Ihmisoikeuksia tallotaan maataloussektorilla globaalisti - Kaikki osapuolet tarvitaan mukaan muutoksen tekijöiksi

Kansalaisjärjestö Oxfam Swedenin tuore selvitys nostaa esiin epäkohtia viinien hankintaketjussa Italiassa, mutta haasteet eivät ole vain Euroopassa, ne ovat globaaleja. Maatalouden alkutuotannossa työskentelevät siirtolaistaustaiset ja naispuoliset työntekijät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Raportin löydökset ovat vakavia, mutta eivät valitettavasti kaikki uusia. Alko tekee töitä alkutuotannon työntekijöiden aseman vahvistamiseksi.

Alkolla on valikoimassa yli 1 700 tuotetta Italiasta. Italia on yli 11 miljoonan litran viinin myynnillään Alkon valikoiman toiseksi isoin viinin alkuperämaa. Juomien hankintaketjut ulottuvat koko maan alueelle, pohjoisesta aina eteläiseen Sisiliaan asti. Hankintaketjut ovat rakenteeltaan monipolvisia ja monimutkaisia. Maataloussektorin sadonkorjuun työvoimaintensiivisyys luo haastavat olosuhteet ihmisoikeuksien toteutumiselle. Viinien hankintaketjuilla on ihmisoikeusvaikutuksia, jotka julkaistun raportin mukaisesti eivät ole ainoastaan positiivisia.

Raportissa esille tuodut epäkohdat ovat vakavia. Oxfamin laatimassa raportissa kerrotaan työntekijöiden alipalkkauksesta, heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden diskriminoinnista, järjestäytymisvapauden toteutumattomuudesta, valitusmekanismien puutteesta ja työntekijöiden kyvyttömyydestä käyttää niitä, riittämättömistä asumisolosuhteista sekä henkilökohtaisten suojavälineiden puutteesta työssä. Yksi raportin vakavimmista löydöksistä ovat pakkotyöhön viittaavat tilanteet, joissa työntekijät ovat maksaneet työn välittäjille työmahdollisuuksien järjestämisestä. Tällöin osapuolten välille on muodostunut velkasuhteen kaltainen järjestely, joka täyttää nykyaikaisen orjuuden kriteerit. 

Kansainväliset järjestöt ovat raportoineet useiden vuosien ajan ongelmista Italian maataloussektorin työntekijöiden kohtelussa. Vuonna 2017 julkaistiin mm. päivitys kansainvälisestä Modern Slavery Index (MSI) -indeksistä, jossa EU-maista Romania, Kreikka, Italia, Kypros ja Bulgaria tunnistettiin korkean ihmisoikeusriskin maiksi. Samana vuonna Organisation of Migration (IOM) arvioi yli 100 000 siirtolaisen saapuneen Eurooppaan meriteitse. 85 % heistä rantautui Italiaan. Ihmisoikeustilanteen arvioitiin vaikeutuvan.

Epäkohtien noustua esiin Alko aloitti vuonna 2018 tuotekohtaisten hankintaketjutietojen keräämisen Italiasta juomien hankintaketjujen jäljittämiseksi. Samanaikaisesti aloitimme ensimmäiset seurantatoimenpiteet Italiassa. Syksyllä 2019 olimme mukana Veronassa pohjoismaisten monopolien järjestämässä seminaarissa, joka oli kohdennettu italialaisille alkoholijuoma-alan toimijoille, toimialajärjestöille, viranomaisille ja vaikuttajille. Niin kyseisen seminaarin kuin muiden moninaisten sidosryhmätilaisuuksissa käytettyjen puheenvuorojen tavoitteena on ollut nostaa esille monopolien eettisiä toimintaperiaatteita, vaatimuksia sopimuskumppaneille sekä kertoa pohjoismaisten asiakkaiden odotuksista hankintaketjun vastuullisuudelle.

Vuosien varrella erilaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ovat tarjonneet Italiassa kansainväliset järjestöt ja toimijat, niin globaali vastuullisuusorganisaatio amfori kuin italialainen vastuullisuusjärjestö Equalitas. Maksuttomia koulutuksia on tarjottu kaikille Alkon hankintaketjussa oleville osapuolille.

Vuonna 2020 aloitettu yhteistyö kansainvälisen työntekijäjärjestö IUF:n kanssa on konkreettinen toimenpide vahvistaa työntekijöiden asemaa maataloussektorilla Italiassa. Toukokuussa 2021 tapasimme italialaisia työntekijäjärjestöjen edustajia verkkotapaamisessa. Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat hidastaneet työn käynnistymistä, mutta koulutusta on tulossa myös työntekijäjärjestöjen edustajille. Valitusmekanismien saavutettavuus ja toimivuus ovat olennainen osa hankintaketjujen vastuullisuustyötä.

Viime vuosina Alko on systemaattisesti jalkauttanut YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita toimintaansa. Teemme parhaillaan arviota ihmisoikeusjohtamisen tasosta Alkossa. Uskomme jatkuvaan oman toimintamme parantamiseen. Ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen mukaisesti toimimisen lisäksi edistämme hankintaketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, jotta sidosryhmillä olisi paremmat edellytykset saada tietoa tuotteiden taustoista. Avoimuus ja tietoisuuden lisääminen vallitsevista haasteista edistää muutoksen aikaansaamista.

Kaikkien toteutettujen ja suunnitteilla olevien toimenpiteiden tavoitteena on minimoida, ja mikäli mahdollista, ennaltaehkäistä ihmisoikeusrikkomukset juomien hankintaketjuissa. Alko on sitoutunut kunnioittamaan kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia ja edellytämme sitä kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Ymmärrämme, että muutos saadaan aikaan yhdessä toimimalla. Tavarantoimittajien, Alkon sopimuskumppaneiden rooli on avainasemassa tunnistettujen haasteiden taklaamiseksi.

Oxfamin raportti kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

Oxfamin 15.9.2021 julkaisema raportti on Systembolagetin tilaama. Systembolaget on Ruotsin valtion omistaja alkoholijuomien vähittäismyyntimonopoli, joka ostaa tuotteita osin samoista hankintaketjuista kuin Alko.

Kuvituskuva: Pexels

#nofilter-blogitekstit