Nuoret erilaisten alkoholikulttuurien ristipaineessa

Eri kieli- ja kulttuuritaustasta Suomeen muuttavat perheet törmäävät usein erityisesti perheen nuorten kautta suomalaiseen alkoholikulttuuriin ja -tapoihin, jotka voivat poiketa radikaalisti perheen vanhempien tavoista ja tottumuksista.

Suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistuessa päihteisiin liittyvä keskustelu ja päihdekasvatus saavat uusia vivahteita. Muista kulttuureista Suomeen muuttavat törmäävät täysin erilaiseen alkoholinkäyttöön kuin ovat omassa kotimaassaan tottuneet. Joidenkin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vakaumus kieltää alkoholin käytön kokonaan ja joissakin maissa alkoholin käyttö ei vaan kuulu tapoihin. Se, mikä Suomessa on normaalia, on monessa maassa ja kulttuurissa epänormaalia.

Ristiriitoja syntyy, kun nuori omaksuu suomalaisia juomatapoja

Nuoret toimivat kuten kaveriporukassa toimitaan, ja vaikka omassa perheessä alkoholinkäyttö olisi täysin kiellettyä, voivat nuoret päätyä kokeilemaan ja käyttämään alkoholia. Aikuisten pitäessä kiinni omaksutuista juomatavoista ja -tottumuksista, perheiden sisäisiä ristiriitoja saattaa syntyä, kun perheen nuoret ottavat haltuunsa suomalaisia tapoja – myös juomatapoja.

Alkoholi ja muut päihteet voivat olla tabu, joista perheissä ei voida tai haluta puhua ja nuorten alkoholikokeiluilla voi olla vakavia seurauksia. Se, että oma nuori jää kiinni alkoholinkäytöstä, voi olla suuri häpeä vanhemmille. Vanhemmat menettävät oman yhteisönsä silmissä kasvonsa ja yhteisön paine asian ratkaisuun rajuillakin keinoilla on suuri. Myös nuori itse voi kokea perheensä ja yhteisönsä paineet, hän saattaa jäädä täysin yksin eikä löydä tilanteeseen apua tai ratkaisuja.

Vanhemmat ja nuoret voivat yhdessä rikkoa alkoholitabuja

Koulujen tarjoama päihdekasvatus voi tarjota alun yhteisille keskusteluille. Lapsille ja nuorille suunnattujen tuntien lisäksi vanhempainilloissa olisi hyvä käsitellä päihteitä joko nuorten kanssa yhdessä tai vanhempien kesken heidän vertaisuuttaan tukien. Yhdessä voidaan pohtia suomalaisen alkoholikulttuurin vaikutuksia nuorten ja perheen elämään. Vanhemmat voivat havahtua näkemään millaisessa ristipaineessa heidän nuorensa elävät. Nuoret puolestaan saavat ymmärrystä siitä, mitkä asiat vaikuttavat heidän vanhempiensa ajatusten taustalla. On tärkeää, että vanhemmat uskaltavat rikkoa oman kulttuurinsa tabuja ja ottaa oman nuorensa kanssa päihteet puheeksi.

Päihdekasvatuksen tulisi lähteä hyvän itsetunnon ja sosiaalisten taitojen rakentamisesta. On tärkeää ottaa nuorten lisäksi heidän vanhempansa mukaan päihteitä koskeviin keskusteluihin. Päihdekasvatuksessa on tärkeää ymmärtää ja huomioida se, että ihmiset elävät erilaisten kulttuurien vaikutuspiirissä ja antaa välineitä ja tukea asioiden käsittelyyn.

On selvää, että me päihdekasvattajat tarvitsemme päihdekasvatukseen uudenlaisia, kulttuurisensitiivisiä tapoja ja avuksemme eri kieli- ja kulttuuritaustaisia asiantuntijoita. Yhteiskunnan moninaistuminen vaatii myös päihdekasvatuksen moninaistumista.

Ulla Siimes
Toiminnanjohtaja

Melody Karvonen
Monikulttuurisuuden asiantuntija

Suomen Vanhempainliitto edistää kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyötä sekä vanhempien osallisuutta. Vanhempainliitto oli mukana vuosina 2014-2017 toteutetussa ånni-hankkeessa, jossa tuotettiin tietoa ja materiaalia kulttuurisensitiivisen päihdekasvatuksen tueksi. Hankkeessa tuotettu Juteltaisko? -malli löytyy Ehyt ry:n sivuilta.

Artikkelin pääkuva: Rich Smith / Unsplash

Teksti on julkaistu alun perin marraskuussa 2018 otsikolla "Maassa maan tavalla? Monimuotoistuvassa Suomessa myös päihdekasvatus kaipaa kulttuurisensitiivisyyttä." Päivitetty blogiteksti julkaistiin uudelleen marraskuussa 2020.

#nofilter-blogitekstit