Ei tippa, vaan tapa - kuka ottaa kopin, jos tipasta tulee tapa - tilaisuuden ohjelma

Jo yksi viinilasi voi viedä huomisen mehut. Auttaako alkoholi jaksamaan työelämässä? Voiko työelämän alkoholihaittoja ehkäistä ja kenen vastuulla puheeksiotto on?

Näihin ja muihin alkoholia ja työelämää koskettaviin kysymyksiin etsimme yhdessä vastauksia Helsingissä pidettävässä käytännönläheisessä aamupäiväseminaarissa 8.3.2019. Tilaisuus on jatkoa Alkon lokakuussa 2018 järjestämälle Ei tippa vaan tapa - puhetta alkoholista -tilaisuudelle. 

Tilaisuuden ohjelma

8.30 Saapuminen ja kahvitarjoilu
9.00 Tilaisuuden avaus, Maritta Iso-Aho, viestintäjohtaja, Alko Oy
9.10 Onko alkoholista lääkkeeksi mielenterveyden ongelmiin? Sari Aalto-Matturi, Toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura
9.55 Miksi ja miten puheeksioton taitoja kannattaisi kehittää? Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö
10.30 tauko
10.45 Työterveyden rooli ennaltaehkäisyssä, puheeksiotossa ja hoidossa, Petra Vanni, työterveyshuollon erikoislääkäri, Mehiläinen
11.30 Päihteistä aiheutuvien riskien hallinta päihdeohjelman avulla, Hanna Pratsch, asiantuntija, Työturvallisuuskeskus 
11.55 Päätössanat

Puhujat

Sari Aalto-Matturi

Sari Aalto-Matturi on valtakunnallisen mielenterveysjärjestön, Suomen Mielenterveysseuran, toiminnanjohtaja. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä ja toiminut myös vuosina 2012-2017 Alkon hallituksessa.
Pirkko Hakkarainen


Pirkko Hakkarainen toimii verkkopalvelupäällikkönä ja työelämä-kehitysohjelman vastuuhenkilönä A-klinikkasäätiössä, jonka sähköiset palvelut tavoittavat keskimäärin 321 000 yksilöityä kävijää joka kuukausi. Esimiehiä valmennetaan verkkokurssittaen organisaatioyhteistyönä. Lisätietoa otapuheeksi.fi

Petra Vanni

Petra Vanni on valmistunut lääkäriksi Turussa vuonna 2003, ja työterveyshuollon erikoislääkäriksi Helsingissä keväällä 2018. Hän haluaisi tulevaisuudessa vielä suorittaa kouluttajalääkärin pätevyyden ja toimia tutorina tuoreille työterveyshuollossa aloitteleville lääkäreille. Petra toteaa, että "Työterveyshuollossa on ilo toimia sekä yksilötasolla että yritystasolla - pidän omaa työtäni siksi hyvin monipuolisena". 

Hanna Pratsch

Hanna Pratsch toimii Työturvallisuuskeskuksessa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin asiantuntijana. Aikaisemmin hän työskenteli työterveyshoitajana ja nyt yli kymmenen vuotta työhyvinvoinnin asiantuntijana. Työturvallisuuskeskuksessa Hanna toimii mm. Työelämän päihdeasiantuntijat ryhmän koordinoijana ja lisäksi työterveyshuollon asiantuntijana. Esimieskoulutusten suunnittelu ja toteutus kuuluu hänen toimenkuvaansa, samoin työterveyshuollon ja työkykyjohtamisen asiantuntijuus.

 

Riina Nihti, Kaarlo Simojoki ja Tatu Vanninen (vasemmalta oikealle)