Ei tippa, vaan tapa: neuvoja arjen kohtaamisiin -seminaari 8.3.2019

Jo yksi viinilasi voi viedä huomisen mehut. Auttaako alkoholi jaksamaan työelämässä? Voiko työelämän alkoholihaittoja ehkäistä ja kenen vastuulla puheeksiotto on?

Näihin ja muihin alkoholia ja työelämää koskettaviin kysymyksiin etsimme yhdessä vastauksia Alkon järjestämässä seminaarissa 8.3.2019. Tilaisuus oli suunnattu HR-asiantuntijoille, esimiehille, sosiaali- ja terveysalan toimijoille, päättäjille sekä alan opiskelijoille. Tilaisuus oli jatkoa Alkon lokakuussa 2018 järjestämälle Ei tippa vaan tapa - puhetta alkoholista -seminaarille.

Onko alkoholista lääkkeeksi mielenterveyden ongelmiin, pohdittiin Suomen mielenterveysseuran Sari Aalto-Matturin puheenvuorossa. Vaikka suomalaisessa kulttuurissa alkoholi ajatellaankin ”sosiaalisena liukasteena” ja sen käyttö liittyy usein mielenterveyden kannalta positiivisiin tilanteisiin kuten juhliin tai yhdessä oloon, tutkimustulokset osoittavat, että alkoholin ja masennusoireiden välillä on selkeä yhteys. Alkoholi mielletään usein myös uni- tai stressilääkkeeksi, mutta jo pienikin määrä alkoholia heikentää unen laatua.

Päihteet, alkoholi mukaan lukien, aiheuttavat tutkimuksen mukaan vuosittain satojen miljoonien eurojen kustannukset yrityksille, yhteiskunnalle ja veronmaksajille. Kustannukset ovat jo merkittävä syy nostaa päihdeongelmat puheeksi työpaikalla. Taloudellisen näkökulman lisäksi on syytä muistaa myös inhimillinen näkökulma. Päihteillä on vaikutus ihmiseen itseensä, hänen lähipiiriinsä ja mahdollisesti myös työyhteisöön, muistuttaa A-klinikkasäätiön Pirkko Hakkarainen. Avoimen keskustelukulttuurin rakentaminen työpaikoilla on avainasemassa. Edistä oman työpaikkasi työhyvinvointia ja päihdehaittojen ehkäisyä ehdottamalla henkilöstöhallinnolle Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssia. Linkki ilmaiseen kurssiin löytyy seminaarimateriaaleista.

Seminaarissa kuultiin myös Mehiläisen Petra Vannin puheenvuoro työterveyden roolin tärkeydestä tunnistaa liiallinen alkoholin käyttö. Työterveyden ammattilaisella on useita keinoja tunnistaa alkoholin liikakäyttö. Työnantaja ei kuitenkaan saa siirtää vastuuta kokonaan työterveyteen, vaan ongelmia tulee pystyä käsittelemään yhteistyössä työnantajan, työntekijän ja työterveyden kanssa.

Viimeisessä puheenvuorossa työturvallisuuskeskuksen Hanna Pratsch muistutti, että päihdeohjelma lisää työhyvinvointia. Työyhteisön kannalta tärkeä taito on nostaa päihteiden käytön epäilykset esiin. Työnantajan näkökulmasta haittojen ennaltaehkäisy on myös riskien hallintaa. Työntekijän kannalta taas asiallinen ja avoin suhtautuminen tekee hankalankin asian käsittelystä työyhteisössä hieman helpompaa. Onko työpaikallasi laadittu päihdeohjelma? Katso vinkit ohjelman luomiseen seminaarimateriaalista.

Seminaarin esitykset