Korona jättää jälkensä myös viiniteollisuuteen. Rypäleitä jätetään keräämättä ja työvoimapula vaivaa.

Covid-19-pandemia on vähentänyt viinien globaalia kysyntää ja sen takia jopa tuotantorajoituksia on asetettu eri maissa jo ennen sadonkorjuuta. Pandemia on vaikuttanut myös työvoiman saatavuuteen eurooppalaisilla viinialueilla ja vaikeuttanut näin peltotöitä ja sadonkorjuuta.

Kansainvälinen viinijärjestö OIV (International Organization of Vine and Wine) on arvioinut aiemmin tänä vuonna, että viinien litramääräinen myynti laskee Euroopassa jopa 35 prosenttia vuonna 2020. Syiksi tähän on nähty koronaepidemian myötä muun muassa ravintoloiden sulkeminen, aukioloaikojen rajoittaminen, kokoontumisrajoitukset ja juhlimisen tyrehtyminen sekä koko majoitus- ja ravitsemusalan kriisi matkustusrajoitusten myötä. Monille viinitiloille viiniturismi on ollut tärkeä osa kassavirtaa, joka on nyt jäänyt paljolti kotimaisen kysynnän varaan. Kun kysyntä laskee, syntyy myös ylituotantoa. Viinitiloilla ei ole tarpeeksi tankkeja ja varastotilaa säilyttää edellisvuosien myymättömiä viinejä.

Pula työntekijöistä ja kysynnän lasku saavat aikaan tulonmenetyksiä

Rypäleitä jätetään tänä vuonna keräämättä niin tuotantorajoitusten kuin työntekijäpulan vuoksi. Kausityöntekijöistä on eurooppalaisilla viinitiloilla matkustusrajoitusten takia pulaa, ja tämä on vaikeuttanut tuotantoa keväisistä peltotöistä sadonkorjuuseen. Jo kevättyöt eurooppalaisilla viinitarhoilla tehtiin pitkälti paikallisella työvoimalla, kun yleensä sesonkityöntekijöitä on saatu erityisesti Etelä- ja Itä-Euroopasta. Pula poimijoista sadonkorjuun aikaan yhdistettynä kysynnän laskuun saa aikaan vielä suurempia tulonmenetyksiä: osa rypäleistä jää yksinkertaisesti poimimatta, ja pienempi sato tarkoittaa pienempiä tuloja.

Euroopan viinimaissa tuottajat voivat saada sekä kansallista että EU-tukea, joka parantaa viinitilojen mahdollisuuksia selviytyä mm. seuraavien keinojen avulla:

  • Markkinointiin ja kehittämistyöhön tarkoitettuja tukia saatetaan uudelleenohjata kriisistä selviytymiseen. Useilla alueilla on jo turvauduttu kriisitislaukseen, jota EU tukee. Viineistä on tislattu mm. käsidesiä.
  • Suurimpia sallittuja tuotantomääriä on rajoitettu laajasti mm. Toscanassa, Champagnessa ja suuressa osassa Espanjaa ylituotannon välttämiseksi.
  • Laskenut kysyntä, myymättömät edellisvuosien viinierät ja varastotilan puute saattavat ajaa viinitalot tilanteeseen, jossa on myös kannattavampaa jättää rypäleet maahan kuin tehdä niistä viiniä. Espanja on luvannut tukea maan viinialaa 92 miljoonalla eurolla, josta 10 miljoonaa käytetään hylättyjen rypäleiden kompensaatioon.
  • Ranskan hallitus on luvannut 250 miljoonaa euroa koko viinialan tukemiseen.

Eteläisen pallonpuoliskon viinimaat kuten Chile ja Argentiina, selvisivät tämän vuoden sadonkorjuusta lähes kuivin jaloin: aikainen sato oli jo suurilta osin korjattu, kun koronarajoitukset alkoivat. Kysynnän lasku tulee kohdistumaan toki myös näihin viinimaihin, ja koronan pidemmän aikavälin vaikutukset koko maailmanlaajuiseen viiniteollisuuteen jäävätkin vielä nähtäväksi.

Poikkeusaika on pakottanut kuluttajat ajattelemaan vastuullisesti

On sanottu, että kriisit eivät aiheuta muutoksia, vaan nopeuttavat niitä.

Korona on pakottanut meidät ajattelemaan vastuullisuutta monesta näkökulmasta: ostetaanko jatkossa yhä enemmän lähellä tuotettuja alkoholijuomia, jotka tukevat myös paikallista yrittämistä? Poikkeusaika on opettanut meidät noudattamaan yhä paremmin viranomaisten suosituksia ja määräyksiä. Vahvistuuko sen ansiosta terveystrendi ja jatkaako alkoholin kokonaiskulutus laskuaan? Miten käy viime vuosina vahvistuneen premiumsaation: ostetaanko jatkossakin vähemmän, mutta kalliimpia tuotteita?

Myös uudet pakkausmuodot, kuten kevyet, kierrätettävät ja ympäristöystävällisemmät hanapakkaukset, tetrat, viinipussit ja yhden annoskoon pakkaukset, ovat yleistymässä.

Mahtaako koronakriisi olla se korsi, joka katkaisee kamelin selän, ja havahduttaa meidät siirtymään sanoista tekoihin myös ilmastokriisin hidastamisessa?

Taina Vilkuna
Alkon tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine

#nofilter-blogitekstit