Eettiset sertifioinnit ottavat huomioon ihmiset ja ympäristön

Alkon valikoimista löytyy eettisesti sertifioituja tuotteita viinien, väkevien sekä alkoholittomien tuotteiden joukosta.

Eettisten sertifioinnit ottavat kriteereissään ympäristönäkökulmien lisäksi huomioon myös ihmisten hyvinvoinnin tuotannon eri vaiheissa.

Alkon valikoimista löytyy Reilu kauppa eli Fair TradeFair for Life ja For life -sertifioituja tuotteita.

Reilu kauppa, Fair Trade 

Reilun kaupan sertifikaatti

Reilu kauppa -sertifikaatin piiriin kuuluvat viljelijät muodostavat osuuskuntia, joille maksetaan tuotemyynnistä kertyneen summan lisäksi Reilun kaupan lisää. Lisän käyttötarkoituksen osuuskunnan viljelijät määrittelevät yhdessä. Varat voidaan käyttää esimerkiksi tuotannon tehostamiseen tai vaikka työntekijöiden lasten koulun rakentamiseen.

Reilu kauppa -sertifioidun tuotteen tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä viljelijöiden hyvinvointia että luontoa. Työntekijöiden palkan tulee olla vähintään lain määrittämä, työntekijöillä tulee olla oikeus järjestäytyä ja heillä tulee olla oikeus lomaan. Lapsityövoiman käyttäminen on kielletty.

Katso Reilu kauppa -tuotteet

Fair for LifeFair for Life -sertifikaatti edistää sosiaalisen vastuun näkökulmien toteutumista ja Reilun kaupan -periaatteita maataloudessa, tuotannossa ja kaupankäynnissä. Fair for Life -ohjelma tukee For Life -sertifiointia, sillä Fair for Life keskittyy erityisesti tuotteen näkökulmaan, kun taas For Life keskittyy yritysnäkökulmaan. 

Katso Fair for Life -tuotteet

For LifeFor Life -sertifikaatin perustana on yritysten sitoutuminen vastuullisuuden toteuttamiseen omassa toiminnassaan. For Life -sertifikaatin avulla yritys voi tunnistaa ja arvioida sosiaalisen- sekä ympäristövastuun riskitekijöitä sekä tähdätä toiminnassaan jatkuvaan parantamiseen vastuullisuuden saralla.

Myös tuote voi saada For Life -sertifikaatin. Silloin tuotteen hankintaketjun tulee olla tarkastettu ja tuotteen raaka-aineista 80 % tulee olla For Lifen tai vastaavan vastuullisuushankkeen hyväksymiä.

For Life -ohjelma tukee Fair for Life -sertifiointia, sillä Fair for Life keskittyy erityisesti tuotteen näkökulmaan, kun taas For Life keskittyy yritysnäkökulmaan.

Katso For Life -tuotteet

Eettisyyden varmistamisessa haasteena monimutkaiset hankintaketjut

Alko hankkii tuotteita noin 70 eri maasta. Hankintaketjussamme on yli 600 juomatoimittajaa ja noin 1 700 muuta palvelun tai tavarantoimittajaa. Tuotteiden hankintaketjut ovat moniportaisia ja monimutkaisia. Lue lisää ihmisoikeuksista Alkon hankintaketjussa.