Koko kylä välittää?

Lukukauden päättyessä monen vanhemman ajatukset kääntyvät kohti koulunpäätösjuhlia. Miten minun nuoreni aikoo juhlia? Onko alkoholia nuorten saatavilla? Mitä jos minun nuoreni juo? Miten otan asian puheeksi lapseni kanssa?

Kouluterveyskyselyn mukaan entistä useampi 8. ja 9. luokkalainen nuori on täysin raitis. Silti osa yläkoululaisista juo humaltuakseen ja alkoholia on nuorten saatavilla. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on yläkoululaisten vanhempainiltojen kestoteema ja aihe, joka huolestuttaa lähes kaikkia vanhempia.

Etenkin koulun kevätjuhlien lähestyessä vanhemmat pohtivat, miten nuoret juhlivat päättäjäisiä. Useilla paikkakunnilla nuoret kokoontuvat suurella joukolla juhlimaan koulun loppumista ja kesän alkua. Juhlat ovat iloinen asia, mutta niissä voi olla alkoholia myös alaikäisten käsillä ja alkoholin kokeileminen ensimmäistä kertaa on helppoa.

Nuorten omien puheiden mukaan alkoholia on tarjolla ja saatavilla, jos sitä haluaa. Koska alaikäiset nuoret eivät voi ostaa alkoholia itse, sen hankkija tai tarjoaja on aikuinen, joka on valmis sitä alaikäiselle ostamaan. Joskus jopa oma vanhempi. Jokaisen aikuisen pitäisi kuitenkin ymmärtää olevansa tärkeä esikuva nuorelle ja pohtia, millainen esikuva haluaa olla. Kuten erikoistutkija Jenni Simonen blogissaan kirjoittaa, nuoret odottavat vanhemmilta aktiivisuutta alkoholinkäytöstä keskusteltaessa sekä rajojen asettamista ja auktoriteetin ylläpitämistä. On siis ok olla se vanhempi, joka ei osta nuorelleen alkoholia.

Vanhemman on tärkeää olla kiinnostunut oman nuorensa juhla-aikeista: seurasta, jossa juhlia vietetään, paikasta, jossa juhlat on tarkoitus pitää ja ruuasta ja juomasta, jota juhlissa on tarkoitus nauttia. Totaalikiellon sijaan on hyvä keskustella yhdessä nuoren kanssa juhlimisen reunaehdoista: juhliin kulkemisesta, kotiintuloajasta, päihteiden käytöstä sekä turvakeinoista, jos jokin menee pieleen tai muuttuu vaaralliseksi.

Koko kylä kasvattaa -ajatus tuntuu monesta vanhemmasta jo vieraalta. Vaikka halu puuttua nuorten epäasialliseen käytökseen ja julkiseen päihteiden käyttöön olisi olemassa, rohkeus puuttuu. Mediassa pohditaan aika ajoin, onko oikein ojentaa toisen vanhemman lasta ja onko oikein huomauttaa toisten lasten käytöksestä. Julkisen keskustelun vuoksi monet vanhemmista eivät enää uskalla tarttua ja puuttua tuntemattomampien nuorten tekemisiin. Kuitenkin vanhemmat yleensä jakavat saman huolen esimerkiksi nuorten alkoholinkäytön suhteen.

Monet vanhempainyhdistykset järjestävät ”iltakävelyjä” päättäjäispäivänä niille alueille, joilla nuorilla on tapana viettää aikaansa. Vanhempien tarkoituksena ei ole pilata juhlia, vaan he lähtevät iltakävelylleen positiivisella mielellä, ovat nuorten käytettävissä, jututtavat nuoria ja huolehtivat niistä, jotka ovat nauttineet päihteitä. Nuoret antavat vanhemmille näistä iltakävelyistä yleensä positiivista palautetta. Nuorille vanhempien läsnäolo on osoitus siitä, että aikuiset välittävät ja haluavat olla läsnä heidän elämässään. Ja että aikuiset huolehtivat, jos kaikki ei sujukaan juhlissa hyvin.

Olisiko teidänkin kylällänne tarvetta toteuttaa vanhempien iltakävely päättäjäispäivänä? Rohkenisitko sinä toimia aloitteentekijänä omassa yhteisössäsi tai koulussasi? Ottaisitko sinä yhden askelen kohti yhteisöllisempää nuorten kohtaamista? Kutsu vaikka muutama tuttu vanhempi iltateelle ja kerro ideasi ensin heille. Uskon, että ehdotuksesi otetaan ilolla vastaan! Keskusteluun voi ottaa mukaan myös nuoria, sillä usein heitäkin huolestuttaa kavereiden alkoholinkäyttö.

Vaikka koko kylä ei kasvattaisi, voisiko se kuitenkin välittää nuorista?

Ulla Siimes

Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja

#nofilter-blogitekstit