Ei tippa, vaan tapa – puhetta alkoholinkäytöstä

Alkoholin myynnissä on kyse muustakin kuin yksilönvapaudesta, sillä alkoholin käyttöön liittyy paljon terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Juomatapatutkimuksen mukaan ainakin 560 000 alkoholin käyttäjällä Suomessa on kohtalainen tai korkea pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. Alkoholin käytöllä voi olla vaikutuksia henkilön omaan, mutta myös läheisten hyvinvointiin. Juomatapatutkimuksen mukaan noin puoli miljoona suomalaista on kokenut vakavia vaikutuksia läheisen alkoholinkäytöstä.

Alkon tavoitteena ei ole myydä mahdollisimman paljon alkoholia. Sen sijaan tavoitteenamme on vähentää alkoholin liialliseen käyttöön liittyviä haittoja yhteiskunnassa sekä olemassa olollamme että konkreettisin vastuullisuusteoin.

Yksi näistä konkreettisista vastuullisuusteoista on Ei tippa, vaan tapa -teema. Tämän teeman tarkoituksena on herättää keskustelua alkoholinkäyttöön liittyvistä tavoista ja käyttötilanteista.

Alkoholinkäyttöä voi pohtia useasta eri näkökulmasta

  • Haluatko vähentää alkoholinkulutustasi? Alkoholinkäytön vähentämiseen on monia tapoja. Juo kerralla vähemmän, vaihda miedompaan tai alkoholittomaan vaihtoehtoon tai pidä taukoa juomisesta.
  • Onko alkoholinkäyttö vain jokaisen oma asia? Alkoholinkulutuksen arkipäiväistymisen myötä juomisesta aiheutuvat haitat heijastuvat usein myös lähipiiriin: perheeseen, läheisiin ja työyhteisöön.
  • Alkoholi ja raskaus eivät kuulu yhteen. Odotusaikaisella juomisella voi olla vakavia vaikutuksia syntyvään lapseen.
  • Tehdään lasten harrastuksista alkoholista vapaata aikaa. Aikuisten tulisi varmistaa lapsille mahdollisuus harrastaa päihteistä vapaassa ympäristössä.
  • Päihteet, alkoholi mukaan lukien, aiheuttavat vuosittain satojen miljoonien eurojen kustannukset yrityksille, yhteiskunnalle ja veronmaksajille. Kustannuksia työpaikoille syntyy esimerkiksi sairauspoissaoloista, sairauskuluista ja työtehon alenemisesta.

Alko tukee terveyttä ja hyvinvointia

Liikunta ja urheilu ovat hyviä tapoja hallita elämää ja edistää omaa terveyttä. Urheiluseuratoiminta on tapa liikuttaa suomalaisia ja saattaa kaiken ikäisiä suomalaisia terveellisten elämäntapojen äärelle. Seuratoiminta vahvistaa myös yhteisöllisyyttä, ketään ei jätetä ulkopuolelle. Alko on tukenut suomalaista seuratoimintaa jo vuodesta 2003 alkaen. Lisäksi Alko on ollut mukana palkitsemassa vuoden urheiluseuraa Urheilugaalassa vuodesta 2015 lähtien.