#nofilter: Kestävän kehityksen sertifiointien maailma

Ympäristöön liittyviin tuotetietoihin sisältyvät viinien alkuperämaissa myönnetyt eli niin kutsutut paikalliset kestävän kehityksen sertifioinnit. Kyseessä on kokoelma maailman eri viinimaissa kestävän kehityksen työstä myönnettäviä todistuksia, mutta onko niillä mitään yhteistä? Mistä tietää mikä niistä on kaikkein ympäristöystävällisin?

Paikallisten sertifiointien sisältämät vaatimukset voivat vaihdella eri maissa, mutta viininviljelyssä ja -valmistuksessa tyypillisesti oleellisia asioita ovat veden ja energian säästö, uusiutuvan energian käyttäminen sekä prosessissa syntyvän biojätteen käsittely. Nämä ovat kaikki asioita, joihin esimerkiksi luomutuotannossa ja luomun sertifioinnissa ei ole vaatimuksia eikä niihin oteta kantaa.

Alko luottaa siihen, että sertifiointeja kehitettäessä mukana olleilla asiantuntijoilla on ollut paras tieto paikallisista erityisolosuhteista, ja että he ovat olleet sitoutuneet kestävään kehitykseen ja parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Olemme myös sitä mieltä, että eri viinintuotantoalueiden välisten eroavaisuuksien takia – maantiede ja ilmasto-olosuhteet - sertifikaattien keskinäinen vertailu tai yritys asettaa niitä paremmuusjärjestykseen eivät ole tarpeen.

Paikallisten kestävän kehityksen sertifiointien varmistettiin kuitenkin täyttävän muutamia Alkon näkökulmasta tärkeitä kriteerejä. Otimme yhteyttä kaikkiin tiedossamme olleisiin kansallisiin tai osavaltiotasoisiin sertifiointien myöntäjiin ja pyysimme heitä vahvistamaan meille tietyt sertifiointijärjestelmän toimintaan liittyvät periaatteet. Vasta saatuamme tämän vahvistuksen lisäsimme kyseisen sertifioinnin listallemme. Alkon tavarantoimittajat, jotka ovat meidän ensisijainen tietolähteemme kaikelle tuotetiedolle, pystyvät myös ilmoittamaan lisää paikallisia sertifiointeja ja ne kaikki verifioidaan samalla tavalla.

Alko on hyväksynyt tuotetiedoissa näytettäväksi paikalliset kestävän kehityksen sertifioinnit Etelä-Afrikasta, Chilestä, Italiasta, Itävallasta, Kaliforniasta USA:sta (kaksi eri sertifikaattia), Ranskasta (kaksi eri sertifikaattia), Saksasta, Uudesta-Seelannista ja Australiasta. Paikallisten sertifiointien olemassaolon tuominen tuotteiden tietoihin on hatunnostomme juomatuottajien panostuksille, mutta myös sille, että viinintuotanto on toimialana saanut synnytettyä näitä maa- tai osavaltiokohtaisia standardeja. Se on vaatinut valtavasti kokonaisuuksien ymmärrystä sekä priorisointia, ja varmasti myös paljon kompromisseja, jotta erilaiset näkemykset on saatu sovitettua yhteen.

Vaikuttaako kestävän kehityksen sertifiointimerkintä sinun valintaasi tuotteiden välillä? Osallistu keskusteluun Alkon kanavilla Facebookissa ja Twitterissä.

#nofilter-blogitekstit