Ei tippa, vaan tapa - puhetta ja pohdintaa alkoholinkäytöstä

Alkoholin myynnissä on kyse muustakin kuin yksilönvapaudesta, sillä alkoholinkäyttöön liittyy paljon terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Alkon tavoitteena ei ole myydä mahdollisimman paljon alkoholia vaan vähentää alkoholin liialliseen käyttöön liittyviä haittoja yhteiskunnassa olemassa olollaan ja konkreettisin teoin.

Ei tippa, vaan tapa on yksi tapa herättää keskustelua alkoholinkäyttöön liittyvistä tavoista ja käyttötilanteista. Suomalaisten alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt ja se koskettaa monia meistä. Moni uskoo juovansa kohtuudella mutta oman alkoholinkäytön arviointi voi olla hankalaa.

Alkoholinkäyttöä voi pohtia monesta eri kulmasta

  • Haluatko vähentää? Alkoholinkäytön vähentämiseen on monia tapoja. Juo kerralla vähemmän, vaihda miedompaan tai alkoholittomaan vaihtoehtoon tai pidä taukoa juomisesta.

  • Onko alkoholinkäyttö vain jokaisen oma asia? Alkoholinkulutuksen arkipäiväistymisen myötä juomisesta aiheutuvat haitat heijastuvat usein myös lähipiiriin: perheeseen, läheisiin ja työyhteisöön.

  • Alkoholi ja raskaus eivät kuulu yhteen. Odotusaikaisella juomisella voi olla vakavia vaikutuksia syntyvään lapseen.

  • Alkoholihaitat ovat yhteiskunnallisesti merkittävä kustannuserä. Kustannuksia syntyy mm. työpoissaoloista, sairauskuluista ja työtehon alenemisesta

Alko haluaa tukea terveyttä ja hyvinvointia

Liikunta ja urheilu ovat hyviä tapoja hallita elämää ja edistää omaa terveyttä. Urheiluseuratoiminta on tapa liikuttaa suomalaisia ja saattaa kaiken ikäisiä suomalaisia terveellisten elämäntapojen äärelle. Seuratoiminta vahvistaa myös yhteisöllisyyttä, ketään ei jätetä ulkopuolelle. Alko on tukenut suomalaista seuratoimintaa jo vuosien ajan. Urheilugaalassa Alko on mukana yhden palkintokategorian palkitsijana. Alko palkitsee jo viidettä vuotta Vuoden urheiluseuraa. Alko tukee myös Olympiakomitean "Anna nuorelle siivet" -kampanjaa, jonka tarkoituksena on kerätä varoja Suomen Urheiluakatemioissa urheileville nuorille. 

Palkitsemisen lisäksi Alko tuo Urheilugaalassa esille alkoholihaittojen vähentämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta luontevia teemoja. Aikuisten tulisi varmistaa lapsille mahdollisuus harrastaa päihteistä vapaassa ympäristössä. Jokaisen alkoholia käyttävän aikuisen on hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään oman alkoholinkäytön vaikutuksia sekä omaan hyvinvointiin että läheisten hyvinvointiin. Ei tippa, vaan tapa kannustaa juuri tähän pohdintaan.