#nofilter: Elämiseen riittävät palkat mullistaisivat naisten aseman

Meitä jokaista tarvitaan, jotta heikoimmassakin asemassa olevat naiset ja miehet saisivat työstään inhimillisen elannon.

Joka kymmenes ihminen maailmassa – eli 780 000 000 ihmistä – elää alle kahdella dollarilla päivässä, vaikka tekee työtä. Alle kahdella dollarilla.

Jos kansainvälisiin tuotantoketjuihin osallistuvien ihmisten tulot riittäisivät edes perustasoiseen ruokaan, asumiseen, terveydenhuoltoon, koulunkäyntiin ja pahan päivän varaan, maailma olisi erilainen. Miljoonien kylien paikallistalous hyrräisi paremmin, pikkufirmat kannattaisivat ja julkisia palveluita voitaisiin kehittää.

Inhimilliset tulot toisivat myös toivoa, ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuuden tunnetta sadoille miljoonille elantonsa eteen kamppaileville ihmisille. Ne rakentaisivat vakaampia yhteiskuntia ja kitkisivät muuttoliikkeiden juurisyitä.

Näin Kansainvälisen naistenpäivän (8.3.) ja tasa-arvon päivän (19.3.) aikaan on sopivaa huomata myös, että inhimilliset tulot vahvistaisivat naisten asemaa. Monilla aloilla matalimmin palkatuissa tehtävissä on etupäässä naisia. Etiopian kukkatiloilla tyypillinen alkupalkka on noin 50 dollaria kuussa, kun elämiseen riittävä palkka olisi 163 dollaria kuussa. Bangladeshilainen ompelija saa keskimäärin 79 dollaria kuussa, kun elämiseen riittävä palkka olisi 214 dollaria kuussa.

Elämiseen riittävien palkkojen ja tulojen teema on erityisen tärkeä elintarvikealalla, koska enemmistö äärimmäisessä köyhyydessä elävistä ihmisistä saa edelleen toimeentulonsa maataloudesta.

Inhimillisempien palkkojen ja tulojen saavuttaminen vaatii toimia meiltä kaikilta. Kuluttajat voivat suosia vastuullisuussertifioituja tuotteita ja kertoa yrityksille, että tuotantoketjujen läpinäkyvyys ja vastuullisuus on tärkeää. Tämän vuoden lokakuuhun asti terveiset voi välittää esimerkiksi täällä: www.reilukauppa.fi/tunneketjusi

Kansalaisjärjestöt voivat herätellä keskustelua ja tarjota työkaluja. Esimerkiksi me Reilussa kaupassa osallistumme Global Living Wage Coalitiossa kunnollisten laskelmien tekemiseen siitä, millaiset tulot oikeastaan riittävät elämiseen eripuolilla maailmaa. Tähän mennessä olemme tuottaneet laskelmat 15 ympäristössä – sekä laskumenetelmän, jota yrityksetkin voivat käyttää. Lisäksi sertifioimme kehitysmaissa maataloustuotantoa, jossa tuottajille ja työntekijöille maksetaan asteittain kohti elämiseen riittävää palkkaa nousevaa palkkaa.

Valtiot voivat varmistaa, että minimipalkat ovat elämiseen riittävällä tasolla ja kannustaa yrityksiä kartoittamaan ja korjaamaan omissa toimitusketjuissaan tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia.

Työntekijöiden järjestäytyminen on olennaista. Kansainvälisen työjärjestö ILOn tutkimukset osoittavat, että riittämättömiä palkkoja esiintyy eniten maissa, joissa ammattiliitot ovat heikkoja tai kollektiiviset palkkaneuvottelut harvinaisia.

Myös tuotantoketjujen eri vaiheisiin osallistuvilla yrityksillä on paljon valtaa. Jos vähittäiskauppiaat avaavat tarjouskilpailuja liian matalilla hinnoilla, vastuullisuuteen vakavasti suhtautuvat yritykset eivät pysty niihin osallistumaan. Jos yritykset eivät perehdytä toimittajiaan vastuullisuuden kasvavaan merkitykseen ja teetä kunnollisia auditointeja, vastuullisuuspuheet ovat tyhjiä.

Reilua ja rehtiä naisten- ja tasa-arvon päivää!

Tytti Nahi
kirjoittaja on Reilu Kauppa ry:n vaikuttamistyön päällikkö

#nofilter-blogitekstit