietoja, joista asiakkaamme kokisivat hyötyvänsä.

Vihreä valinta-tuotetietoihin tutustuessa on hyvä pitää mielessä, että ne kertovat nimenomaan tuottajien tekemästä työstä, siis juoman tuotannossa jo tehdyistä ekoteoista. Ne esitetään myymälässä ja muussa viestinnässä siinä järjestyksessä, mikä on kutakin asiayhteyttä varten arvioitu asiakkaan tarve ja tiedon oleellisuus. Vihreä valinta-tuotetietojen näkyminen myymälöissä ei tietenkään sinällään vaikuta Alkon myymäläverkoston ympäristöystävällisyyteen. Kuitenkin koko toimintamme ympäristöjalanjäljen kannalta sillä on merkitystä, minkälaisia tuotteita tarjoamme ja mihin asiakkaidemme kiinnostus ja kysyntä suuntautuu.

Vihreä valinta -tuotetietojen nimenmuutos toukokuussa 2018

Tuotteiden laajemmat ympäristötiedot otettiin käyttöön lokakuussa 2017 ”Eko”-nimityksen alla. Alko valitsi Eko-nimen, koska sen katsottiin kertovan tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen sekä siksi, että se on kuluttajille tuttu termi. Alko sai palautetta eko-sanan käytöstä muissa kuin luomu-merkinnöin varatuissa tuotteissa tammikuussa 2018. Selvitettyämme asiaa Valviran kanssa, heidän ohjeistustaan toteuttaen päätimme korvata eko-sanan Vihreä valinta -sanaparilla. Muutos tuli näkyviin Alkon myymälöiden painomateriaaleissa sekä Alkon verkkokaupassa toukokuussa.

Vaikuttavatko tuotteiden ympäristötiedot sinun valintaasi muuten samankaltaisten tuotteiden välillä? Osallistu keskusteluun Alkon kanavilla Facebookissa ja Twitterissä.

#nofilter-blogitekstit