Sokerisen ihanan rommin haasteellinen hankintaketju

Meillä Suomessa rommia yhdistetään usein lämmikkeeksi talvipäivän kuuman juomaan. Rommien juuret ulottuvat kuitenkin kauas pohjolan pakkasista, aina 1400-luvun Karibianmeren alueelle. Rommilla uskottiin aikoinaan olevan parantavia vaikutuksia, ja sitä juotiin trooppisen ympäristön aiheuttamiin sairauksiin. Parantava uskomus on sittemmin paradoksaalisesti osoittautunut päivänvastaiseksi, sillä rommin valmistukseen liittyy oleellisesti sokeriruoko, jonka tuotanto-olosuhteiden tiedetään nykyisin aiheuttavat työntekijöille kroonista munuaissairautta, CKDnT:ta (Chronic Kidney Disease of undetermined causes).

Sokeri on yksi maailmankaupan vanhimmista tuotteista. Noin 75 % maailmalla tuotetusta sokerista valmistetaan sokeriruo’osta, ja sen viljely työllistää miljoonia ihmisiä. Sokeriruokoa kasvatetaan yli sadassa, pääasiassa kehittyvissä maassa. Se on monipuolinen hyödyke, jolla on paljon mahdollisuuksia myös uusien innovaation saralla, esimerkiksi biopolttoaineen lähteenä. Sokeriruo’osta valmistetaan perinteisesti myös melassia, siirappia ja sokeriruokomehua, joita käytetään niin rommien, sokeristen virvoitusjuomien, eläinruokien kuin monien muiden tuotteiden valmistuksessa.

CKDnT:n puhkeaminen liittyy olennaisesti sokeriruokoviljelmien pitkäaikaiseen työskentelyyn kuumissa työskentelyolosuhteissa yhdistettynä fyysiseen rasitukseen, nestevajaukseen ja torjunta-aineille altistumiseen. Maailmalla CKDnT:tä esiintyy sokeriruokoviljelmien ohella suolakaivoksilla ja riisin, kookoksen ja cashew -pähkinöiden tuotannossa työskentelevillä työntekijöillä Keski-Amerikassa, Intiassa ja Afrikassa. Työolosuhteet viljelmillä ovat usein heikot ja työntekijät ovat lähtöisin köyhistä olosuhteista. Sairaus on erityisesti pelloilla työskentelevien työikäisten miesten tauti, ja se johtaa pahimmillaan kuolemaan. Terveydenhuolto saattaa olla lähes olematonta ja olosuhteet usein haasteelliset vakavien tulehdusten hoitoon. On kuitenkin olemassa yksinkertaisia ja edullisia keinoja estää sairauden puhkeamista. Niitä ovat esimerkiksi varjon tarjoaminen pelloilla, säännölliset lepotauot sekä riittävä juomavesi työntekijöille (water, shade and rest). 

Rommien hankintaketjut ovat moniportaisia ja haasteellisia selvittää. Raaka-aine hankintaan usein sokerin pörssikaupasta, jonka myötä alkuperätieto katoaa helposti massaan. Erilaiset sertifiointijärjestelmät määrittelevät kriteerejä tuotteille ja niiden tuotannolle, ja lisää luotettavuutta vastuullisuuden huomioimiselle tuotannon eri vaiheissa. Sokerituotannon johtavin sertifiointijärjestelmä on Bonsucro, joka on vastikään lisätty Alkon hyväksymien eettisten sertifiointien joukkoon.

Vuosien saatossa Alko ja muut pohjoismaiset monopolit ovat erilaisilla tavoilla viestineet sonkeriruo’on tuotannon eettisistä ongelmista, ja tarjonneet erilaisia koulutuksia hankintaketjujen toimijoille. Kuluneiden kahden vuoden aikana olemme muun muassa järjestäneet pohjoismaisessa yhteistyössä kansainvälisen Sustainable Sugar -seminaarin (2019), jonka osallistujajoukko koostui tavarantoimittajista, juomavalmistajista sekä edustajista rommintuotantoketjun eri vaiheista.

Tilaisuuden jälkeen olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten La Isla Network ja Adelante Initiative -järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät paikan päällä Väli-Amerikan sokeriruokoviljelmillä CKDnT:hen sairastuneiden ihmisten hyväksi ja tarjoavat koulutusta hankintaketjun eri osapuolille. Lisäksi Alko ja pohjoismaisten alkoholimonopolien toimitusjohtajat allekirjoittivat tammikuussa yhteisen lausunnon, jossa yhteisesti sitoudumme vastuullisten toimintamallien edistämiseen rommien hankintaketjussa. Työtä tuotanto-olosuhteiden parantamiseksi voidaan kuitenkin tehdä virallisten sertifiointien ulkopuolellakin. Tarvitsemme yhteistyötä yli rajojen, viestintää ja aktiivista keskustelua.

Seuraava La Isla Networking ja Adelante Initiativen Water, shade, rest and sanitation -koulutus rommien hankintaketjun toimijoille järjestetään syyskuussa. Seuraa koulutusviestintää Alkon tavarantoimittajasivustolla alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

https://laislanetwork.org/
https://adelanteinitiative.org/
https://www.bonsucro.com/

#nofilter-blogitekstit