Vihreä valinta -merkintä kertoo juoman ympäristöystävällisyydestä

Vihreä valinta -merkintä kertoo juoman tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen. Tunnetko jo Vihreä valinta -symbolit?

Alkon valikoiman Vihreä valinta -merkintä kertoo juoman tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen. Vihreä valinta -symboleita on seitsemän:

Alkuviini

Alkuviini-symboli

Alkuviinit, joita kutsutaan myös luonnonviineiksi tai natuviineiksi, kasvatetaan ja valmistetaan luonnonmukaisin menetelmin ilman synteettisiä kemikaaleja. Esimerkiksi synteettisiä torjunta-aineita ei käytetä lainkaan. Myöskään viinin valmistuksessa ei yleensä käytetä lainkaan kemikaaleja, sillä alkuviinejä ei kirkasteta, suodateta tai stabiloida. Myös viinin säilöntäaineena käytettyjä sulfiitteja eli rikkiyhdisteitä on alkuviineissä tavallista vähemmän. Lue lisää alkoholijuomien lisä- ja vierasaineista.

Alkuviinien suosio on kasvanut maailmalla ja Suomessa. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia alkoholijuomien raaka-aineista, valmistusmenetelmistä ja lisäaineista. Lue lisää alkuviineistä.

Alkuviineille ei ole Euroopassa olemassa yhteistä sääntelyä tai sertifikaatteja. Kuitenkin esimerkiksi Ranskassa on vuodesta 2020 alkaen ollut käytössä alkuviinille Vin méthode nature -merkintä. Alkon valikoiman alkuviinit on merkitty alkuviineiksi tuottajan ilmoituksen perusteella.

Tutustu valikoimamme alkuviineihin >>

Biodynaaminen

Biodynaaminen-symboli

Biodynaaminen viljely täyttää luomutuotannon vaatimukset ja sillä on samat positiiviset ympäristövaikutukset. Merkittävin ero on biodynaamisten valmisteiden käyttö, joita viljelijät käyttävät esimerkiksi köynnösten kasvun tehostamiseksi ja tuholaisten torjunnassa. Tämän lisäksi biodynaamisessa viljelyssä noudatetaan tarkkaa luonnon rytmiä, joka perustuu maan liikkeisiin, vuodenaikojen vaihteluun, kuunkiertoon ja vuorokausirytmiin.

Maailmanlaajuisesti yleisin sertifikaatti biodynaamisesti viljellylle tuotteelle on Demeter-sertifikaatti. Kaikilla Alkon valikoiman biodynaamisilla tuotteilla on myös luomusertifiointi.

Tutustu valikoimamme biodynaamisiin tuotteisiin >>

Hiilineutraali

Hiilineutraali-symboli

Hiilineutraalin tuotteen raaka-aineiden viljelyn, tuotteeksi valmistamisen, pakkauksen ja pakkaamisen sekä näiden vaiheiden välisten kuljetusten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt on sertifioidusti selvitetty, päästöjä on todennetusti vähennetty ja jäljellejäävät päästöt on kompensoitu.

Alkon valikoimassa Hiilineutraali-symbolilla merkitään ne tuotteet, joilta löytyy jokin näistä hiilineutraaliussertifikaateista:

Tutustu valikoimamme hiilineutraaleihin tuotteisiin >>

Kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen sertifiointi -symboli

Kestävän kehityksen sertifiointi kertoo kestävän kehityksen edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä juomatuotannossa. Symboli kokoaa alleen kansainvälisiä tai alkuperämaassa annettuja sertifikaatteja, jotka huomioivat kestävän kehityksen periaatteet raaka-aineen viljelyssä sekä juoman valmistamisessa. Sertifiointien kriteerit eroavat toisistaan. Kuitenkin esimerkiksi viinin viljelyssä ja -valmistuksessa tyypillisiä kestävän kehityksen toimenpiteitä ovat veden- ja energiankulutuksen pienentäminen sekä uusiutuvan energian käyttäminen. 

Alkon valikoimassa Kestävän kehityksen sertifiointi -symbolilla merkitään ne tuotteet, joilta löytyy jokin näistä kestävän kehityksen sertifioinneista:

Tutustu valikoimamme Kestävän kehityksen sertifiointi -symbolilla merkittyihin tuotteisiin >>

Luomu

Luomu-symboli

Luonnonmukaisella eli luomutuotannolla tavoitellaan viljelysmaan parempaa hedelmällisyyttä sekä ympäröivän luonnon monimuotoisuuden parantumista. Luomutuotannossa viljelysmaan kyky sitoa ilman hiilidioksidia kasvaa, millä on suotuisia vaikutuksia myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.

Luomuviinien kriteereihin sisältyy, että tuotteessa on vähemmän sulfiitteja eli rikkiyhdisteitä, joita käytetään viinien säilöntäaineena. Myös muut vierasainemäärät ovat luomutuotteissa pienemmät. Luomu-merkintä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tuotteessa olisi lainkaan lisä- tai vierasaineita. Lue lisää alkoholijuomien lisä- ja vierasaineista.

Luomuviljelyn ja -sertifioinnin periaatteita ovat esimerkiksi:

  • Maaperän käsittely ylläpitää sen luonnollista hedelmällisyyttä ja elämää.
  • Luomutuotannossa ei käytetä synteettisiä kemikaaleja, luonnolliset torjunta-aineet ovat kuitenkin sallittuja. Lue lisää torjunta-aineista viinin viljelyssä.
  • Tuotannon eri vaiheissa käytetyt puhdistusaineet EU:n hyväksymiä.

Vihreä valinta -merkinnän Luomu-symboli kokoaa alleen useita kansainvälisiä luomusertifikaatteja.

Tutustu valikoimamme luomutuotteisiin >>

Vegaaninen

Vegaaninen-symboli

Vegaanisen juoman valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan eläinperäisiä ainesosia tai materiaaleja, eikä vegaaninen alkoholijuoma sisällä eläinperäisiä raaka-aineita. Esimerkiksi normaalissa viinin tuotannossa juoman kirkastamiseen saatetaan käyttää liivatetta, kananmunaa, kaseiinia eli eläinperäistä proteiinia tai kalaliimaa. Lue lisää vegaanisista viineistä.

Vegaanisuudelle ei ole kansainvälistä, yhtenäisesti valvottua standardia tai sertifikaattia. Alkon valikoiman vegaaniset tuotteet on merkitty vegaanisiksi tuottajan ilmoituksen perusteella.

Tutustu valikoimamme vegaanisiin tuotteisiin >>

Ympäristövastuullinen pakkaus

Ympäristövastuullinen pakkaus -symboli

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä ympäristövaikutus.

Alkon valikoimassa Ympäristövastuullinen pakkaus -symbolilla merkitään:

  • Panimotuotteiden enintään 220 g painavat 0,33 litran kokoluokkaa olevat sekä enintään 300 g painavat 0,5 litran lasipullot.
  • Viinien enintään 420 g painavat 0,75 litran lasipullot.
  • Kuohuviinien enintään 835 g painavat 0,75 litran lasipullot.
  • Väkevien enintään 450 g painavat 0,7 litran lasipullot.
  • Ympäristösertifioidut pakkaukset: Esimerkiksi nestekartonkipakkauksen FSC-merkintä (Forest Stewardship Council), pakkauksen Joutsenmerkki tai kierrätetyn PET-muovin käytöstä kertova sertifikaatti, esimerkiksi Global Recycled Standard, Recycled Content Certification tai IPCC PLUS, kertovat tuottajan sitoutumisesta kestävään kehitykseen.

Yleisesti ottaen, mitä kevyempi pakkaus, sitä pienempi on pakkauksen ympäristövaikutus. Ympäristövaikutuksiltaan pienempiä juomapakkauksia ovat siis myös esimerkiksi muovipullo ja kartonkipakkaus. Nämä pakkaukset merkitään Ympäristövastuullinen pakkaus -symbolilla kuitenkin vain silloin, jos pakkausmateriaali on ympäristösertifioitu tai alkuperäsertifioitua kierrätysmateriaalia. Lue lisää Ympäristövastuullinen pakkaus -symbolista.

Tutustu valikoimamme tuotteisiin ympäristövastuullisissa pakkauksissa >>

Miten löydät Vihreä valinta -merkityt tuotteet?

Tuotteella olevat Vihreä valinta -symbolit löytyvät myymälässä hintalapusta. Lisäksi Vihreä valinta -tuotteiden hintalaput on usein merkitty vihreällä taustavärillä. Luomutuotteiden hintalapuissa on vihreän taustavärin lisäksi usein näkyvillä myös erillinen pyöreä luomumerkki.

Verkkokaupassa kunkin tuotteen tuotekortilta löydät tuotteella olevat Vihreä valinta -symbolit. Verkkokaupassa voit myös etsiä Vihreä valinta -tuotteita hakusuodattimien Vihreät & eettiset -välilehdeltä.