Luomumerkintä ei tarkoita lisäaineettomuutta tuotteessa

Lisäaineet ovat tärkeä osa tuotteita, sillä niiden avulla tuotteista saadaan laadukkaita, tasalaatuisia ja säilyviä. Alkon päivitetty opas kertoo alkoholijuomissa käytetyistä yleisimmistä lisä- ja vierasaineista.

Alkoholijuomien ja yleisesti elintarvikkeiden sisältämät lisä- ja vierasaineet nousevat säännöllisesti puheenaiheeksi mediassa. Kuluttajia kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti ympäristöä säästävät tuotteet ja valinnat. Asiakkaat haluavat tehdä tietoisia valintoja ja ymmärtää yhä syvemmin, mitä tuotteet sisältävät ja miten tuotteet ovat valmistettu. Luomutuote rinnastetaan usein myös lisäaineettomaksi tuotteeksi. Luomu- ja biodynaaminen-merkinnät tuotteissa ei kuitenkaan tarkoita, että tuotteessa ei olisi lisä- ja vierasaineita. Erilaisissa tuotantotavoissa (mm. rypäleiden ja viljan kasvatus ja käsittely) ja esimerkiksi tuotteiden luomusertifioinnissa kiinnitetään huomioita käytettyihin lisäaineisiin ja niiden määrään eri tuoteryhmien tuotteissa. Loppuvastuu merkintöjen oikeellisuudesta on tuotteen valmistajalla.

Lisäaineiden käytölle on olemassa vahvat perusteet niin elintarvikkeissa kuin alkoholijuomissakin. Niiden avulla tuotteista saadaan laadukkaita, tasalaatuisia ja säilyviä. Alkon päivitetty opas kokoaa yhteen yleisimmät alkoholijuomissa käytetyt lisäaineet, erityisesti viininvalmistuksessa käytettävät apuaineet sekä alkoholijuomissa mahdollisesti esiintyvät yleisimmät vierasaineet.

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät ja niiden oikeellisuus ovat tärkeä asia erityisesti allergioiden ja yliherkkyyden näkökulmasta. Alkon laadunvalvonnassa tuotteista määritetään mm. alkoholiprosentti, jota verrataan etikettimerkintään. Myös esimerkiksi luomumerkittyjen viinien rikkidioksidipitoisuus määritetään alkoholintarkastuslaboratoriossa (ACL). Analyysilla varmistetaan, että tuotteen rikkidioksidipitoisuus vastaa enintään luomuviinien lainsäädännön alennettua pitoisuutta. Tislatuista juomista määritetään metanolipitoisuus. Metanolia löytyy aina pieninä määrinä alkoholijuomista, ja se on suurina pitoisuuksina terveydelle erittäin vaarallista.

Nyt julkaistu päivitetty opas on tehty yhteistyössä Valviran ja Allergia- ja astmaliiton asiantuntijoiden kanssa. Allergia- ja astmaliiton työryhmän mukaan uutta tutkimustietoa alkoholijuomien ja sen sisältämien lisä- ja vierasaineiden yliherkkyydestä ei ole tuotettu sen jälkeen, kun opas julkaistiin edellisen kerran vuonna 2013. Gluteenittomuus on kuitenkin kasvava trendi, joka näkyykin gluteenittomien tuotteiden, erityisesti gluteenittomien oluiden lisääntyneenä määränä.

Nyt päivitetty opas julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Lisätietoa aiheista hakeville opas tarjoaa runsaasti linkityksiä mm. Eviran, Valviran, EFSA:n ja EU:n komission verkkosivuille.  Opas avaa myös lisä- ja vierasaineiden valvonnassa mukana olevien Alkon laadunvalvonnan, ACL:n ja Valviran erilaisia rooleja. Alkon laadunvalvonta ja ACL ovat vahvasti mukana Alkon valikoiman tuotteiden lisä- ja vierasainemäärien valvonnassa. Yhteistyöllä varmistamme, että Alkon hyllystä löytyvät tuotteet ovat tutkitusti laadukkaita ja turvallisia sekä etikettimerkinnät asianmukaisia.

Satu Aalto

kirjoittaja on kemisti alkoholintarkastuslaboratoriossa ACL:ssä

#nofilter-blogitekstit