Nuorten juhliminen huolettaa vanhempia

Tuleva viikonloppu, koulun päättäjäiset, lähestyvä abiristeily tai kesäfestarit herättävät monen vanhemman mielessä huolen sekaisia ajatuksia. Mitä jos minun nuoreni juo – mitä siitä seuraa?

Nuorille omassa kaveriporukassa kokoontuminen ja erilaisten siirtymävaiheiden juhliminen on tärkeä asia. On hienoa, että tärkeitä tapahtumia juhlitaan ja niistä iloitaan. Ystävät ja juhlat tuovat iloa ja väriä elämään. Juhlissa voi kuitenkin olla kääntöpuolensa. Päihteet saattavat olla osa myös alaikäisten juhlimista ja niiden kokeileminen on juhlissa helppoa.

Päihteitä on saatavilla, jos niitä haluaa

Kouluterveyskyselyn mukaan entistä useampi 8. ja 9. luokkalainen nuori on täysin raitis. Silti osa yläkoululaisista juo humaltuakseen. Nuorten kertoman mukaan alkoholia ja muita päihteitä on tarjolla ja saatavilla, jos niitä haluaa. Koska alaikäiset nuoret eivät voi ostaa alkoholia itse, sen hankkija tai tarjoaja on aikuinen. Joskus jopa oma vanhempi.

Nuoret toivovat vanhempien ottavan päihteet puheeksi

Nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käyttö mietityttää lähes kaikkia vanhempia. Päihdekasvatus on osa perusopetuksen sisältöjä, joten koulu on luonteva paikka keskustella nuorten kanssa aiheesta. Lisäksi monet koulut tarjoavat myös vanhemmille tilaisuuksia kuulla ja keskustella päihteistä. Päihdekasvatusta ei kuitenkaan voi jättää koulujen varaan, vaan jokaisen vanhemman on käytävä keskustelua ja tarvittaessa asetettava rajoja omalle nuorelleen.

Vanhemman on tärkeää olla kiinnostunut myös oman nuorensa juhla-aikeista: seurasta, jossa juhlia vietetään, paikasta, jossa juhlat on tarkoitus pitää sekä ruuasta ja juomasta, jota juhlissa on tarkoitus nauttia. Totaalikiellon sijaan on hyvä keskustella yhdessä nuoren kanssa juhlimisen reunaehdoista, esimerkiksi juhliin kulkemisesta, kotiintuloajasta, päihteiden käytöstä sekä turvakeinoista, jos jokin menee pieleen tai muuttuu vaaralliseksi.

Nuoret odottavat vanhemmilta aktiivisuutta päihteistä keskusteltaessa. Nuoret odottavat myös rajojen asettamista ja auktoriteetin ylläpitämistä. Nuorille vanhempien läsnäolo ja päihteistä keskusteleminen ovat osoitus siitä, että aikuiset välittävät ja haluavat olla läsnä heidän elämässään. Vanhemmat taas yleensä jakavat toistensa huolet nuorten päihteiden käytön suhteen. Moni vanhempi kaipaa muiden vanhempien kanssa käytävää keskustelua ja vertaistukea.

Seuraavan kerran, kun nuoresi suuntaa juhlimaan ystäviensä kanssa, ole rohkea! Jututa nuorta ja kannusta häntä kertomaan hänen tavastaan osallistua juhliin. Ota yhteyttä nuoren kavereiden vanhempiin ja keskustele heidän kanssaan suhtautumisestanne nuorten juhlintaan. Miettikää yhdessä, miten voitte olla nuorten tukena ja mahdollistaa päihteettömän juhlinnan. Ja jos kohtaat iltalenkilläsi juhlivien nuorten porukan, tarkistathan, että kaikilla nuorilla on tilanne hallussa?

Välittämällä ja yhdessä toimimalla voimme mahdollistaa iloiset ja turvalliset juhlat.

Ulla Siimes

Kirjoittaja on Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja sekä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen hän on valmis tekemään kaikkensa. Hänen unelmansa on, että jokainen vanhempi olisi oman lapsensa ja nuorensa lisäksi kiinnostunut näkemään ja kuulemaan myös muita lapsia ja nuoria.

Artikkelin pääkuva: Folio Images

Teksti on julkaistu alun perin kesäkuussa 2018 otsikolla "Koko kylä välittää?". Päivitetty blogiteksti julkaistiin uudelleen toukokuussa 2020.

Puhu alkoholista nuoren kanssa – pohtikaa yhdessä esimerkiksi:
  • Saako aikuinen käyttää alkoholia lapsen tai nuoren läsnä ollessa?
  • Millaisissa tilanteissa alkoholinkäyttö tai jonkun humalatila on ollut häiritsevää?
  • Millaisia vaikutuksia alkoholinkäytöllä on nuoren terveyteen ja elämään?
  • Mitä tehdä, jos joku julkaisee sosiaalisessa mediassa humalaisia kuvia itsestään tai muista?
  • Millaisilla sanoilla voi kieltäytyä kaverin tarjoamasta alkoholista?
  • Miten kertoa kaverille, ettei hänen kannattaisi juoda enempää?
  • Miten pitää toimia, jos kaveri sammuu?

#nofilter-blogitekstit