Puhutteleeko luomu, vetoaako eettinen

Teet vastuullisen juomavalinnan hakemalla Alkon valikoimasta eettisen tai ympäristösertifioidun tuotteen. Ne kertovat tuottajan sitoutumisesta vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Vastuulliseen tuotevalikoimaamme sisältyvät myös matala-alkoholiset ja alkoholittomat juomat, sekä valikoiman kehittäminen tavarantoimittajien tasapuolinen kohtelu huomioiden.

Satojen juomien luomuvalikoima

Saimme Alkoon ensimmäisen sertifioidun luomuviinin jo vuonna 1994. Luomun osuus on ollut jatkuvasti kasvussa, ja nykyään valikoimassamme on luomuksi sertifioituja tuotteita jo useampia satoja.

Luonnonmukaisella eli luomu-tuotantotavalla tavoitellaan maataloudessa ennen kaikkea hyötyjä maan viljelykunnon eli hedelmällisyyden ja ympäröivän luonnonympäristön parantuneen tilan ja biodiversiteetin kannalta. Viinintuotannossa luomun kriteereihin liittyy myös matalampi sallittu sulfidimäärä lopputuotteessa, ja luonnollisestikin mahdollisimman pienet vierasainejäämät. Luomutuotannon hyötynä vielä laajemmassa mittakaavassa on viljelymaan hiilensitomiskyvyn parantumisen suotuisa merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemiselle.

Luomumerkittyjen tuotteiden lisäksi valikoimasta löytyy biodynaamisesti tuotettuja puna- ja valkoviinejä sekä samppanjaa. Biodynaaminen viljelymuoto on ollut erityisesti Ranskassa nouseva trendi, mutta joitain tuotteita on myös Espanjasta, Italiasta, Itävallasta ja Saksasta sekä Kalifornian osavaltiosta.

Luomuviljelyn ja sertifioinnin periaatteita
 • maaperän käsittely ylläpitää sen luonnollista hedelmällisyyttä ja elämää
 • kasvinsuojelutoimet perustuvat luonnollisiin prosesseihin, eivätkä haittaa muuta ympäristöä; vain rajallista kasvinsuojelu- aineiden käyttöä
 • siemenkylvöissä ja muissa kasvien lisäämisissä tarvittava materiaali tuotettu sertifioidulla luonnonmukaisella tavalla
 • eri vaiheissa käytetyt puhdistusaineet EU-hyväksyttyjä
 • luomusertifikaatit ovat suurelta osin maakohtaisia, varsinkin EU:n ulkopuolella.

Eettisen kaupan tuotteita jo vuodesta 2007

Alkolla on valikoimissaan kymmeniä kansainvälisesti sertifioituja eettisen kaupan tuotteita. Eettinen kauppa perustuu ajatukselle, että työntekijälle maksetaan asianmukainen korvaus työstään, ja että työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet ovat kunnolliset. Fair Trade, Fair for life tai For life -sertifioiduilla tuotteilla on yleisesti hyväksytty auditointijärjestelmä. Eettisen kaupan sertifioituja tuotteita löytyy sekä viinien, panimotuotteiden että väkevien tuoteryhmistä.

Eettisten tuotteiden valikoiman kehittämisen lisäksi Alko on tehnyt sosiaalisen vastuun yhteistyötä Business Social Compliance Initiative BSCI:n jäsenenä vuodesta 2012 ja auditoi riskimaiden tuottajia eettisten toimintaperiaatteiden varmistamiseksi.

Monopoliasema velvoittaa kotimaassa

Alko kantaa vastuuta myyntiin hankkimiensa tuotteiden kautta alkoholia tuottavien maiden ihmisoikeus- ja työoikeus- sekä ympäristökysymyksistä. Kotimaassa asetus alkoholijuomayhtiön toiminnasta sekä yksinoikeusasema säätelevät Alkon hankintatoimintaa.

Asetuksen mukaisesti päätökset Alkon alkoholijuomavalikoimasta on tehtävä tasapuolisin ja syrjimättömin perustein riippumatta valmistajan tai myyjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta.

Eettisten sertifiointien periaatteita
 • kehittyvien maiden viljelijät saavat tuotteistaan ja työstään oikeudenmukaisen korvauksen
 • työntekijät työskentelevät asiallisissa työolosuhteissa
 • työntekijöillä on oikeus liittyä ammattiyhdistyksiin
 • tuotannossa noudatetaan ympäristökriteereitä
 • tuotteilta edellytetään jäljitettävyyttä
 • valvontajärjestelmässä sertifioidaan tuotteita ja raaka-aineita.