#nofilter: Voiko alkoholista viestiä vastuullisesti?

Melko turvallisesti voi väittää, että alkoholi on puhuttanut Suomessa aina. Varsinkin viimeisten vuosien aikana keskustelu on käynyt ajoittain kiivaana, kun lainsäädäntöä on uudistettu.

Alkoholi kiinnostaa useita erilaisia toimijoita yhteiskunnassa ja se on teema, jossa yhdistyvät ainakin kansantalous, yrittäjyys, kansanterveys ja yksilön vapaudet sekä velvollisuudet.

Ei ole yhdentekevää, miten alkoholista viestitään, sillä viestintä rakentaa todellisuutta. Miten tällaisesta monitahoisesta ilmiöstä voisi viestiä siten, että antaa siitä mahdollisimman toden kuvan? Entä kuinka alkoholista voisi viestiä mahdollisimman vastuullisesti?

Monta näkökulmaa – mutta ei ääripäätä

Alkoholi on monella tapaa normalisoitunut osaksi arkeamme, kuten lounas-rieslingiksi arkiaterialla tai lasilliseksi töiden jälkeen. Toisaalta alkoholi aiheuttaa miljardien kustannukset yhteiskunnalle. Alkoholiin liittyvät siis ainakin kulttuurinen ja terveydellinen näkökulma.

Nämä eivät ole saman ilmiön ääripäitä. Tolkku ei asu näiden näkökulmien välissä eikä tolkku ole kummankaan näkökulman yksinoikeus, vaan molemmat puolet ovat totta ja ne ovat yhtä aikaa läsnä ilmiössä nimeltä alkoholi.

Saman asian tarkastelu mahdollisimman monesta eri näkökulmasta tuottaa usein parhaan mahdollisen lopputuloksen. Alkoholia ei voi tarkastella vain yhdestä näkökulmasta, vaan siitä on viestittävä monipuolisesti eri kanteilta, ja yritettävä siten luoda kokonaiskuva aiheesta.

Asiakkaalla on oikeus tietää

Mielestäni lähtökohtana riippuvuutta ja haittoja aiheuttavasta tuotteesta viestittäessä on pidettävä sitä, että asiakkaalle tulee läpinäkyvästi kertoa, mikä tuote on kyseessä ja miten se vaikuttaa häneen. Vaikka kuinka ajattelisi alkoholia vain sen kulttuurisesta näkökulmasta, ei voi kieltää alkoholin terveydellisiä vaikutuksia tai välttää niistä viestimistä asiakkaalle. Toisaalta alkoholista keskusteleminen pelkästä terveydellisestä näkökulmasta ei ole totuudenmukaista edellinen kohta huomioiden.

Alkoholi vaikuttaa jokaiseen sitä juovaan, mutta se vaikuttaa myös meitä ympäröivään maailmaan. Alkoholilla on sosiaalisia vaikutuksia muun muassa perheisiin ja Suomessa asuu tuhansia lapsia, jotka joutuvat kotona pelkäämään korkin narahtaessa. Toisaalta alkoholituotanto esimerkiksi rasittaa maaperää, joten vaikutukset eivät jää ainoastaan Suomen rajojen sisään.

Mitä tästä sitten seuraa viestinnän näkökulmasta? Ajatukseni on, että kun yhdistetään alkoholin tarkastelu eri näkökulmista ja avoimuus, seuraa dialogia. Vuoropuhelu kehittää kaikkia siihen osallistuvia ja vie yhteistä aihetta eteenpäin.

Tähän pyrin omassa viestinnässäni ja työssäni, jota joka päivä teen. Pyrin viestimään rakentaen, vuorovaikuttaen, mutta avoimesti ja tosiasiat tunnustaen. Mielestäni näihin tekijöihin vastuullinen viestintä perustuu.

Ilari Ceder

Kirjoittaja on Alkon viestintäpäällikkö

#nofilter-blogitekstit