Ilmastokriisi kirittää ympäristövaikutusten pienentämiseen myös juomien arvoketjussa

Ilmastotyö tuntuu kilpajuoksulta, jossa maalinauha vaikuttaa liikkuvan. Fakta kuitenkin on, että sekä Alkon oman toiminnan että koko arvoketjumme osalta on tartuttava ilmastopäästöjen leikkaamiseen tähtääviin toimiin entistä terävämmillä saksilla.

Tänään 14.12.2021 julkaistiin Finnwatchin selvitys, joka pureutuu suomalaisyritysten hankintaketjujen päästöihin. Tutkimuksessa selvitettiin Suomessa toimivien yritysten toimia arvoketjujen kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Alko oli yksi Finnwatchin kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Finnwatchin kysely keskittyi suoriin tavarantoimittajiin, joten Alkon osalta raportissa tarkasteltiin hankintaketjuamme niiden tuotteiden osalta, joita tuomme maahan oman maahantuontipalvelumme kautta. Näitä tuotteita on kaikista myymistämme tuotteista vain muutama prosentti. Valtaosa myymistämme tuotteista hankitaan tavarantoimittajilta.

Oma maahantuontimme on vain pisara meressä

Teemme paljon työtä oman toimintamme ilmastovaikutusten pienentämiseksi, oma maahantuontimme mukaan lukien. Ilmastovaikutusselvityksemme 2020 mukaan oma toimintamme on kuitenkin vain pisara kokonaishiilijalanjäljestämme, sillä noin 98 % koko arvoketjumme ilmastopäästöistä syntyy tuotteiden hankintaketjussa. GHG (Greenhouse Gas Protocol) -protokollakielellä tämä tarkoittaa, että valtaosa päästöistä on Scope 3 -päästöjä eli Alkon oman toiminnan ulkopuolella syntyviä, epäsuoria päästöjä.

Alkoholijuomien tuotannolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia

Alkoholijuomien tuotanto kuormittaa ympäristöä monin tavoin. Viinin ja oluen tuotannossa suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät juomapakkausten valmistuksesta, kun taas väkevien alkoholijuomien osalta suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tislaamoiden ja etenkin tislausprosessin energiankulutuksesta. Päästövaikutusten lisäksi juomatuotannon raaka-aineiden viljelyllä on vaikutuksia esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen sekä makean veden varantoihin. Lue lisää alkoholijuomien ympäristövaikutuksista.

Ympäristötavoitteemme kattavat koko arvoketjun

Asettamamme ympäristötavoitteet kattavat oman toimintamme lisäksi myös arvoketjun päästöjä. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on pienentää myymiemme tuotteiden juomapakkauspäästöjä 50 % vuoden 2030 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon.

Mutta miksi juuri juomapakkaukset? Alkolla on suoraviivaisempi vaikutusmahdollisuus juomien pakkaamiseen kuin esimerkiksi juoman valmistusprosesseihin, ja siksi olemme valinneet tavoitteeksi juomapakkaukset. Totuus kuitenkin on, että päästöistä huomattava osa syntyy tuotteiden valmistuksesta. Emme jätä tätä huomiotta, ja aloitamme tavoitteiden määrittelytyön juomatuotannon päästöjen vähentämiseksi ensi vuonna. Ilmastokriisin hidastaminen on keskeinen kysymys myös ensi vuonna käynnistyvässä Alkon strategiatyössä.

Kaikenkokoisia tekoja tarvitaan

Kansainväliset ilmastotavoitteet ja niihin pääseminen vaativat toimenpiteitä jokaiselta. Niin yrityksiltä kuin yksityisiltäkin ihmisiltä. Kaikenkokoisia tekoja tarvitaan.

Juomapakkaustavoitteeseen linkittyen olemme uudistamassa Alkon tuotevalikoiman hankintaehtoja, huomioiden lainsäädännön asettamat tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaateet. Myös Alkon Vihreät ja eettiset -tuotteiden merkintöjä selkeytetään, jotta asiakkaamme voi tulevaisuudessa tehdä entistäkin helpommin vastuullisempia valintoja.

Ympäristövaikutusten pienentäminen ei ole vain meidän tavoitteemme, vaan etsimme ratkaisuja yhdessä niin pohjoismaisten alkoholimonopolien kuin tavarantoimittajiemme kanssa.

Myös asiakkaan valinnalla on vaikutusta

Jokainen meistä voi huomioida ympäristöasiat kaikissa ostopäätöksissään, myös juomaostoksilla. Alkon verkkokaupassa ja myymälässä voi tehdä ympäristövastuullisia juomavalintoja monin tavoin. Ilmaston kannalta on parempi vaihtoehto, kun valitsee tuotteen, joka on pakattu perinteisin painavan lasipullon sijaan vaikkapa kevyempään lasipulloon, muovipulloon tai kartonkipakkaukseen. Asiakkaamme on tärkeä muutoksentekijä tällä päästövähennysmatkalla.

Maiju Sirviö

#nofilter-blogitekstit