Vihreä valinta -merkintä kertoo juoman ympäristöystävällisyydestä

Alkon valikoiman Vihreä valinta -merkinnän alta löytyvät tuotteet kertovat, että juomatuottaja on sitoutunut toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristövaikutukset ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Tunnetko jo Vihreä valinta -symbolit?

Vihreä valinta -symboleita on kuusi:

Luomu

Luomu symboli

Luonnonmukaisella eli luomutuotannolla tavoitellaan viljelysmaan parempaa hedelmällisyyttä sekä ympäröivän luonnon monimuotoisuuden parantumista. Luomutuotannossa viljelysmaan kyky sitoa ilman hiilidioksidia kasvaa, millä on suotuisia vaikutuksia myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.

Luomuviinien kriteereihin sisältyy, että tuotteessa on vähemmän sulfiitteja eli rikkiyhdisteitä, joita käytetään viinien säilöntäaineena. Myös muut vierasainemäärät ovat luomutuotteissa pienemmät. Luomu-merkintä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tuotteessa olisi lainkaan lisä- tai vierasaineita. Lue lisää alkoholijuomien lisä- ja vierasaineista.

Luomuviljelyn ja -sertifioinnin periaatteita ovat esimerkiksi:

 • Maaperän käsittely ylläpitää sen luonnollista hedelmällisyyttä ja elämää.
 • Luomutuotannossa ei käytetä synteettisiä kemikaaleja, luonnolliset torjunta-aineet ovat kuitenkin sallittuja. Lue lisää torjunta-aineista viinin viljelyssä.
 • Tuotannon eri vaiheissa käytetyt puhdistusaineet EU:n hyväksymiä.

Luomu-symboli kokoaa alleen useita kansainvälisiä luomusertifikaatteja. Jokaisen luomusertifioinnin myöntää kunkin maan kansallinen taho.

Katso luomutuotteet

 Biodynaaminen

Biodynaaminen symboli

Biodynaaminen viljely täyttää luomutuotannon vaatimukset ja sillä on samat positiiviset ympäristövaikutukset. Merkittävin ero on biodynaamisten valmisteiden käyttö, joita viljelijät käyttävät esimerkiksi köynnösten kasvun tehostamiseksi ja tuholaisten torjunnassa. Tämän lisäksi biodynaamisessa viljelyssä noudatetaan tarkkaa luonnon rytmiä, joka perustuu maan liikkeisiin, vuodenaikojen vaihteluun, kuunkiertoon ja vuorokausirytmiin.

Maailmanlaajuisesti yleisin sertifikaatti biodynaamisesti viljellylle tuotteelle on Demeter-sertifikaatti. Kaikilla Alkon valikoiman biodynaamisilla tuotteilla on myös luomusertifiointi.

Katso biodynaamiset tuotteet

 Vegaaninen

Vegaaninen symboli

Vegaanisen juoman valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan eläinperäisiä ainesosia tai materiaaleja, eikä vegaaninen alkoholijuoma sisällä eläinperäisiä raaka-aineita. Esimerkiksi normaalissa viinin tuotannossa juoman kirkastamiseen saatetaan käyttää liivatetta, kananmunaa, kaseiinia eli eläinperäistä proteiinia tai kalaliimaa. Lue lisää vegaanisista viineistä.

Vegaanisuudelle ei ole kansainvälistä, yhtenäisesti valvottua standardia tai sertifikaattia. Alkon valikoiman vegaaniset tuotteet on merkitty vegaanisiksi tuottajan ilmoituksen perusteella.

Katso vegaaniset tuotteet

 AlkuviiniAlkuviinit, joita kutsutaan myös luonnonviineiksi tai natuviineiksi, kasvatetaan ja valmistetaan luonnonmukaisin menetelmin ilman synteettisiä kemikaaleja. Esimerkiksi synteettisiä torjunta-aineita ei käytetä lainkaan. Myöskään viinin valmistuksessa ei yleensä käytetä lainkaan kemikaaleja, sillä alkuviinejä ei kirkasteta, suodateta tai stabiloida. Myös viinin säilöntäaineena käytettyjä sulfiitteja eli rikkiyhdisteitä on alkuviineissä tavallista vähemmän. Lue lisää alkoholijuomien lisä- ja vierasaineista.

Alkuviinien suosio on kasvanut maailmalla ja Suomessa. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia alkoholijuomien raaka-aineista, valmistusmenetelmistä ja lisäaineista. Lue lisää alkuviineistä.

Alkuviineille ei ole Euroopassa olemassa yhteistä sääntelyä tai sertifikaatteja. Kuitenkin esimerkiksi Ranskassa on vuodesta 2020 alkaen ollut käytössä alkuviinille "Vin méthode nature" -merkintä. Alkon valikoiman alkuviinit on merkitty alkuviineiksi tuottajan ilmoituksen perusteella.

Katso alkuviinit

 Paikallinen kestävän kehityksen sertifiointi

Paikallinen ekosertifiointi symboli

Tuotteen alkuperämaassa annettu sertifiointi kertoo kestävän kehityksen edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä juomatuotannossa. Paikallisten sertifiointien vaatimukset vaihtelevat jonkin verran maasta riippuen. Kuitenkin esimerkiksi viinin viljelyssä ja -valmistuksessa tyypillisiä toimenpiteitä ovat veden ja energiankulutuksen säästäminen sekä uusiutuvan energian käyttäminen. Esimerkiksi luomutuotannossa ei näille toimenpiteille aseteta lainkaan vaatimuksia.

Alko on määritellyt seuraavat perusteet paikalliselle kestävän kehityksen sertifiointi -symbolille:

 • Sertifiointi koskee viininviljelyä ja -valmistusta tuotantolaitoksessa. Vähintään 50 % sertifioinnin vaatimuksista liittyy ympäristönäkökohtiin.
 • Sertifiointi on maa- tai osavaltiokohtainen. Näitä pienempien maantieteellisten alueiden omat sertifioinnit on jätetty merkinnän ulkopuolelle.
 • Sertifioinnin on oltava kenen tahansa juomatuottajan vapaasti haettavissa.
 • Vaatimusten täyttämistä valvotaan ulkopuolisen auditoijan tekemillä tarkastuksilla.
 • Tuote- ja tuottajakohtaiset sertifioinnit ovat selkeästi erillisiä, ja niillä molemmilla on omat vaatimuksensa.
 • Sertifikaatti on näkyvillä tuotepakkauksessa.

Alkon valikoiman paikalliset kestävän kehityksen sertifioinnit:

Katso paikallisesti sertifioidut tuotteet

 Ympäristövastuullinen pakkaus

Kevyempi lasipullo symboli

Pakkausmateriaalilla on suuri vaikutus juoman ympäristövaikutuksiin. Yleisesti ottaen, mitä kevyempi pakkaus, sitä pienempi on pakkauksen ympäristövaikutus. Lue lisää pakkauksen ympäristövaikutuksista.

Ympäristövastuullinen pakkaus -symbolilla merkitään:

 • Panimotuotteiden enintään 220 g painavat 0,33 litran kokoluokkaa olevat ja enintään 300 g painavat 0,5 litran lasipullot.
 • Viinien enintään 420 g painavat 0,75 litran lasipullot.
 • Kuohuviinien enintään 835 g painavat 0,75 litran lasipullot.
 • Väkevien enintään 450 g painavat 0,7 litran lasipullot.
 • Ympäristösertifioidut pakkaukset: Esimerkiksi pakkauskartongin FSC (Forest Stewardshi